Վալերի Բեյբութի Առաքելյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1965 - 1970 թթ. Խարկովի պոլիտեխնիկ ինստիտուտ, Ինժիներա - ֆիզիկական ֆակուլտետ, Ուկրաինա

Գիտական աստիճան
Ֆիզ. - մաթ. գիտ. թեկնածու (03.00.02 - Կենսաֆիզիկա) - «Երկշերտ լիպիդային թաղանթների էլեկտրական ճեղքման տեսություն», 1980, Մոսկվայի Պետական Համալսարան
Ֆիզ. - մաթ. գիտ. դոկտոր (01.04.02 - Տեսական ֆիզիկա, 03.00.02 - Կենսաֆիզիկա) – «Լոկալ էլեկտրաստատիկ դաշտեր և մեմբրանային տրանսպորտ», 1994, Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
2010 թ-ից ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետիՄոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր
2007 - 2010 թթ. ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մակրոմոլեկուլների ֆիզիկայի լաբորատորիայի առաջատար գիտաշխատող
1994 - 2007 թթ. Առաջատար գիտաշխատող, ԵրՖԻ, Հայաստան
1985 - 1994 թթ. Կրտսեր գիտաշխատող, ԵրՖԻ, Հայաստան
1980 - 1985 թթ. Գիտաշխատող, ԵրՖԻ, Հայաստան
1977 - 1980 թթ. ՍՍՀՄ-ի ԳԱ-ի Էլեկտրոքիմիայի ինստիտուտի ասպիրանտ, Մոսկվա, Ռուսաստան
1975 - 1977 թթ. Կրտսեր գիտաշխատող, ԵրՖԻ, Հայաստան
1973 - 1975 թթ. Կրտսեր գիտաշխատող, Կենսաբանական ֆակուլտետ, ԽՊՀ, Ուկրաինա
1970 - 1973 թթ. Ինժիներ, ֆիզիկա - տեխնիկական ֆակուլտետ, ԽՊՀ, Ուկրաինա

Կարդացվող դասընթացներ
 • Կենսաֆիզիկայի հիմնական մոդելները – մագիստրատուրա 1 կուրս, ԵՊՀ
 • Թաղանթների ֆիզիկա – ԵՊՀ բակալավրիատի 4 կուրսի ուսանողներին

  Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
  Տեսական կենսաֆիզիկա: Թաղանթների ֆիզիկա: Ստոքաստիկ պրոցեսները ֆիզիկա - քիմիական համակարգերում

  Մասնակցությունը դրամաշնորհների
  1994 թ. RYX000 from International Science Foundation
  1998 - 2000 թթ. Grant from CRDF - ACB-013-98
  1999 - 2000 թթ. ISTC #A-301.1
  1999 - 2003 թթ. Grant ISTC A-199.
  2000 - 2001 թթ. CRDF #AB2-2006.
  2003 թ. Grant NATO SST-CLG 979883-1.
  2002 - 2006 թթ. ISTC A-773.
  2002 - 2007 թթ. ISTC #A-301.2.
  2010 - 2014 թթ. TRASNADE [FP7-PEOPLE-2009-IRSES-247656
  2013 - 2015 թթ. 13-1F127
  2015 - 2019 թթ. H2020-MSCA-RISE-2014

  Մասնագիտական անդամակցություն
  ԵՊՀ 051 Մասնագիտական խորհրդի անդամ
  Հայկական Կենսաֆիզիկոսների միության անդամ

  Լեզուներ
  Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

  v.arakelyan@ysu.am
 • Վալերի Բեյբութի Առաքելյան

  Պրոֆեսոր | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոն
   
   

  Հոդված/Article

  Irigoyen J., Arekalyan V., Navoyan Z., Iturri J., Moya S., Donath E.

  Spherical Polyelectrolyte Brushes Constant Zeta Potential with Varying Ionic Strength | An Electrophoretic Study Using a Hairy Layer Approach, Soft Matter, 2013, v.9, p.11609-11617

  Arakelyan V., Harutyunyan S., Andriasyan V., Arakelyan H.

  Isotherm of Ligand Adsorption on DNA at Multiplicative Noise | J. Biomol. Struct. Dyn., 2012, v.30, N2, p. 217-222

  Карапетян А. Т., Аветисян Г. А., Аракелян В. Б.

  Влияние ланжевеновского шума на ДНК-биосенсоры | Доклады НАН РА, 2010, Т. 110, N4, С. 376-382

  Վ. Բ. Առաքելյան, Կ. Ս. Արամյան, Վ. Մ. Առուստամյան, Ա. Կ. Գևորգյան, Կ. Կ. Քարամյան, Վ. Ի. Վարդանյան, Գ. Հ. Փոթիկյան

  The kinetics of vesicles swelling in presence of transmembrane difference of potentials (Վեզիկուլների ուռչման կինետիկան պոտենցիալների անդրթաղանթային տարբերության առկայությամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2009, #1, էջ 49–53 |

  Վ. Բ. Առաքելյան, Կ. Ս. Արամյան, Հ. Վ. Առաքելյան, Է. Վ. Ավանեսյան

  Бистабильный режим адсорбции частиц на мембранах (Թաղանթների վրա մասնիկների ադսորբցիայի երկկայուն ռեժիմ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #2, էջ 53-56 (ռուսերեն) |
  1   2   3   4   5   6   7   8  |  Տեսնել բոլորը
   

  Թեզիս/Thesis

  Valeri B. Arakelyan, Marine A. Parsadanyan, Poghos O. Vardevanyan

  Effect of concentration of ligands on DNA-biosensor average output signal and dispersion | Albany 2019: 20th Conversations; Journal of Biomolecular Structure and Dynamcs. p. 79

  Anahit L. Torosyan, Gayane V. Ananyan, Valeri B. Arakelyan

  Changes in the stability and conductivity of BLM in the presence of zinc oxide nanoparticles | Albany 2019: The 20th Conversation. 2019, pp. 86-87