Վահրամ Գասպարի Պետրոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1972 - 1977 թթ. ինժեներ-ջերմաէներգետիկ, «Ատոմային էլեկտրակայաններ և տեղակայումներ» մասնագիտությամբ, Երևանի Կ. Մարքսի անվ. Պոլիտեխնիկական ինստիտուտ (ներկայումս` ՀԱՊՀ)
1981 - 1985 թթ. Ասպիրանտ, Մոսկվայի Էներգետիկական Ինստիտուտ, Ատոմային էլեկտրակայանների ամբիոն, ք. Մոսկվա

Գիտական աստիճան
2007 թ. Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարան – «Միջուկային էներգետիկական կայանքներ, ներառյալ նախագծում, շահագործում և շահագործումից դուրս բերում» մասնագիտությամբ
1985 թ. Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, Մոսկվայի Էներգետիկական Ինստիտուտ, «Միջուկային էներգետիկական տեղակայանքներ» մասնագիտությամբ

Աշխատանքային փորձ
2002 թ- ից առ այսօր, «Ատոմային էլեկտրակայանների շահագործման հայկական գիտահետազոտական ինստիտուտ» (կրճատ «Հայատոմ» ԳՀԻ) ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն, Միջուկային անվտանգության միջազգային կենտրոնի ղեկավար
1991 - 2002 թթ. «Հայատոմ» ԳՀԻ ՓԲԸ գիտական գծով տնօրեն
1985 - 1991 թթ. «Ատոմային էլեկտրակայանների շահագործման համամիութենական գիտահետազոտական ինստիտուտի Երևանի մասնաճյուղ» (այժմ «Հայատոմ» ԳՀԻ ՓԲԸ), ավագ գիտաշխատող, լաբորատորիայի պետ
1977 - 1981 թթ. ԱԷԿ ՀԳՀԻ Երևանի մասնաճյուղ (այժմ «Հայատոմ» ԳՀԻ ՓԲԸ) երիտասարդ մասնագետ - ինժեներ, կրտսեր գիտաշխատող
1996 թ-ից առ այսօր, համատեղությամբ ՀԱՊՀ (Պոլիտեխնիկ) դասախոս -պրոֆեսորի պաշտոնում
1999 թ-ից առ այսօր, համատեղությամբ Երևանի Պետական Համալսարան դասախոս - պրոֆեսորի պաշտոնում

Կարդացվող դասընթացներ
Ֆիզիկա-քիմիական պրոցեսները միջուկային ռեակտորներում
Ատոմային էլեկտրակայաններ և տեխնոլոգիաներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
 • ՋՋԷՌ ռեակտորներով ատոմային էլեկտրակայանների անվտանգ շահագործման և անվտանգության ապահովման խնդիրների ուսումնասիրություն
 • Միջուկային ռեակտորներում ընթացող ջերմահիդրավլիկական և ֆիզիկաքիմիական պրոցեսների ուսումնասիրություն
 • Միջուկային ռեակտորներում ճառագայթում-ջերմատար-կոնստրուկցիոն նյութեր փոխկապված պրոցեսների ուսումնասիրություն
 • Միջուկային ռեակտորներում ջերմատարի ռադիոլիզի և այդ միջավայրում կոնստրուկցիոն նյութերի կոռոզիոն կայունության ուսումնասիրություն
 • ՋՋԷՌ ռեակտորներով ԱԷԿ-ների առաջին կոնտուրի ջերմանջատիչ մակերևույթների վրա կոռոզիոն նյութերի նստվածքագոյացման և տարքի ուսումնասիրություն
 • ՋՋԷՌ ռեակտորներով ԱԷԿ-ներում հնարավոր ծանր վթարների ուսումնասիրություն և ուղեցույցների մշակում
 • Աէկ-ների ախտորոշիչ և ինֆորմացիոն համակարգերի մշակում և ներդրում
 • ԱԷԿ-ների շահագործող անձնակազմի համար տարբեր տեսակի տեխնիկական միջոցների, վարժասարքերի մշակում, նախագծում և իրականացում

  Մասնակցությունը դրամաշնորհների
  Միջազգային գիտատեխնիկական կենտրոն (ՄԳՏԿ) ծրագիր
  Փակված միջուկային կենտրոնների համագործակցության ծրագիր (CNCP), Մեծ Բրիտանիա

  Լեզուներ
  Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

  Մասնագիտական անդամակցություն
  Նախագահին կից Ատոմային Էներգետիկայի Անվտանգության Խորհրդի անդամ, գործադիր քարտուղար
  Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարանում գործող ԲՈՒՀ-ի 038 մասնագիտական խորհրդի անդամ
  Հայաստանի Ճարտարագիտական Ակադեմիայի լիիրավ անդամ
  Միջազգային Ճարտարագիտական Ակադեմիայի լիիրավ անդամ
  Հայաստանի Ճարտարագիտական Ակադեմիայի Լրաբեր (ՀՃԱԼ) խմբագրական խորհրդի անդամ
  Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարանի Բանբեր, Էլեկտրատեխնիկա, Էներգետիկա սերիայի խմբագրական խորհրդի անդամ

  Պարգևներ
  «Անանիա Շիրակացու» մեդալ - ՀՀ Նախագահի հրամանագիր, 2011թ.
  «ՀՀ Վարչապետի §Շնորհակալագիր» - ՀՀ Վարչապետի հրաման, 2003թ.
  «ԱՊՀ երկրների վաստակավոր Էներգետիկ» - ԱՊՀ երկրների էլեկտրաէներգետիկական խորհրդի որոշում, 2003թ.
  Հայաստանի Ճարտարագիտական Ակադեմիայի «Ոսկե Մեդալ» - ՀՃԱ-ի նախագահության արձանագրություն, 2008թ.
  «Ռուսաստանի միջուկային բնագավառի 70-ամյակ»-ի մեդալ - «Ռոսատոմ» - Պետական Կորպորացիայի Գլխավոր տնօրենի Հրաման №1/457-лс առ 04.09.15թ.
 • Վահրամ Գասպարի Պետրոսյան

  Պրոֆեսոր | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Միջուկային ֆիզիկայի ամբիոն
   
   

  Գիրք/Book

  В. Г. Петросян, С. А. Тевлин

  Основы культуры безопасности на АЭС | Учебно-методическое пособие – М.: Издательский дом МЭИ, 2012г., с. 160

  В. Г. Петросян

  Важные проблемы обеспечения безопасности АЭС с ВВЭР, возникшие в процессе их эксплуатации | Автореферат, диссертации на соискание ученой степени док.тех.наук, г. Ереван, 2007г., с. 1-36

  В. Г. Петросян

  Информационная графическая база данных реакторного отделения энергоблока ВВЭР-440 | НИИ “Арматом”, г. Ереван, 2003 г., с. 1-73

  В. Г. Петросян, И. М. Солдатов, С. В. Шахвердян, В. Н. Озерков

  Разработка микротренажера (МТ) для обучения оперативного персонала по системам реакторного и турбинного отделений АЭС с реактором типа ВВЭР-1000 | Тезисы докладов Всесоюзного научно-технического совещания «Актуальные проблемы подготовки персонала АЭС», 1991г., с. 25-26

  Petrosyan V. G., Milaev A. I., Tevlin S. A.

  The effect of radiation on corrosion of steel in high-temperature water | Radiation physics and Chemistry, vol. 26, №5, Great Britain, 1985, p. 587-590
   

  Հոդված/Article

  В. Г. Петросян, В. Г. Петросян, Э. А. Егоян

  Анализ возможности повышения эффективности охлаждения воды в испарительных градирнях Армянской АЭС | Теплоэнергетика, №10, Москва, 2015г., с. 30-35

  В. Г. Петросян, О. А. Оганесян

  Исследование процессов взаимодействия расплава и бетона шахты реактора при тяжелой аварии на ААЭС | Вестник НПУА, ч. 2, Ереван – 2015г., с. 506-515

  В. Г. Петросян, О. А. Оганесян

  Исследование функционирования насосов систем безопасности энергоблока №2 Армянской АЭС при проектной аварии | Известия НАН Армении и НПУА, Серия Технических Наук, Т. 68, №1, Ереван, 2015 г., с. 27-35

  V. G. Petrosyan

  The main directions of scientific and technical support of nuclear power plants during their operation | Proceedings of EAA, Jubilee publication, V. 11, №4, Yerevan, 2014, p. 67-69

  V. G. Petrosyan, A. Kryukov, G. Sevikyan, A. Vardanyan

  Irradiation embrittlement assessment and prediction of Armenian NPP reactor pressure vessel steels | Nuclear Engineering and Design, V.272, Amsterdam, 2014, p. 28-35

  В. Г. Петросян, Г. Г. Мартоян

  Расчет коэффициента эффективного размножения нейтронов и анализ реактивности реактора ВВЭР-440 по бору | Вестник ГИУА, Серия “Электротехника, Энергетика” Ереван, 2013г., Вып. 16, №2., с. 59-68

  Վ. Գ. Պետրոսյան, Գ. Գ Մարտոյան

  ՋՋԷՌ - 440-ի ակտիվ գոտու մոդելավորում և նեյտրոնաֆիզիկական բնութագրի հաշվարկ | Լրաբեր ՀՃԱ, Հ.10, №4., Երևան, 2013 թ., էջ 683-686

  В. Г. Петросян, О. А. Оганесян

  Исследования влияния автоматического отключения спринклерной системы на течение проектных аварий | Вестник ИАА, Специальный выпуск, Ереван, 2013г., с. 42

  В. Г. Петросян, А. М. Амирджанян, Ц. А. Малакян, О. А. Оганесян

  Методика расчета концентрации водорода в герметичных помещениях энергоблока ВВЭР-440 в случае тяжелой аварии | Вестник ГИУА, Серия “Электротехника, Энергетика”, Ереван – 2013г., Вып. 16, №1., с. 75-81

  В. Г. Петросян, К.С. Минасян

  Роль эксплуатационного персонала в создании и поддержки культуры безопасности на АЭС | Вестник ИАА, Т.10, №1., Ереван, 2013г., с. 47-51

  Վ. Գ. Պետրոսյան, Գ. Գ Մարտոյան

  ՋՋԷՌ - 440 ռեակտորների վառելիքային կասետների նեյտրոնաֆիզիկական խմբային հաստատունների հաշվարկային մոդելի մշակումը | ՀԳԱԱ և ՀՊՃՀ, Տեղեկագիր, Տեխնիկական գիտություների սերիա, Հատոր 66, Թիվ 1, Երևան, 2013թ., էջ 53-61

  В. Г. Петросян, К. И. Пюскулян, М. Г. Варданян

  Оптимизация радиационного мониторинга в районе размещения Армянской АЭС | Известия НАН Армении и ГИУА, Серия Технических Наук, Т. 65, №3, Ереван, 2012 г., с. 269-274

  В. Г. Петросян, Р.Р. Гюльбудагян

  Использование нелинейной динамической модели для перспективного балансирования спроса и предложения продукции в области энергетики | «Теплоэнергетика», Москва, №8, 2012г., с. 72-75

  В. Г. Петросян, Т. Л. Сафарян

  Использование торийсодержащего топлива в водоводяных энергетических реакторах с применением плутония и высокообогащенного урана | Известия НАН Армении и ГИУА, Серия Технических Наук, Т. 62, №4, Ереван, 2009г., с. 402-408

  В. Г. Петросян, Э. А. Егоян

  Повышение эффективности работы двухходовых конденсаторов паровых турбин | «Теплоэнергетика», Москва, №8, 2009г., с. 2-6

  В. Г. Петросян, Р. Р. Гюльбудагян, К. Р. Авагян

  Моделирование нелинейных динамических колебаний температуры и мощности ВВЭР | «Атомная энергия», Москва, Том 107, Вып. 1, Июль 2009г., с. 15-19

  T. Hovakimyan, M. Vardanyan, A. Khachatryan, K. Minasyan, V. Petrosyan

  Applied model of through-wall crack of coolant vessels of WWER-type reactors | Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Nuclear Power and Energy Security, Yerevan, Armenia, 26-29 May 2009, p. 274-280

  В. Г. Петросян, Т.О. Овакимян

  Математическая модель щелевого канала для разработки, калибрования и тестирования систем диагностики течи теплоносителя атомных реакторов типа ВВЭР | Известия НАН Армении и ГИУА, Серия Технических Наук, Т. LXI, №2, Ереван, 2008г., с. 253-261

  В. Г. Петросян, Р. Р. Гюльбудагян

  Динамическая модель нелинейных колебаний ядерных реакторов | Известия НАН Армении и ГИУА, Серия ТН-2007, Т. LX, №2, с. 351-360

  В. Г. Петросян

  Процесс образования отложений на парогенерирующих поверхностях в условиях облучения теплоносителя и конструкционных материалов ядерных энергетических установок | Известия НАН Армении и ГИУА, Серия Технических Наук, Том LX, №1, Ереван, 2007г., с. 94-99

  Vahram Petrosyan, Miroljub Kljajic, Vardan Mkrttchian, Davorin Kofjac

  Web of Control and Simulation for Operators Personnel Training | 18th International Conference on Systems Research, Informatics & Cybernetics, held August 7-12, 2006, Volume-VIII, Baden-Baden, Germany, p. 51-56

  В. Г. Петросян

  Технология хранения отработавших тепловыделяющих сборок на Армянской АЭС | Международный семинар МНТЦ по проблемам обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами, Москва, РНЦ «Курчатовский институт», 2006 г., с. 5

  В. Г. Петросян

  Информационная база данных турбинного отделения энергоблока ВВЭР-440 | НИИ “Арматом”, г. Ереван, 2005 г., с. 1-72

  В. Г. Петросян, С. С. Сиреканян, С. А. Минасян

  Функции компактного тренажера при подготовке эксплуатационного персонала АЭС | Вестник Инженерной Академии Армении (ВИАА). 2005. Т.2, Nо.3., с. 349-351

  В. Г. Петросян, С. В. Шахвердян

  Система вибрационного контроля элементов I контура энергоблоков АЭС с ВВЭР-440 | «Теплоэнергетика», Москва, 2005. №12, с. 40-43

  В. Г. Петросян, С. С. Сиреканян

  Информационная поддержка оперативного персонала АЭС с помощью ИВС | Сборник трудов.4-я международная научно-техн. конференция «Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР», г. Подольск, Россия, 2005г., с. 1-6

  В. Г. Петросян

  Система контроля течи теплоносителя и возможность ее использования в концепции «Течь перед разрушением» | Известия НАН Армении и ГИУА, Серия Технических Наук, Т. LVIII, №3, Ереван, 2005г., с. 505-510

  В. Г. Петросян

  Повышение уровня безопасности АЭС с применением системы представления параметров безопасности | Известия НАН Армении и ГИУА, Серия Технических Наук, Т. LVIII, №2, Ереван, 2005г., с. 269-274

  В. Г. Петросян

  Влияние излучения на нержавеющую сталь Х18Н10Т в высокотемпературной воде в присутствии сплава циркония | Известия НАН Армении и ГИУА, Серия Технических Наук, Т. LVII, №2, Ереван, 2004г., с. 287-292

  В. Г. Петросян

  Комплекс алгоритмов интегральной системы мониторинга и диагностики АЭС с ВВЭР-440 | Известия НАН Армении и ГИУА, Серия Технических Наук, Т. LVII, №1, Ереван, 2004г., с. 94-99

  V. G. Petrosyan, A. Ballesteros, L. Debarberis

  Consolidation of scientific and technological expertise to assess the reliability of reactor pressure vessel embrittlement prediction in particular for the arctic area plant (COBRA). | FISA 2003, EU research in reactor safety. Conclu¬sion symposium on shared-cost and concerted actions. Luxembourg, 2003, p. 172-177

  В. Г. Петросян, Р. Р. Гюльбудагян

  Алгоритм распознавания массы ударяющей детали, ее скорости в момент удара и построение дисперсионных соотношений в диагностической системе СОССП | Известия НАН Армении и ГИУА, Серия Технических Наук, Том LV, №2, Ереван, 2002г. с. 263-271

  В. Г. Петросян, Р. Р. Гюльбудагян

  Совершенствование систем диагностики оборудования на Армянской АЭС | «Теплоэнергетика», Москва, №5, 2002г., с. 31-35

  В. Г. Петросян, Р. Р. Гюльбудагян

  Алгоритм и оценка наклона ударяющей детали в диагностической системе СОССП блоков ВВЭР-440 | Известия НАН Армении и ГИУА, Серия Технических Наук, Том LIV, №3, Ереван, 2001г., с. 425-430

  В. Г. Петросян, Г. Р. Маркосян, С. В. Шахвердян

  Методы локализации источника энергии в СОССП | Известия НАН Армении и ГИУА, Серия Технических Наук, Том LIV, №2, Ереван, 2001г., с. 218-223

  В. Г. Петросян, С. В. Шахвердян, В. Г. Асатрян

  Опыт эксплуатации системы контроля течи теплоносителя на энергоблоке №2 Армянской АЭС | «Теплоэнергетика», Москва, №12, 2001г., с. 22-25

  В. Г. Петросян, Р. Р. Гюльбудагян

  Использование гидродинамической теории ударных волн для разработки методики распознавания массы ударяющей детали, её скорости в момент удара | Математические вопросы кибернетики и вычислительной техники-XXII, Ереван, 2001г., с. 118-126

  В. Г. Петросян, А. Оганесян, Б. Саргсян , А. Саакян

  Роль многофункционального тренажера Армянской АЭС в обеспечении безопасности | Годичная научная конференция Государственного Инженерного Университета Армении. Сборник материалов, том 1, Ереван, 2001г., с. 166-168

  В. Г. Петросян, Г. Р. Маркосян, С. В. Шахвердян

  Иерархический алгоритм локализации протечки из первого контура ВВЭР-440 | Известия НАН Армении и ГИУА, Серия Технических Наук, Том IV, №1, Ереван, 2001г., с. 47-51

  В. Г. Петросян, Г. Р. Маркосян, С. В. Шахвердян

  Совершенствование диагностической системы «ALUS» для определения места течи теплоносителя из первого контура ВВЭР-440 | «Теплоэнергетика», Москва, №5, 2000г., с. 15-20

  В. Г. Петросян, С. В. Шахвердян

  Система контроля течи теплоносителя из первого контура ВВЭР-440. Алгоритм локализации течи | Сборник докладов первой международной энергетической конференции в Армении, Ереван, 1998г., с. 63-74

  V. G. Petrosyan

  The effect of radiation on aluminum alloys in the core of energy nuclear reactors | Transactions of the 13th International Conference on Structural Mechanics in Reactor Technology. Volume IV, Universidade Federal do Rio Grande do Sue Porto Alegre, RS, Brasil, 1995, p. 827-831

  В. Г. Петросян, Л. А. Костанян

  Математическое моделирование вакуумной системы энергоблока РБМК-1000 для реализации в «Имитаторах» | Эксплуатация и ремонт оборудования атомных электростанций. Экспресс-информация №1,1990г., с. 5-7

  В. Г. Петросян, А. И. Милаев, С. А. Тевлин

  Взаимодействие углеродистой стали с теплоносителем в условиях реакторного контура АСТ | Известия Академии Наук СССР. Энергетика и транспорт, №5, Москва, 1989г., с. 143-148

  В. Г. Петросян, А. И. Милаев, С. А. Тевлин

  Взаимодействие сплава алюминия с теплоносителем в условиях реакторного контура АСТ | Известия Академии Наук СССР. Энергетика и транспорт, №3, Москва, 1989г., с. 57-62

  В. Г. Петросян, А. И. Милаев, С. А. Тевлин

  Взаимодействие нержавеющей стали Х18Н10Т в присутствии сплава циркония с теплоносителем в условиях реакторного контура АСТ | Известия Академии Наук СССР. Энергетика и транспорт, №3, Москва, 1988г., с. 110-113

  В. Г. Петросян, А. И. Милаев, С. А. Тевлин

  Взаимодействие нержавеющей стали Х18Н10Т в присутствии условиях реакторного контура АСТ | Известия Академии Наук СССР. Энергетика и транспорт, №2, Москва, 1988г., с. 117-122

  В. Г. Петросян

  Влияние облучения продуктов радиолиза воды на коррозионное поведение основных конструкционных материалов в условиях АСТ-500 | Автореферат, диссертации на соискание ученой степени к.т.н., Москва, 1985г. с. 1-19

  В. Г. Петросян, Н. Г. Рассохин, С. А. Тевлин, А. И. Милаев

  О возможностях применения алюминиевого сплава в активной зоне реактора АСТ | Сборник докладов по оптимизации режимов работы основного и вспомогательного оборудования ТЭС и АЭС, 1985г., с. 48-54

  В. Г. Петросян, Н. Г. Рассохин, С. А. Тевлин, А. И. Милаев

  Корреляция химического состава и электрохимических характеристик водного теплоносителя в условиях облучения | Сборник докладов по оптимизации режимов работы основного и вспомогательного оборудования ТЭС и АЭС, 1985г., с. 24-29

  В. Г. Петросян, С. А. Тевлин, А. И. Милаев, Б. Г. Ершов

  Влияние конструкционных материалов активной зоны на характеристики водного теплоносителя при облучении | Сборник докладов по оптимизации режимов работы основного и вспомогательного оборудования ТЭС и АЭС, 1985г., c. 13-18

  В. Г. Петросян, А. И. Милаев, С. А. Тевлин

  Влияние облучения на коррозию конструкционных материалов атомных станций теплоснабжения | Труды МЭИ, выпуск 623, Москва, 1984г., с. 143-149

  В. Г. Петросян, Н. Г. Рассохин, С. А. Тевлин, А. И. Милаев

  Влияние ионизирующей радиации на коррозию углеродистой и нержавеющей стали в высокотемпературной воде | Тезисы докладов Всесоюзной конференции «Химия теплоносителей и физико-химические процессы АЭУ» ЦНИИ атоминформ, Ленинград, 1984г., с. 155.

  В. Г. Петросян, Б. Г. Ершов, А. И. Милаев, С. А. Тевлин

  Влияние ионизирующей радиации на коррозию углеродистой стали | Сборник докладов II Всесоюзного совещания по радиационно-гетерогенным процессам, Алма-Ата, 1983г., с. 27-40.

  В. Г. Петросян, Н. Г. Рассохин, А. И. Милаев, С. А. Тевлин

  Газовыделение при радио-лизе воды | Труды МЭИ, выпуск 609, Москва, 1983г., с. 58-63
   

  Թեզիս/Thesis

  V. G. Petrosyan, V. Atoyan, M. Vardanyan, K. Pyuskyulyan

  Armenian NPP environmental radiation monitoring system | Proceedings of International Conference “Radiation Safety Challenges in the 21st Century”, 20-21 June, 2012, p. 12

  В. Г. Петросян, А. П. Саакян

  Основы управления и эксплуатации реакторов ВВЭТ-440 | Ереван, 2006, с.93

  V. G. Petrosyan

  Assessment of irradiation conditions in WWER-440 (213) RPV surveillance location | 12th International Conference on Nuclear Engineering, Book of Abstracts, Arlington, Virginia USA, 2004, р. 36

  V. G. Petrosyan

  Informational support to the operational personnel with the aid of SPDS | International Symposium on Nuclear Power Plant Life Management, Budapest, 2002. Book of extended synopses. IAEA-CN-92, p. 31

  В. Г. Петросян, Р. Т. Джугарян, Л. А. Костанян, А. Х. Асатурян

  Обучающая система «Имитатор» для энергоблока РБМК-1000 | Тезисы докладов Всесоюзного научно-технического совещания «Актуальные проблемы подготовки персонала АЭС», 1990г., с. 48

  В. Г. Петросян, Л. А. Костанян, М. В. Егиазарян

  Принципы построения математических моделей технологических систем для имитаторов СПО РБМК-1000 | Сборник докладов Всесоюзного научно-технического совещания ‘’Разработка тренажеров и созданиое учебно-тренировочных центров на АЭС’’, 1988 г., с. 31

  В. Г. Петросян, Б. Г. Ершов, А. И. Милаев, С. А. Тевлин

  Влияние излучения на коррозию стали в высокотемпературной воде | Вопросы атомной науки и техники. Серия: физика и техника ядерных реакторов. Научно-технический сборник. Выпуск 5, Москва, 1987г., с. 72

  В. Г. Петросян, А.И. Милаев, С. А. Тевлин, Б. Г. Ершов

  Влияние облучения на коррозию конструкционных материалов атомных станций теплоснабжения | Вопросы атомной науки и техники. Сер.: физика и техника ядерных реакторов. Научно-техн. Сборник. Вып. 5. Москва, 1987 г., с. 76

  М. К. Арутюнян, В. С. Мкртчян , В. С. Сантурян, В. Г. Петросян

  Сухая градирня | Авторское свидетельство, №827945, 1981г., с. 1