Վահան Վրթանեսի Սարաֆյան
Կենսագրություն
Կրթություն
ԵՊՀ-ի մեխանիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական - «Առանձին կետերում վերասերվող դիֆուզիոն պրոցեսներ և դիֆերենցիալ հավասարումներ», 17.12.1973, ՈՒՍՍՀ ԳԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ
Դոկտորական - «Փոքր պարամետրով դիֆուզիոն պրոցեսներ և դիֆերենցիալ հավասարումներ», 17.02.1987, ՈՒՍՍՀ ԳԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
1972 - 1973 թթ. ԵՊՀ ավագ դասախոս
1974 - 1987 թթ. ԵՊՀ դոցենտ
1987 թ-ից մինչ այժմ, ԵՊՀ պրոֆեսոր

Կարդացվող դասընթացներ
Հավանականությունների տեսություն, մաթեմատիկական վիճակագրություն, պատահական պրոցեսներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Դիֆուզիոն պրոցեսներ, մասնակի ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումներ, ստոխաստիկ դիֆերենցիալ հավասարումներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Վահան Վրթանեսի Սարաֆյան

Պրոֆեսոր | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Հավանականությունների տեսության եւ մաթեմատիկական վիճակագրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ն. Գ. Ահարոնյան, Ս. Մ. Նարիմանյան, Վ.Վ.Սարաֆյան, Խ. Լ. Վարդանյան

Կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմաների ժողովածու «Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն» առարկայից | ԵՊՀ, Երևան, 2010, 130 էջ

Сарафян В.В., Геворкян У.З.

О стохастических нелинейных дифференциальных уравнениях и задаче Коши для вырождающихся квазилинейных уравнений | Межвузовский сборник «Математика», ЕГУ, т. 1, 1982, с.28-39
 

Հոդված/Article

Сарафян В.В.

Диффузионные процессы и дифференциальные уравнения вырождающиеся в отдельных точках | Теория вероятностей и её применения, т.17, 4, 1972, с.738-743
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը