Վարդուհի Գևորգի Գաբրիելյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1997 թ. Կալիֆորնիայի Պետական Պոլիտեխնիկական Համալսարան, Պոմոնա, ԱՄՆ Գործարար վարչարարության մագիստրոսական ծրագիր
1990 - 1995 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, «Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ» մասնագիտություն

Աշխատանքային փորձ
1995 թ.-ից առ այսօր՝ ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի «Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների» ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
 • Տնտեսագիտական տեսություն - 1
 • Տնտեսագիտական տեսություն - 2
 • Անշարժ գույքի շուկա

  Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
 • Մակրոտնտեսագիտություն
 • Միկրոտնտեսագիտություն
 • Անշարժ գույքի էկոնոմիկա
 • Կառավարչական ֆինանսներ

  Լեզուներ
  Ռուսերեն - ազատ, անգլերեն - ազատ
 • Վարդուհի Գևորգի Գաբրիելյան

  Դասախոս | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն
   
   

  Գիրք/Book

  Վարդուհի Գաբրիելյան

  «Անշարժ գույքի շուկա» դասընթացի բակալավրիատի ուսումնական ծրագիր | Նոյան տապան հոլդինգ, 2016թ․, 8 էջ

  Վ. Հովսեփյան, Ա. Մարտիրոսյան, Մ. Գրիգորյան, Մ. Հովսեփյան, Մ. Եղիազարյան, Հ. Գալստյան, Հ. Մկրտչյան, Վ. Գաբրիելյան

  Անցումային տնտեսության տեսություն | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2008թ., 150 էջ
   

  Հոդված/Article

  Վարդուհի Գաբրիելյան

  Պետական և մասնավոր սեփականության արդի հիմնահարցերը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 58-73 |

  Վարդուհի Գաբրիելյան

  Պետական-մասնավոր գործընկերություն. պետության և գործարարության փոխգործակցության նոր միտումները | Հանրային կառավարում, 2016, 2, 104-113 էջ |

  Վարդուհի Գաբրիելյան

  Հավատարմագրային կառավարման ծառայությունների շուկայի զարգացումը ՀՀ-ում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 144.5, 2014թ. (№ 3), էջ 47-57 |

  Եղոյան Կ., Գաբրիելյան Վ., Ստեփանյան Ա.

  ՀՀ հողօգտագործման որոշ հիմնախնդիրներ | ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 34-54 |

  Վ. Գաբրիելյան

  Անշարժ գույքում կատարվող ներդրումների արդյունավետության գնահատման ցուցանիշներ | Հայաստան.ֆինանսներ և էկոնոմիկա, թիվ 5, 2011թ., էջ 33-37 |