Վարդան Զորիկի Պետրոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1990 -1993 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1983 -1990 թթ. ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
1995 թ. թեկնածուական «Մխիթար Սեբաստացու լեզվաբանական ժառանգությունը» ՀՀ ԳԱԱ Լեզվի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
1995 թ-ից ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետ

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր լեզվաբանություն, լեզվաբանության հիմունքներ, հնդեվրոպական լեզուների համեմատական քերականություն, հնչույթաբանության արդի ուսմունքներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ընդհանուր լեզվաբանություն, համեմատական քերականություն, կառուցվածքային լեզվաբանություն, հնչույթաբանություն

Պարգևներ
պարգևատրվել է ԵՊՀ արծաթե մեդալով (2014 թ.)

Լեզուներ
Հայերեն, հին հայերեն (գրաբար), ռուսերեն, ֆրանսերեն

Վարդան Զորիկի Պետրոսյան

Ամբիոնի վարիչ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Ընդհ­ան­ուր լեզվաբանության ­ամբ­իոն
 
 

Գիրք/Book

Վ. Զ. Պետրոսյան

Ընդհանուր և հայ լեզվաբանության հարցեր | Ե, 2015թ., գիրք, 348 էջ

Վ. Զ. Պետրոսյան

Հնչույթի բնորոշումն ըստ Պրահայի գործառական հնչույթաբանության | Արդի բանասիրության հիմնախնդիրները (միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու), Ե., 2015թ., էջ 223 - 232 |

Վ. Զ. Պետրոսյան

Մխիթար Սեբաստացու լեզվաբանական հայացքները, | Եր. 2008, 206 էջ

Վ. Զ. Պետրոսյան

Ընդհանուր լեզվաբանություն | Եր. 2007
 

Հոդված/Article

Վարդան Պետրոսյան

Հին հայերենի ձայնեղ շփական վ (v)-ն (ապաժամանակյա և տարաժամանակյա հայեցակերպեր) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 № 1 (37), էջ 35-47 |

Վարդան Պետրոսյան

Ստուգաբանական դիտարկումներ (մուկն, ունկն / ականջ-(ք)) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2021 № 1 (34), էջ 15-26 |

Վ. Պետրոսյան

Հին հայերենի ձայնեղ շփական Վ [V]-ի հնչաբանական բնութագրերը (համաժամանակյա քննություն) | «Հայագիտության հարցեր», 2021, թիվ 1 (22), էջ 213-222

Վարդան Պետրոսյան

Հին հայերենի շփականների հնչույթաբանական բնութագրերը (համաժամանակյա հայեցակետ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 3 (33), էջ 29-39 |

Վ․ Զ․ Պետրոսյան

Հին հայերենի հպաշփականների ծագումը (տարաժամանակյա հայեցակետ) | ՎԷՄ, 2020, թիվ 3 (71), էջ 187-218
1   2   3   4   5   6   7   8   13  |  Տեսնել բոլորը