Վահրամ Անդրանիկի Ներսեսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1967 - 1970 թթ. ԵՊՀ, Մեխ.-մաթ. ֆակուլտետ
1970 - 1973 թթ. Մ. Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարան, մեխ.-մաթ. ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու, «Երկչափ հարթությունների թույլատրելի կոմպլեքսները 5 և 6 չափանի տարածություններում», Մոսկվայի Լումումբայի անվան ժողովուրդնարի բարեկամության համալսարան, 1982 թ.

Աշխատանքային փորձ
1973 թ-ից մինչ այժմ դոցենտ, ԵՊՀ
1986 - 1990 թթ., 2001 - 2005 թթ. Գվինեական Հանրապետություն

Կարդացվող դասընթացներ
Անալիտիկ երկրաչափություն, դիֆերենցիալ երկրաչափություն, գծային հանրահաշիվ և վերլուծական երկրաչափություն, անընդհատ ձևափոխությունների խմբեր, արտաքին ձևեր, դիֆերենցիալ բազմաձևություններ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Դիֆերենցիալ երկրաչափություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՃՀ մասնագիտական խորհրդի անդամ

Վահրամ Անդրանիկի Ներսեսյան

Դոցենտ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Հանրահաշվի եւ երկրաչափության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

V. Nerssyan

Théorèmes et problémes de topologie | Rèpublique de Guinee, Université de Conakry, 1990

V. Nerssyan

Théorèmes et problémes de topologie | Rèpublique de Guinee, Université de Conakry, 1988

Վ. Ա. Ներսեսյան

Допустимые комплексы k-мерных плоскостей в Рⁿ (k-չափանի հարթությունների թույլատրելի կոմպլեքսները Pⁿ-ում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #2, էջ 34-38 (ռուսերեն) |

В. А. Нерсисян

Допустимые комплексы двумерных плоскостей Рn | Сборник «Ткани и квазигруппы» Каланин, 1986

В. А. Нерсисян

Допустимые комплексы многомерных плоскостей Рn | Теорит. и прикладные вопросы мат., том 1, тезиси доклю конференции, Тарту, 1985
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը