Վահե Վաղինակի Հովհաննիսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1996 - 2000 թթ. Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետ, Գերազանցության դիպլոմ
2000 - 2002 թթ. Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի մագիստրատուրա,
2002 - 2005 թթ. Երևանի պետական համալսարանի ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Թեկնածուական ատենախոսության թեման
«Միջազգային առևտրային արբիտրաժ, տեսական և գիտագործնական հիմնախնդիրներ»: Մասնագիտությունը՝ ԺԲ.00.04:

Դոկտորական ատենախոսության թեման
«Վերաքննության կարգով դատական ակտերի վերանայման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարությունում»:
Մասնագիտությունը՝ ԺԲ.00.04:

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Դատական իշխանություն և դատարանակազմություն, քաղաքացիական դատավարություն, վարչական դատավարություն, դատական վերանայման արդի հիմնախնդիրներ, առևտրային արբիտրաժ

Կարդացվող դասընթացներ
ՀՀ քաղաքացիական դատավարություն, Առևտրային արբիտրաժը ՀՀ-ում, Դատական վերանայման հիմնախմդիրները քաղաքացիական դատավարությունում

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2018 թ. առ այսօր ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի վարիչ
2008 - 2018 թթ. ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի դոցենտ
2016 թ-ից առ այսօր ՀՀ արդարադատության ակադեմիայի դասախոս
2015 - 2016 թթ. ՀՀ Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի նախագծի մշակման աշխատանքային խմբի անդամ
2004 - 2008 թթ. ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի ասիստենտ
2003 - 2005 թթ. «Վիներոն» ՍՊԸ փոխտնօրեն - իրավաբանական ծառայությունների անձնակազմի կառավարման և աբոնենտային բաժնի համակարգող
2003 թ. ՀՀ Ֆինանսների և Էկոնոմիկայի նախարարության իրավաբանական գլխավոր վարչության գլխավոր մասնագետ
2000 - 2002 թթ. ՀՀ Տրանսպորտի և կապի նախարարություն՝ իրաբախորհրդատու

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
2016 թ.-ից – ԲՈՀ-ի՝ ԵՊՀ-ում գործող իրավաբանական գիտություների գիտական աստիճաններ շնորհող թիվ 001 մասնագիտական խորհրդի անդամ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
2004 թ-ից Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանների միության անդամ

Լեզուների իմացություն
հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն

(+374 60) 71-02-44 (ներքին 12-44)

Վահե Վաղինակի Հովհաննիսյան

Ամբիոնի վարիչ, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Քաղաքացիական դատավարության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Վահե Հովհաննիսյան, Սերգեյ Մեղրյան, Վարդուշ Եսայան, Պավել Թադևոսյան, Աշխեն Ղարսլյան, Տիգրան Մարկոսյան, Վահագն Գրիգորյան, Անի Միքայելյան

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարություն. գիրք առաջին | Իրավ․ գիտ․ դոկտոր, պրոֆ․ Վ․Վ․ Հովհաննիսյանի և իրավ․ գիտ․ թեկն․, դոցենտ Ս․Գ․ Մեղրյանի խմբագրությամբ, Երևան, «Հայրապետ» հրատարակչություն, 2022, 608 էջ

Տիգրան Խաչիկյան, Հովսեփ Բեդևյան, Աշխեն Ղարսլյան, Տիգրան Մարկոսյան, Երվանդ Խունդկարյան, Վահե Հովհաննիսյան

Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարություն. գիրք առաջին | Գլխ․ Խմբ․ և հեղ․ խմբի ղեկավար Վ․ Հովհաննիսյան, Երևան, «Հայրապետ» հրատ., 2022, 544 էջ

Հովհաննիսյան Վ. Վ.

Վերաքննության կարգով դատական ակտերի վերանայման հիմնախնդիրները Հայստանում | Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., Եր., 2013, 544 էջ

Վ. Վ. Հովհաննիսյան

Առևտրային արբիտրաժը Հայաստանի Հանրապետությունում | ԵՊՀ հրատարակչություն, 2011 |

Վ. Վ. Հովհաննիսյան

Քաղաքացիական գործերով դատական վերանայման ինստիտուտի զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանում | ԵՊՀ հրատ., Եր., 2011, 256 էջ
 

Հոդված/Article

Վահե Հովհաննիսյան

Հայցի ապահովման քաղաքացիադատավարական կառուցակարգի սուբյեկտային շրջանակը որոշելու հիմնախնդիրները ՀՀ-ում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2022 № 1 (36), էջ 47-60 |

Վահե Հովհաննիսյան

Սուբյեկտիվ իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության քաղաքացիադատավարական կառուցակարգերի զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2019 № 3 (30), էջ 62-72 |

Վահե Հովհաննիսյան

Վնասի հատուցումը որպես ողջամիտ ժամկետում գործի քննության իրավունքի խախտման բացասական հետեվանքների վերացման և պաշտպանության կառուցակարգ | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 203-215 |

Vahe Hovhannisyan

The Challenges of Right to Examine the Case at Civil Court Within a Reasonable Timeframe | Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 278-290 |

Վահե Հովհաննիսյան

Ողջամիտ ժամկետում գործի քննության իրավունքի պաշտպանության հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 430-444 |

Ваге Оганесян

Обеспечение условий международно-правовых оснований правомерности разрешения признания и исполнения иностранных сыдебных актов в гражданском процессе Республики Армения | «Вопросы российского и международного права», Московская область, г. Ногинск, том 7, N 3А, 2017, стр. 283-295 |

Վահե Հովհաննիսյան

Ողջամիտ ժամկետում գործի քննության իրավունքի իրացման հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում ՀՀ սահմանադրական բարեփոխումների լույսի ներքո | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 3 (24), էջ 67-76 |

Վահե Հովհաննիսյան

Դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու որոշումը որպես դատական ակտը նոր հանգամանքով վերանայելու քաղաքացիադատավարական հիմք | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 1 (22), էջ 26-39 |

Վահե Հովհաննիսյան

Մարդու իրավունքների և ազատությունների հիմնարար խախտումները վճռաբեկ դատարանի կողմից վերացնելու սահմանադրաիրավական խնդրի իրացումը քաղաքացիական դատավարությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2016 № 2 (20), էջ 66-75 |

Վահե Հովհաննիսյան

Վերքաննիչ դատարանի սահմանադրաիրավական կարգավիճակի հստակեցումը և վերաքննության տեսակի օբյեկտային սահմանների հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարությունում | ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 167-185 |

Վահե Հովհաննիսյան

ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի կողմից իրավունքի նորմերի միատեսակ կիրառությունն ապահովելու սահամանադրաիրավական խնդրի իրացումը քաղաքացիական դատավարությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2016 № 1 (19), էջ 64-75 |

Վահե Հովհաննիսյան

Վերաքննիչ դատարանի սահմանադրաիրավական կարգավիճակի հստակեցումը և վերաքննության տեսակի օբյեկտային սահմանների հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարությունում | ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2016, էջ 167-185

Վ. Վ. Հովհաննիսյան

Վերադաս դատարանի կողմից բեկանված մասով գործերի նոր քննության վարույթի ներդրման անհրաժեշտությունը ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունում | Դատական իշխանություն, թիվ 10/184, Երևան, 2014, էջեր 45-49

Vahe Hovhannisyan

Particularities of the Operation Principle of Competition in the Phase of Appeals | Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp.271-284 |

Վ. Հովհաննիսյան

Դատական ակտերի վերանայման (վերաքննության) ինստիտուտի գործառությունը հին հռոմեական իրավունքում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 142.3, 2014, էջ 13-24 |

Վ. Վ. Հովհաննիսյան

Տնօրինչականության սկզբունքի գործառության քաղաքացիադատավարական առանձնահատկությունները դատական ակտերի վերաքննության փուլում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 140.3, 2013, էջ 15-24 |

Վ. Վ. Հովհաննիսյան

Նյութական իրավունքի նորմերի սխալ մեկնաբանումը` որպես դատական ակտը վերաքննության կարգով բեկանելու հիմք | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 139.3, Երևան 2013թ., էջ 22-34 |

Վ. Վ. Հովհաննիսյան

Վերաքննիչ դատարանի ակտերին ներկայացվող ձևական պահանջների հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում | Դատական իշխանություն, 2013, հունվար, թիվ 1(162), էջեր 74-79

Վ. Վ. Հովհաննիսյան

Վերաքննության էության և նպատակային նշանակության խնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում | Դատական իշխանություն, 2012, նոյեմբեր, թիվ 11/150, էջեր 62-66

Վ. Վ. Հովհաննիսյան

Վերաքննիչ դատարանի առարկայական լիազորությունների դասակարգման հիմնախնդիրները ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունում | Դատական իշխանություն, 2012, հոկտեմբեր, թիվ 10/159, էջեր 32-44

Վ. Վ. Հովհաննիսյան

Վերաքննիչ դատարանի գործառութային լիազորությունների դասակարգման հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 138.3, Երևան 2012թ., էջ 15-27 |

Վ. Վ. Հովհաննիսյան

Վերաքննիչ դատարանի լիազորությունների իրավաբանական բնույթի հիմնախնդիրները | Օրենք և իրականություն, 2012, թիվ 1(195), էջեր 5-9

Վ. Վ. Հովհաննիսյան

Վերաքննիչ դատարանի որոշումների դասակարգման հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում | ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012, էջեր 430-459

Վ. Վ. Հովհաննիսյան

Վերաքննիչ դատարանի որոշումների օրինական ուժը | Օրինականություն, 2012, թիվ 69, էջեր 40-49

Վ. Վ. Հովհաննիսյան

Համատեղ վերաքննության հիմնախնդիրները ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 137.3, Երևան 2012թ., էջ 40-53 |

Վ. Վ. Հովհաննիսյան

Ոչ լրիվ վերաքննության սահմանների հիմնախնդիրները ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունում | Դատական իշխանություն, 2012, հունիս, թիվ 6/155, էջեր 43-56

Վ. Վ. Հովհաննիսյան

Դիրքորոշումը հայտնելու պարտադիրությունը որպես քաղաքացիական դատավարությունում ոչ լրիվ վերաքննության սահմանների ապահովման իրավական միջոց | Դատական իշխանություն, 2012, մայիս, թիվ 5/154, էջեր 20-26

Վ. Վ. Հովհաննիսյան

Վերաքննիչ բողոքարկման կարգը խախտելու քաղաքացիադատավարական հետևանքները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 136.3, Երևան 2012թ., էջ 50-61 |

Վահե Հովհաննիսյան

Վերաքննիչ բողոքարկման իրավունքը որպես քաղաքացիական դատավարությունում արդար դատաքննության իրավունքի ապահովման միջոց | ՀՀ Սահմանադրական դատարան տեղեկագիր, 2011, Երևան, թիվ 3(60), էջ 14-26

Վահե Հովհաննիսյան

Վերաքննիչ բողոքարկման իրավունքի իրականացման կարգը քաղաքացիական դատավարությունում | Օրենք և իրականություն, 2011, Երևան, թիվ 8 (190), էջ 7-10

Վահե Հովհաննիսյան

Վերաքննիչ բողոքարկման իրավունքի սուբյեկտները ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունում | Օրինականություն, Երևան, 2011, թիվ 66, էջ 24-31

Վ. Վ. Հովհաննիսյան

Վերաքննիչ բողոքարկման իրավունքի օբյեկտը քաղաքացիական դատավարությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 135.3, Երևան 2011թ., էջ 52-67 |

Վ. Վ. Հովհաննիսյան

Քաղաքացիական գործերով դատական վերանայման ինստիտուտի ձևավորման և զարգացման հիմնական միտումները միջնադարյան և նոր շրջանի Եվրոպայում | Պատմություն և մշակույթ, Հայագիտական հանդես, Բ, 2011, էջեր 82-100

Վահե Հովհաննիսյան

Միջազգային առևտրային արբիտրաժը որպես համալիր իրավական ինստիտուտ | Դատական իշխանություն, 2006, թիվ 11-12/88-89 (նոյեմբեր-դեկտեմբեր), էջեր 35-44

Վահե Հովհաննիսյան

Կիրառման ենթակա իրավունքի ընտրությունը միջազգային արբիտրաժում | Դատական իշխանություն, 2006, թիվ 15-16/80-81 (մարտ-ապրիլ), էջեր 2-11

Վ. Վ. Հովհաննիսյան

Կիրառման ենթակա իրավունքի ընտրությունը միջազգային արբիտրաժում | Դատական իշխանություն, 2006, թիվ 7-8/84-85 (հուլիս-օգոստոս), էջեր 57-62

Վահե Հովհաննիսյան

Միջնորդ դատարանների գործառնությունը վաղ, միջնադարյան և նոր շրջանի Հայաստանում | Պետություն և իրավունք, 2005, թիվ 3-4 (29-30), էջեր 13-22

Հովհաննիսյան Վահե

Միջազգային առևտրային արբիտրաժի իրավական բնութագիրը | Իրավագիտության հարցեր, 2005, թիվ 3, էջեր 35-40

Վահե Հովհաննիսյան

Պետության իրավական վիճակը միջազգային առևտրային արբիտրաժում | Օրենք և իրականություն, 2004, թիվ 93-94, էջեր 12-14

Վահե Հովհաննիսյան

Համառոտ ակնարկ արբիտրաժի ինստիտուտի ձևավորման պատմությունից | «Պետություն և իրավունք», 2004, թիվ 1-2(23-24), էջեր 12-14

Հովհաննիսյան Վահե

Միջազգային արբիտրաժը որպես առևտրատնտեսական վեճեր լուծող մարմին | «Իրավագիտության հարցեր», 2003, թիվ 1, էջեր 59-63