Վահագն Սոսի Մուրադյան
Կենսագրություն
Կրթությունը
ԵՊՀ, աշխարհագրական ֆակուլտետ, 2002 - 2011 թթ.

Մասնագիտությունը
Աշխարհագրություն

Գիտական աստիճանը
Աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, 2011 թ

Աշխատանքային գործունեությունը
2015թ-ից մինչ օրս Դասախոս, « Աշխարհագրության» ամբիոն,
Գավառի պետական համալսարան, Բնագիտական ֆակուլտետ
2012 թ-ից մինչ օրս Ավագ գիտաշխատող, ԱՏՀ և հեռազննման տեխնոլոգիաների բաժին, ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն
2011 թ-ից մինչ օրս Դասախոս,«Ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության» ամբիոն, ԵՊՀ, Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
2011 թ-ից մինչ օրս Դասախոս,«Բնօգտագործում և բնապահպանություն» ամբիոն, ՀՀ ԳԱԱ Միջազգային գիտակրթական կենտրոն
2008 - 2012 թթ. Ավագ լաբորանտ ԱՏՀ և թեմատիկ քարտեզագրման բաժին, ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը
Լանդշաֆտագիտություն և լանդշաֆտային պլանավորում, հողերի աշխարհագրություն, լանդշաֆտային-էկոլոգիա, Էկոլոգիական քարտեզագրություն, աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր (ԱՏՀ), հեռազննման տեխնոլոգիաներ

Թեկնածուական ատենախոսության թեման
«Լեռնային երկրահամակարգերի լանդշաֆտա-էկոլոգիական գնահատումը աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի միջոցով (ՀՀ Սյունիքի մարզի տարածքի օրինակով)», Երևան, 2011 թ.

Ուսումնական գործունեությունը
 • Լանդշաֆտագիտություն և լանդշաֆտային պլանավորում (Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ)
 • Հողերի աշխարհագրություն հողագիտության հիմունքներով (աշխարհագրություն, քարտեզագրություն և կադաստրային գործ)
 • Լանդշաֆտների գեղագիտություն և դիզայն (աշխարհագրություն, մագիստրատուրա)
 • Էկոլոգիական քարտեզագրություն (քարտեզագրություն և կադաստրային գործ, մագիստրատուրա)
 • Մարդկային զարգացման հիմունքներ (Սերվիս, մագիստրատուրա)
 • Աշխարհագրական փորձաքննություն և մոնիտորինգ (աշխարհագրություն, մագիստրատուրա)
 • Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի (ԱՏՀ) կիրառումը հողային ռեսուրսների կառավարման գործում (քարտեզագրություն և կադաստրային գործ, մագիստրատուրա)

  Գիտահետազոտական թեմաներ, ակադեմիական դրամաշնորհներ, պարգևատրումներ, պատվոգրեր
  2011 - 2013թթ. Հեռազննման տեխնոլոգիաների մասնգետ, ավագ գիտաշխատող, ՀՀ ԳԿՆ Գիտության Պետական Կոմիտեի “Երիտասարդ գիտաշխատողների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր” –§Հողերի ծանր մետաղներով աղտոտման հեռազննման մեթոդների մշակում` Քաջարան քաղաքի օրինակով» նախագիծ:
  2011 - 2013 թթ. Տարածական տեղեկատվությա ինֆրակառուցվածքի կառավարման մասնագետ, Շվեյցարիայի Գիտության Ազգային Հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող «Հայաստանում էկոլոգիական տեղեկատվության մշակման ազգային տարաբաշխված միջավայրի ստեղծում» նախագիծ:
  2011 - 2014 թթ. Գիտական աշխատանքային խմբի անդամ, Եվրոմիության 7-րդ շրջանակային ծրագրի կողմից ֆինանսավորվող (FP7 - INCO - 2011 - 6) «ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնի Եվրոմիության հետ համագործակցության կարողությունների հզորացում. Հայաստանի ինտեգրում եվրոպական գիտահետազոտական տարածաշրջանին» նախագիծ (EcoArm2Era).
  2011 - 2013 թթ. Ջոկատի ղեկավար, ԱՏՀ մասնագետ, Համաշխարհային Բանկի կողմից ֆինանսավորվող ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարության Ծրագրերի Իրականացման Գործակալության (ԾԻԳ) պատվերով իրականացվող «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների մրցունակություն և կառավարում¦ նախագիծ:
  2010թ. ԱՏՀ մասնագետ, Լաբորանտ, «Նուբարաշենի թունավոր նյութերի պահեստավայրից աղտոտիչների արտահոսքի գնահատում», (ԵԱՀԿ նախագիծ)
  2008 - 2009 թթ. ԱՏՀ մասնագետ, «Սոթքի հանքավայրի և կից տարածքների էկոլոգիական ռիսկի գնահատում», («ԳեոՊրոՄայնինգ» ընկերության, պայմանագրային նախագիծ)

  Անդամակցությունը
 • 2008 թ-ից ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնի գիտական խորհուրդ (անդամ)
 • 2005 թ-ից Հայկական Աշխարհագրական Ընկերություն (անդամ)
 • Վահագն Սոսի Մուրադյան

  Ասիստենտ | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոն
   
   

  Հոդված/Article

  Ա. Ա. Եղիազարյան, Վ. Ս. Մուրադյան, Թ. Գ. Վարդանյան

  Վերընթաց լանդշաֆտային գոտիների գեղագիտական գրավչության աստիճանի գնահատում (Սյունիքի մարզի օրինակով) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 44-49 |

  Hripsime A. Atoyan, Mariam Sargsyan, Hasmik Gevorgyan, Marko Rakovic, Igor Fadeev, Vahagn Muradyan, Ahmad Daryani, Mehdi Sharif, Sargis A. Aghayan

  Determinants of avian malaria prevalence in mountainous Transcaucasia | Biologia, 2018, 73 (11), pp. 1123–1130

  V. S. Muradyan, Sh. G. Asmaryan

  Applying landscape-ecological concept and GIS modelling for assessing and mapping of ecological situation of mountainous landscapes (on the case of Syunik marz, Armenia) | Geocarto International, 2015, Published online: 06 March 2015 DOI: 10.1080/10106049.2015.1013065.

  Astsatryan H., Hayrapetyan A., Narsisian V., Asmaryan Sh., Saghatelyan A., Muradyan V., Giuliani G., Guigoz Y., Ray N.

  An interoperable cloud-based scientific GATEWAY for NDVI time series analysis | Elsevier ''Computer Standards & Interfaces'', 2015, #41, pp. 79–84

  H. Astsatryan, A. Hayrapetyan, W. Narsisian, A. Saribekyan, A. Saghatelyan, Sh. Asmaryan, V. Muradyan, Y. Guigoz, G. Giuliani, N. Ray

  An Interoperable Web Portal for Parallel Geoprocessing of Satellite Image vegetation Indices | Earth Science Informatics , 2015, Volume 8, Issue 2, pp. 453-460
  1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը