Վահան Վրթանեսի Սարաֆյան
Կենսագրություն
Կրթություն
ԵՊՀ-ի մեխանիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական - «Առանձին կետերում վերասերվող դիֆուզիոն պրոցեսներ և դիֆերենցիալ հավասարումներ», 17.12.1973, ՈՒՍՍՀ ԳԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ
Դոկտորական - «Փոքր պարամետրով դիֆուզիոն պրոցեսներ և դիֆերենցիալ հավասարումներ», 17.02.1987, ՈՒՍՍՀ ԳԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
1972 - 1973 թթ. ԵՊՀ ավագ դասախոս
1974 - 1987 թթ. ԵՊՀ դոցենտ
1987 թ-ից մինչ այժմ, ԵՊՀ պրոֆեսոր

Կարդացվող դասընթացներ
Հավանականությունների տեսություն, մաթեմատիկական վիճակագրություն, պատահական պրոցեսներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Դիֆուզիոն պրոցեսներ, մասնակի ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումներ, ստոխաստիկ դիֆերենցիալ հավասարումներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Վահան Վրթանեսի Սարաֆյան

Պրոֆեսոր | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Հավանականությունների տեսության եւ մաթեմատիկական վիճակագրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ն. Գ. Ահարոնյան, Ս. Մ. Նարիմանյան, Վ.Վ.Սարաֆյան, Խ. Լ. Վարդանյան

Կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմաների ժողովածու «Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն» առարկայից | ԵՊՀ, Երևան, 2010, 130 էջ

Сарафян В.В., Геворкян У.З.

О стохастических нелинейных дифференциальных уравнениях и задаче Коши для вырождающихся квазилинейных уравнений | Межвузовский сборник «Математика», ЕГУ, т. 1, 1982, с.28-39
 

Հոդված/Article

Сарафян В.В., Геворкян У.З.

Марковские процессы и краевые задачи для одного класса систем дифференциальных уравнений | Межвузовский сбороник «Математика», ЕГУ, т.5, 1986, с.33-42

Сарафян В.В.

Марковские процессы и краевые задачи для одного класса систем | ДАН Арм.ССР, т.81, 4, 1985, с.178-185

Сарафян В.В.

О предельном поведении собственного значения эллиптического оператора с малым параметром | Математический сборник, т.127,8, 1985, с.538-554

Сарафян В.В., Сафарян Р.Г.

О предельном поведении решения задачи Дирихле для дифференциального оператора с малым параметром | Украинский математический журнал, т.36, 6, 1984, с.734-737

Сарафян В.В., Сафарян Р.Г.

Распространение концентрационных волн и большие уклонения от усредненной системы | Украинский математический журнал, т.34, 2, 1982 , с.177-184
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը