Վահրամ Գասպարի Պետրոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1972 - 1977 թթ. ինժեներ-ջերմաէներգետիկ, «Ատոմային էլեկտրակայաններ և տեղակայումներ» մասնագիտությամբ, Երևանի Կ. Մարքսի անվ. Պոլիտեխնիկական ինստիտուտ (ներկայումս` ՀԱՊՀ)
1981 - 1985 թթ. Ասպիրանտ, Մոսկվայի Էներգետիկական Ինստիտուտ, Ատոմային էլեկտրակայանների ամբիոն, ք. Մոսկվա

Գիտական աստիճան
2007 թ. Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարան – «Միջուկային էներգետիկական կայանքներ, ներառյալ նախագծում, շահագործում և շահագործումից դուրս բերում» մասնագիտությամբ
1985 թ. Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, Մոսկվայի Էներգետիկական Ինստիտուտ, «Միջուկային էներգետիկական տեղակայանքներ» մասնագիտությամբ

Աշխատանքային փորձ
2002 թ- ից առ այսօր, «Ատոմային էլեկտրակայանների շահագործման հայկական գիտահետազոտական ինստիտուտ» (կրճատ «Հայատոմ» ԳՀԻ) ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն, Միջուկային անվտանգության միջազգային կենտրոնի ղեկավար
1991 - 2002 թթ. «Հայատոմ» ԳՀԻ ՓԲԸ գիտական գծով տնօրեն
1985 - 1991 թթ. «Ատոմային էլեկտրակայանների շահագործման համամիութենական գիտահետազոտական ինստիտուտի Երևանի մասնաճյուղ» (այժմ «Հայատոմ» ԳՀԻ ՓԲԸ), ավագ գիտաշխատող, լաբորատորիայի պետ
1977 - 1981 թթ. ԱԷԿ ՀԳՀԻ Երևանի մասնաճյուղ (այժմ «Հայատոմ» ԳՀԻ ՓԲԸ) երիտասարդ մասնագետ - ինժեներ, կրտսեր գիտաշխատող
1996 թ-ից առ այսօր, համատեղությամբ ՀԱՊՀ (Պոլիտեխնիկ) դասախոս -պրոֆեսորի պաշտոնում
1999 թ-ից առ այսօր, համատեղությամբ Երևանի Պետական Համալսարան դասախոս - պրոֆեսորի պաշտոնում

Կարդացվող դասընթացներ
Ֆիզիկա-քիմիական պրոցեսները միջուկային ռեակտորներում
Ատոմային էլեկտրակայաններ և տեխնոլոգիաներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
 • ՋՋԷՌ ռեակտորներով ատոմային էլեկտրակայանների անվտանգ շահագործման և անվտանգության ապահովման խնդիրների ուսումնասիրություն
 • Միջուկային ռեակտորներում ընթացող ջերմահիդրավլիկական և ֆիզիկաքիմիական պրոցեսների ուսումնասիրություն
 • Միջուկային ռեակտորներում ճառագայթում-ջերմատար-կոնստրուկցիոն նյութեր փոխկապված պրոցեսների ուսումնասիրություն
 • Միջուկային ռեակտորներում ջերմատարի ռադիոլիզի և այդ միջավայրում կոնստրուկցիոն նյութերի կոռոզիոն կայունության ուսումնասիրություն
 • ՋՋԷՌ ռեակտորներով ԱԷԿ-ների առաջին կոնտուրի ջերմանջատիչ մակերևույթների վրա կոռոզիոն նյութերի նստվածքագոյացման և տարքի ուսումնասիրություն
 • ՋՋԷՌ ռեակտորներով ԱԷԿ-ներում հնարավոր ծանր վթարների ուսումնասիրություն և ուղեցույցների մշակում
 • Աէկ-ների ախտորոշիչ և ինֆորմացիոն համակարգերի մշակում և ներդրում
 • ԱԷԿ-ների շահագործող անձնակազմի համար տարբեր տեսակի տեխնիկական միջոցների, վարժասարքերի մշակում, նախագծում և իրականացում

  Մասնակցությունը դրամաշնորհների
  Միջազգային գիտատեխնիկական կենտրոն (ՄԳՏԿ) ծրագիր
  Փակված միջուկային կենտրոնների համագործակցության ծրագիր (CNCP), Մեծ Բրիտանիա

  Լեզուներ
  Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

  Մասնագիտական անդամակցություն
  Նախագահին կից Ատոմային Էներգետիկայի Անվտանգության Խորհրդի անդամ, գործադիր քարտուղար
  Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարանում գործող ԲՈՒՀ-ի 038 մասնագիտական խորհրդի անդամ
  Հայաստանի Ճարտարագիտական Ակադեմիայի լիիրավ անդամ
  Միջազգային Ճարտարագիտական Ակադեմիայի լիիրավ անդամ
  Հայաստանի Ճարտարագիտական Ակադեմիայի Լրաբեր (ՀՃԱԼ) խմբագրական խորհրդի անդամ
  Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարանի Բանբեր, Էլեկտրատեխնիկա, Էներգետիկա սերիայի խմբագրական խորհրդի անդամ

  Պարգևներ
  «Անանիա Շիրակացու» մեդալ - ՀՀ Նախագահի հրամանագիր, 2011թ.
  «ՀՀ Վարչապետի §Շնորհակալագիր» - ՀՀ Վարչապետի հրաման, 2003թ.
  «ԱՊՀ երկրների վաստակավոր Էներգետիկ» - ԱՊՀ երկրների էլեկտրաէներգետիկական խորհրդի որոշում, 2003թ.
  Հայաստանի Ճարտարագիտական Ակադեմիայի «Ոսկե Մեդալ» - ՀՃԱ-ի նախագահության արձանագրություն, 2008թ.
  «Ռուսաստանի միջուկային բնագավառի 70-ամյակ»-ի մեդալ - «Ռոսատոմ» - Պետական Կորպորացիայի Գլխավոր տնօրենի Հրաման №1/457-лс առ 04.09.15թ.
 • Վահրամ Գասպարի Պետրոսյան

  Պրոֆեսոր | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Միջուկային ֆիզիկայի ամբիոն
   
   

  Գիրք/Book

  В. Г. Петросян, С. А. Тевлин

  Основы культуры безопасности на АЭС | Учебно-методическое пособие – М.: Издательский дом МЭИ, 2012г., с. 160

  В. Г. Петросян

  Важные проблемы обеспечения безопасности АЭС с ВВЭР, возникшие в процессе их эксплуатации | Автореферат, диссертации на соискание ученой степени док.тех.наук, г. Ереван, 2007г., с. 1-36

  В. Г. Петросян

  Информационная графическая база данных реакторного отделения энергоблока ВВЭР-440 | НИИ “Арматом”, г. Ереван, 2003 г., с. 1-73

  В. Г. Петросян, И. М. Солдатов, С. В. Шахвердян, В. Н. Озерков

  Разработка микротренажера (МТ) для обучения оперативного персонала по системам реакторного и турбинного отделений АЭС с реактором типа ВВЭР-1000 | Тезисы докладов Всесоюзного научно-технического совещания «Актуальные проблемы подготовки персонала АЭС», 1991г., с. 25-26

  Petrosyan V. G., Milaev A. I., Tevlin S. A.

  The effect of radiation on corrosion of steel in high-temperature water | Radiation physics and Chemistry, vol. 26, №5, Great Britain, 1985, p. 587-590
   

  Հոդված/Article

  В. Г. Петросян, В. Г. Петросян, Э. А. Егоян

  Анализ возможности повышения эффективности охлаждения воды в испарительных градирнях Армянской АЭС | Теплоэнергетика, №10, Москва, 2015г., с. 30-35

  В. Г. Петросян, О. А. Оганесян

  Исследование процессов взаимодействия расплава и бетона шахты реактора при тяжелой аварии на ААЭС | Вестник НПУА, ч. 2, Ереван – 2015г., с. 506-515

  В. Г. Петросян, О. А. Оганесян

  Исследование функционирования насосов систем безопасности энергоблока №2 Армянской АЭС при проектной аварии | Известия НАН Армении и НПУА, Серия Технических Наук, Т. 68, №1, Ереван, 2015 г., с. 27-35

  V. G. Petrosyan

  The main directions of scientific and technical support of nuclear power plants during their operation | Proceedings of EAA, Jubilee publication, V. 11, №4, Yerevan, 2014, p. 67-69

  V. G. Petrosyan, A. Kryukov, G. Sevikyan, A. Vardanyan

  Irradiation embrittlement assessment and prediction of Armenian NPP reactor pressure vessel steels | Nuclear Engineering and Design, V.272, Amsterdam, 2014, p. 28-35
  1   2   3   4   5   6   7   8   11  |  Տեսնել բոլորը
   

  Թեզիս/Thesis

  V. G. Petrosyan, V. Atoyan, M. Vardanyan, K. Pyuskyulyan

  Armenian NPP environmental radiation monitoring system | Proceedings of International Conference “Radiation Safety Challenges in the 21st Century”, 20-21 June, 2012, p. 12

  В. Г. Петросян, А. П. Саакян

  Основы управления и эксплуатации реакторов ВВЭТ-440 | Ереван, 2006, с.93

  V. G. Petrosyan

  Assessment of irradiation conditions in WWER-440 (213) RPV surveillance location | 12th International Conference on Nuclear Engineering, Book of Abstracts, Arlington, Virginia USA, 2004, р. 36

  V. G. Petrosyan

  Informational support to the operational personnel with the aid of SPDS | International Symposium on Nuclear Power Plant Life Management, Budapest, 2002. Book of extended synopses. IAEA-CN-92, p. 31

  В. Г. Петросян, Р. Т. Джугарян, Л. А. Костанян, А. Х. Асатурян

  Обучающая система «Имитатор» для энергоблока РБМК-1000 | Тезисы докладов Всесоюзного научно-технического совещания «Актуальные проблемы подготовки персонала АЭС», 1990г., с. 48