Վարդան Զորիկի Պետրոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1990 -1993 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1983 -1990 թթ. ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
1995 թ. թեկնածուական «Մխիթար Սեբաստացու լեզվաբանական ժառանգությունը» ՀՀ ԳԱԱ Լեզվի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
1995 թ-ից ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետ

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր լեզվաբանություն, լեզվաբանության հիմունքներ, հնդեվրոպական լեզուների համեմատական քերականություն, հնչույթաբանության արդի ուսմունքներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ընդհանուր լեզվաբանություն, համեմատական քերականություն, կառուցվածքային լեզվաբանություն, հնչույթաբանություն

Պարգևներ
պարգևատրվել է ԵՊՀ արծաթե մեդալով (2014 թ.)

Լեզուներ
Հայերեն, հին հայերեն (գրաբար), ռուսերեն, ֆրանսերեն

Վարդան Զորիկի Պետրոսյան

Ամբիոնի վարիչ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Ընդհ­ան­ուր լեզվաբանության ­ամբ­իոն
 
 

Գիրք/Book

Վ. Զ. Պետրոսյան

Ընդհանուր և հայ լեզվաբանության հարցեր | Ե, 2015թ., գիրք, 348 էջ

Վ. Զ. Պետրոսյան

Հնչույթի բնորոշումն ըստ Պրահայի գործառական հնչույթաբանության | Արդի բանասիրության հիմնախնդիրները (միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու), Ե., 2015թ., էջ 223 - 232 |

Վ. Զ. Պետրոսյան

Մխիթար Սեբաստացու լեզվաբանական հայացքները, | Եր. 2008, 206 էջ

Վ. Զ. Պետրոսյան

Ընդհանուր լեզվաբանություն | Եր. 2007
 

Հոդված/Article

Վ. Զ. Պետրոսյան

Բացառիկ ճակատագրի գիրքը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 130.2, Երևան 2010թ., էջ 72-76 |

Վ. Զ. Պետրոսյան

Ձևահնչույթի և ձևահնչույթաբանության լեզվաբանական կարգավիճակը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (129), Երևան 2009թ., էջ 96-105 |

Վ. Զ. Պետրոսյան

Ձևահնչույթի և ձևահնչույթաբանության լեզվաբանական կարգավիճակը | ԲԵՀ, 2009, հ.3, էջ 96-105

Վ. Զ. Պետրոսյան

Գերհնչյունը որպես գերհնչույթի խոսքային համարժեք | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (126), Երևան 2008թ., էջ 103-113 |

Վ. Զ. Պետրոսյան

Տեսիլները Չարենցի անավարտ մատյանում (բովանդակային վերլուծության փորձ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (125), Երևան 2008թ., էջ 103-120 |
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  |  Տեսնել բոլորը