Վահե Վահանի Գևորգյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1995 – 1998 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1990 – 1995 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Պետական իշխանության որոշ տեսական հիմնահարցերը» ի.գ.թ., ԺԲ.00.01

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Պետական իշխանություն, արդի իրավական համակարգեր

Կարդացվող դասընթացներ
Համեմատական իրավագիտություն, պետության և իրավունքի տեսության պրոբլեմներ, իրավագիտության հիմունքներ

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
1996 թ–ից առայսօր ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոնի ասիստենտ
2017 թ–ից առայսօր ՀՀ Արդարադատության նախարարության թարգմանությունների կենտրոն, գլխավոր իրավաբան նույնականացնող
1995 - 1996 թթ. ՀՀ արտգործնախարարություն, իրավապայմանագրային վարչություն, կցորդ
1995 - 1997 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, իտալերեն լեզվի դասախոս

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
Իրավաբանների միության անդամ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, իտալերեն, անգլերեն

Ծառայությունը զինված ուժերում
Պահեստի սպա

(+374 60) 71-02-54
(ներքին 12-54)
vahegevorgyan@ysu.am

Վահե Վահանի Գևորգյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Վահե Գևորգյան

Համեմատական իրավագիտություն | Ուսումնական ձեռնարկ, «Հայրապետ» հրատարակչություն, Երևան, 2019, 332 էջ
 

Հոդված/Article

Ваге Геворкиян

К вопросу о механизме власти как о структурном элементе политической системы общества | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 46-57 |

Ваге Геворкян

К вопросу о телеологической роли правовых функций государства | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 59-68 |

Ваге Геворкян

К вопросу о телеологической роли правовых функций государства | Պետություն և իրավունք, N 4 (74), Երևան, 2016, 5-10 էջ |

Ваге Геворкян

К вопросу о социально-исторической роли государственности | Պետություն և իրավունք (Государство и право), թիվ 4 (62), Երևան 2013թ., էջ 20-26 |

Ваге Геворкян

К вопросу о методологии изучения государственности | Պետություն և իրավունք (Государство и право), թիվ 1-2 (55-56), Երևան 2012թ., էջ 81-85 |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը