Վահան Մհերի Մանուկյան
Կենսագրություն
Կրթությունը
2007 - 2011 թթ. ԵՊՀ Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ (բակալավրիատ)
2011 - 2013 թթ. ԵՊՀ Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ, «Օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնում և հետախուզում» մասնագիտացմամբ (մագիստրատուրա)
2013 - 2016 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա` Ընդհանուր երկրաբանություն, երկրաֆիզիկա, օգտակար հանածոների որոնման երկրաֆիզիկական մեթոդներ

Գիտական աստիճան
2016 թ. Երկրաբանական գիտությունների թեկնածու
Թեմա` «Հանքային դաշտերի երկրաբանա-երկրաֆիզիկական բնութագրերի վերլուծությունը պղինձ-պորֆիրային հանքակուտակների գնահատման նպատակով (ՀՀ տարածքի օրինակով)», ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
2016 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
ՕՀՀ մոդելավորում, արդյունաբերության հանքահումքային բնագավառը

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

v.manukyan@ysu.am

Վահան Մհերի Մանուկյան

Ասիստենտ | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Ռեգիոնալ երկրաբանության և օգտակար հանածոների հետախուզման ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Վ. Մ. Մանուկյան

Оценка перспектив медно-порфирового оруденения с помощью геолого-геофизического моделирования (Պղինձ-պորֆիրային հանքայնացումների հեռանկարների գնահատումը երկրաբանաերկրաֆիզիկական մոդելավորման միջոցով) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 30-34 (Ռուսերեն) |

Ռ. Ս. Մովսեսյան , Հ. Ի. Մովսիսյան, Վ. Մ. Մանուկյան

Медно-порфировое и золото- сульфидное оруденения Дастакертского и Аревисского рудных полей (Դաստակերտի և Արևիսի հանքային դաշտերի պղինձ-պորֆիրային և ոսկու-սուլֆիդային հանքայնացումները) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 13-20 |

Ռ. Ս. Մովսեսյան, Վ. Մ. Մանուկյան

Использование моделей рудных полей с медно-порфировым оруденением для оценки их перспектив (Պղինձ-պորֆիրային հանքայնացմամբ հանքային դաշտերի մոդելների կիրառումը նրանց հեռանկարների գնահատման համար) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #2, էջ 3-13 (ռուսերեն) |

Р. С. Мовсесян, А. И. Мовсисян, В. М. Манукян

Медно-порфировая и золоторудная минерализации Анкаванского рудного поля и геолого-структурные условия их размещения | Известия НАН РА, « Науки о Земле », 68, N 1, 2015, с. 67-76

Հ. Ի. Մովսիսյան, Վ. Մ. Մանուկյան

Комбинированная модель Анкаванского рудного поля (Հանքավանի հանքային դաշտի համակցված մոդելը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #2, էջ 22-27 (ռուսերեն) |