Վահան Վրթանեսի Սարաֆյան
Կենսագրություն
Կրթություն
ԵՊՀ-ի մեխանիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական - «Առանձին կետերում վերասերվող դիֆուզիոն պրոցեսներ և դիֆերենցիալ հավասարումներ», 17.12.1973, ՈՒՍՍՀ ԳԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ
Դոկտորական - «Փոքր պարամետրով դիֆուզիոն պրոցեսներ և դիֆերենցիալ հավասարումներ», 17.02.1987, ՈՒՍՍՀ ԳԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
1972 - 1973 թթ. ԵՊՀ ավագ դասախոս
1974 - 1987 թթ. ԵՊՀ դոցենտ
1987 թ-ից մինչ այժմ, ԵՊՀ պրոֆեսոր

Կարդացվող դասընթացներ
Հավանականությունների տեսություն, մաթեմատիկական վիճակագրություն, պատահական պրոցեսներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Դիֆուզիոն պրոցեսներ, մասնակի ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումներ, ստոխաստիկ դիֆերենցիալ հավասարումներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Վահան Վրթանեսի Սարաֆյան

Պրոֆեսոր | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Հավանականությունների տեսության եւ մաթեմատիկական վիճակագրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ն. Գ. Ահարոնյան, Ս. Մ. Նարիմանյան, Վ.Վ.Սարաֆյան, Խ. Լ. Վարդանյան

Կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմաների ժողովածու «Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն» առարկայից | ԵՊՀ, Երևան, 2010, 130 էջ

Сарафян В.В., Геворкян У.З.

О стохастических нелинейных дифференциальных уравнениях и задаче Коши для вырождающихся квазилинейных уравнений | Межвузовский сборник «Математика», ЕГУ, т. 1, 1982, с.28-39
 

Հոդված/Article

Сарафян В.В.

Об асимптотике первого собственного значения эллиптического оператора с малым параметром | ДАН Арм.ССР, т.75, 3, 1982, с.99-102

Сарафян В.В.

Возмущения дифференциальных операторов в неограниченных областях | Молодой научный работник, ЕГУ, т.32, 2, 1980, с.44-51

Сарафян В.В., Сафарян Р.Г.

Диффузионные процессы с усреднением и распространение концентрационных волн | ДАН Арм.ССР, т.70, 5, 1980 с.274-279

Сарафян В.В., Сафарян Р.Г. , Фрейдлин М.И.

Вырождающиеся диффузионные процессы и дифференциальноы уравнения с малым параметром | Успехи математических наук, т. 33,6, 1978, с.233-234

Сарафян В.В.

О регуляризации краевых задач для уравнений вырождающихся в отдельных точках | Известия АН Арм ССР, сер. «Математика»,т.8, 1, 1973, с. 13-25
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը