Վարդան Զորիկի Պետրոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1990 -1993 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1983 -1990 թթ. ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
1995 թ. թեկնածուական «Մխիթար Սեբաստացու լեզվաբանական ժառանգությունը» ՀՀ ԳԱԱ Լեզվի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
1995 թ-ից ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետ

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր լեզվաբանություն, լեզվաբանության հիմունքներ, հնդեվրոպական լեզուների համեմատական քերականություն, հնչույթաբանության արդի ուսմունքներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ընդհանուր լեզվաբանություն, համեմատական քերականություն, կառուցվածքային լեզվաբանություն, հնչույթաբանություն

Պարգևներ
պարգևատրվել է ԵՊՀ արծաթե մեդալով (2014 թ.)

Լեզուներ
Հայերեն, հին հայերեն (գրաբար), ռուսերեն, ֆրանսերեն

Վարդան Զորիկի Պետրոսյան

Ամբիոնի վարիչ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Ընդհ­ան­ուր լեզվաբանության ­ամբ­իոն
 
 

Գիրք/Book

Վ. Զ. Պետրոսյան

Ընդհանուր և հայ լեզվաբանության հարցեր | Ե, 2015թ., գիրք, 348 էջ

Վ. Զ. Պետրոսյան

Հնչույթի բնորոշումն ըստ Պրահայի գործառական հնչույթաբանության | Արդի բանասիրության հիմնախնդիրները (միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու), Ե., 2015թ., էջ 223 - 232 |

Վ. Զ. Պետրոսյան

Մխիթար Սեբաստացու լեզվաբանական հայացքները, | Եր. 2008, 206 էջ

Վ. Զ. Պետրոսյան

Ընդհանուր լեզվաբանություն | Եր. 2007
 

Հոդված/Article

Վ․ Զ․ Պետրոսյան

Ռ. Յակոբսոնը պատմական հնչույթաբանության հիմնադիր | Լեզու և լեզվաբանություն, 2016թ․, 2, 16-22 էջ, Հայաստան |

Վարդան Պետրոսյան

Գ. Ջահուկյանի «Համընդհանուր լեզվաբանական տեսության» հայեցակարգային հիմքերը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2015 № 3 (18), էջ 3-15 |

Վ. Զ. Պետրոսյան

Գ. Բ. Ջահուկյանի «Լեզվաբանության պատմությունը» (առաջաբանի փոխարեն) | Լեզվաբանության պատմություն, 2015թ․, 1, 3-13 էջ |

Վ. Զ. Պետրոսյան

Հայկական և հնդեվրոպական երկբարբառային համակարգերը | Վէմ համահայկական հանդես, 2015թ., N 3(51), էջ 115-227 |

Վարդան Պետրոսյան

Հովհաննես Խաչատուրի Բարսեղյան (հայագիտության երախտավորը) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 144.2, 2014 (№ 3), էջ 71-75 |
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  |  Տեսնել բոլորը