Վարդան Զորիկի Պետրոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1990 -1993 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1983 -1990 թթ. ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
1995 թ. թեկնածուական «Մխիթար Սեբաստացու լեզվաբանական ժառանգությունը» ՀՀ ԳԱԱ Լեզվի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
1995 թ-ից ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետ

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր լեզվաբանություն, լեզվաբանության ներածություն, հնդեվրոպական լեզուների համեմատական քերականություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ընդհանուր լեզվաբանություն, համեմատական քերականություն, կառուցվածքային լեզվաբանություն, իմաստաբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, հին հայերեն (գրաբար), ռուսերեն, ֆրանսերեն

Վարդան Զորիկի Պետրոսյան

Ամբիոնի վարիչ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Ընդհ­ան­ուր լեզվաբանության ­ամբ­իոն
 
 

Գիրք/Book

Վ. Զ. Պետրոսյան

Ընդհանուր և հայ լեզվաբանության հարցեր | Ե, 2015թ., գիրք, 348 էջ

Վ. Զ. Պետրոսյան

Հնչույթի բնորոշումն ըստ Պրահայի գործառական հնչույթաբանության | Արդի բանասիրության հիմնախնդիրները (միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու), Ե., 2015թ., էջ 223 - 232 |

Վ. Զ. Պետրոսյան

Մխիթար Սեբաստացու լեզվաբանական հայացքները, | Եր. 2008, 206 էջ

Վ. Զ. Պետրոսյան

Ընդհանուր լեզվաբանություն | Եր. 2007
 

Հոդված/Article

Վարդան Պետրոսյան

Հին հայերենի Ւ (Ṷ) ձայնորդի տարաժամանակյա և համաժամանակյա բնութագրերը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 3 (24), էջ 11-28 |

Վ․ Զ․ Պետրոսյան

Հին հայերենի եայ և եաւ եռաբարբառակերպերի ծագումը | ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2017թ․, 1(57), 115-124 էջ, Հայաստան |

Վարդան Պետրոսյան

Հին հայերենի եռաբարբառային կազմությունները | Հայագիտության հարցեր: 2017թ․, 1(10), 128-136 էջ, Հայաստան |

Վարդան Պետրոսյան

Գրիգոր Ղափանցյանը ընդհանուր լեզվաբանության տեսաբան | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 2 (23), էջ 3-12 |

Վարդան Պետրոսյան

Հին հայերենի ձայնավորական համակարգի ծագումը և հնչաբանական արժեքայնությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2017 № 2 (23), էջ 43-58 |
1   2   3   4   5   6   7   8   9  |  Տեսնել բոլորը