Վարազդատ Խաժակի Նավոյան
Կենսագրություն
Կրթական կենսագրություն
1970 - 1971 թթ. Ուսանող, Երևանի պետական համալսարան, Մեխանիկայի և Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
1971 - 1975 թթ. Ուսանող, Լվովի պետական համալսարան, Մաթեմատիկայի և Մեխանիկայի ֆակուլտետ, Մասնագիտությունը. Մաթեմատիկա
1978 - 1981 թթ. Ասպիրանտ, ՈւԽՍՀ ԳԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ
1984 թ-ին Ֆիզ.-մաթ. գիտությունների թեկնածու, «Կորերի և մակերևույթների ընտանիքների մոդուլների հետազոտումը տարածությունում և ռիմանյան բազմաձևությունում», ՈւԽՍՀ ԳԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ

Աշխատանքային և հետազոտական կենսագրություն
1989 թ-ին Դոցենտ, Բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն, Երևանի պետական համալսարան, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
01.1989 – 08.1989 թթ. Գիտաշխատող, ՈւԽՍՀ ԳԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ
1981 - 1989 թթ. Դոցենտ, Կիևի բարձրագույն ինժեներական տանկային ուսումնարան
1975 - 1978 թթ. Դասախոս, Ռովնոյի պետական մանկավարժական ինստիտուտի մաթեմատիկական անալիզի ամբիոն (ՈւԽՍՀ)

Ակադեմիական կուրսեր/Դասավանդական և նախապատրաստական փորձառույթներ
1989 թ-ին Երևանի պետական համալսարան. Մաթեմատիկական անալիզ, Կոմպլեքս անալիզ, Սովորական դիֆերենցիալ հավասարումներ, Գծային հանրահաշիվ, Վերլուծական երկրաչափություն, Թվային մեթոդներ

Հիմնական հետազոտական նախնըտրություններ / փորձագիտական ոլորտներ
Ֆունկցիաների երկրաչափական տեսություն

Ընթացիկ հետազոտական նախնըտրություններ
Կորերի և մակերևույթների ընտանիքների մոդուլներ
Իրական բամզարժեք ֆունկցիաների դիֆերենցիալ հատկությունները

Լեզվական հմտություններ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն և Ուկրաիներեն

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում
Հայկական մաթեմատիկան միություն (ՀՄՄ)

Այլ հետաքրքրության ոլորտներ և հետազոտություններ
Շախմատ

navoianv@ysu.am
(+374 10) 55-86-06

Վարազդատ Խաժակի Նավոյան

Դոցենտ | Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ - Հեռահաղորդակցության և ազդանշանների մշակման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Վ. Խ. Նավոյան, Կ. Վ. Աթարյան

Բարձրագույն մաթեմատիկայի լաբորատոր աշխատանքներ (թվային մեթոդներ) | ԵՊՀ Հրատ., Երևան 2011

Վ. Խ. Նավոյան, Վ. Հ. Օհանյան, Է. Է. Պիվազյան, Ա. Գ. Խաչատրյան

Վերլուծական երկրաչափություն. Խնդիրներ և վարժություններ | Երևան 2008, էջ 75

Վ.Հ.Օհանյան, Է.Է.Պիվազյան, Ա.Գ.Խաչատրյան, Վ.Խ.Նավոյան

Վերլուծական երկրաչափության խնդիրներ և վարժություններ | Երևան, 2008, ԵՊՀ հրատ.76 էջ
 

Հոդված/Article

Խ. Վ. Նավոյան , Վ. Խ. Նավոյան

On the continuity of extremal length (Էքստրեմալ երկարության անընդհատության հատկության մասին) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2013, #1, էջ 13–16 |

V. Kh. Navoyan

On some differential properties of multivalued functions | Collection of scientific proceedings.- Kiev: Inst. of Math of Uk.SSR AS, 1990.

V. Kh. Navoyan

On the modules of families of curves and surfaces in the topological product domains | Investigation in theoretical and applied aspects of mathematics.- Kiev: Inst. of Math. of Uk.SSR AS, 1986.

V. Kh. Navoyan, P. M. Tamrazov

Modules of families of non-retractable loops in the "twisted" solid torus | Bull. Soc. Sci. Let. Lodz., 36, ¨20, 1986.

V. Kh. Navoyan

Modules of families of curves and surfaces in some domains of special type | Contemporary issues of real and complex analysis. Kiev: Inst. of Math of Uk.SSR AS, 1984.