Վահագն Ռոբերտի Ագլյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1993 - 1998 թթ. ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
1998 - 2001 թթ. ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա, Միջազգային հարաբերությունների տեսության և պատմության ամբիոն

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, 2001թ.
2010 թ-ից Հանրային կառավարման ամբիոնի դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
2002 թ-ից մինչ օրս ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, գիտաշխատող
2005 թ-ից մինչև օրս ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի, Հանրային կառավարման բաժնի դասախոս
2008 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի, Հանրային կառավարման ամբիոնի վարիչ
2005 - 2006 թթ. Արիզոնայի պետական համալսարանի, Հանրային կառավարման դպրոցի աշխատակից
2006 - 2007 թթ. «Նորավանք» ԳԿՀ, փորձագետ
2013 - 2014 թթ. Carnegie Research Fellow, UCLA, CEEER հետազոտող
2017 թ. (առաջին կիսամյակ) Մասարիկի համալսարան, հատուկ դասընթաց՝ Regional Hierarchical System in the Post-Soviet Eurasia, դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
 • Համեմատական հանրային կառավարում
 • Հանրային մենեջմենթի բարեփոխումներ
 • Արտաքին քաղաքականության վերլուծություն և տեսություն

  Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
  Համեմատական կառավարում, ռազմական բարեփոխումներ, տարածաշրջանային քաղաքականություն, արտաքին քաղաքականության վերլուծություն, հետխորհրդային տարածաշրջան

  Լեզուներ
  Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

  aglyan@ysu.am
 • Վահագն Ռոբերտի Ագլյան

  Ամբիոնի վարիչ | Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ - Հանրային կառավարման ամբիոն
   
   

  Գիրք/Book

  В. Р. Аглян, А. Г. Ибрагимов, А. В. Тихомиров, М. Ш. Губайдуллина, А. Д. Буриан, А. О. Чубарьян, З. Ш. Саийдзода, И. Р. Мавланов, С. Г. Михиовец, А. Н. Харченко, Д. А. Дегтеров, К. П. Курылев, Р. А. Бейбутова

  Внешняя политика стран СНГ | Аспект Пресс. 2017թ․, 493, Россиая, Москва

  Վ. Ռ. Ագլյան

  Россия и грузино-абхазское противостояние (1992-1994 гг.) (к хронологии вооруженного конфликта) (Ռուսաստանը և վրաց-աբխազական դիմակայությունը 1992-1994 թթ. (զինված հակամարտության ժամանակագրության շուրջ)) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 178-191 |
   

  Հոդված/Article

  Ваагн Аглян

  Новые тенденции в глобальной стратегии США и парадигма мировой безопасности | "21-й ВЕК", № 2, стр. 21-37 |

  Ա. Հ. Սիմոնյան, Վ. Ռ. Ագլյան

  Ռուսաստանի անվտանգության քաղաքականությունը արդի փուլում. նոր միտումներ անդրկովկասյան ռազմավարության համադրույթում. - 21-րդ դար | «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամի հանդես, թիվ 4, 2004 թ., էջ 62-82

  Ա. Հ. Սիմոնյան, Վ. Ռ. Ագլյան

  ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման «երկրորդ ալիքը». հիմնախնդիրներ և հեռանկարներ | Արևելագիտության հարցեր, միջբուհական ժողովածու, հ. 5, Ե., 2004 թ., էջ 155-74

  В.Аглян, А. Симонян

  Россия и Закавказье: новые тенденции в сфере безопасности | Новая Евразия: Россия и страны ближнего зарубежья, N16, 2004

  Վահագն Ռոբերտի Ագլյան

  Ռուսաստանը և Կենտրոնական Ասիան. նոր միտումներ տարածաշրջանային անվտանգության ոլորտում | ՌԱՀՀԿ, Երևան
  1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը