Վահան Մհերի Մանուկյան
Կենսագրություն
Կրթությունը
2007 - 2011 թթ. ԵՊՀ Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ (բակալավրիատ)
2011 - 2013 թթ. ԵՊՀ Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ, «Օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնում և հետախուզում» մասնագիտացմամբ (մագիստրատուրա)
2013 - 2016 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա` Ընդհանուր երկրաբանություն, երկրաֆիզիկա, օգտակար հանածոների որոնման երկրաֆիզիկական մեթոդներ

Գիտական աստիճան
2016 թ. Երկրաբանական գիտությունների թեկնածու
Թեմա` «Հանքային դաշտերի երկրաբանա-երկրաֆիզիկական բնութագրերի վերլուծությունը պղինձ-պորֆիրային հանքակուտակների գնահատման նպատակով (ՀՀ տարածքի օրինակով)», ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
2016 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
ՕՀՀ մոդելավորում, արդյունաբերության հանքահումքային բնագավառը

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

v.manukyan@ysu.am

Վահան Մհերի Մանուկյան

Ասիստենտ | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Ռեգիոնալ երկրաբանության և օգտակար հանածոների հետախուզման ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Манукян В. М., Минасян Р. С.

Физико-геологическая модель медно-порфировых месторождений (по результатам республики Армении) | Естественные и математические науки в современном мире, 2015, 188-192 стр.

Վահան Մանուկյան

Լեջանի հանքամագմատիկ համակարգի հանքայնացման հեռանկարների շուրջ | ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, 2015թ․, 1.2(5), 104-109 էջ