Վարդուհի Գևորգի Գաբրիելյան
Կենսագրություն
Կրթություն
Հունվար - Դեկտեմբեր 1997 թ. Կալիֆոռնիայի Պետական Պոլիտեխնիկական Համալսարան, Պոմոնա, ԱՄՆ
Գործարար վարչարարության մագիստրոսական ծրագիր «Կառավարչական ֆինանսներ», «Հաշվապահական հաշվառում», «Անշարժ գույք» մասնագիտացումներով
1990 - 1995 թթ. ԵՊՀ Տնտեսագիտության Ֆակուլտետ «Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ» մասնագիտությամբ

Աշխատանքային փորձ
1995 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի տնտեսագիտության տեսության ամբիոնում որպես դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
«Տնտեսագիտության տեսություն», «Անշարժ գույքի շուկա», «Անշարժ գույքի էկոնոմիկա և պլանավորում», «Անցումային տնտեսության տեսություն»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մակրոտնտեսագիտություն, միկրոտնտեսագիտություն, անշարժ գույքի էկոնոմիկա, կառավարչական ֆինանսներ

Լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն

Վարդուհի Գևորգի Գաբրիելյան

Դասախոս | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Վարդուհի Գաբրիելյան

«Անշարժ գույքի շուկա» դասընթացի բակալավրիատի ուսումնական ծրագիր | Նոյան տապան հոլդինգ, 2016թ․, 8 էջ

Վ. Հովսեփյան, Ա. Մարտիրոսյան, Մ. Գրիգորյան, Մ. Հովսեփյան, Մ. Եղիազարյան, Հ. Գալստյան, Հ. Մկրտչյան, Վ. Գաբրիելյան

Անցումային տնտեսության տեսություն | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2008թ., 150 էջ
 

Հոդված/Article

Վարդուհի Գաբրիելյան

Պետական և մասնավոր սեփականության արդի հիմնահարցերը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 58-73 |

Վարդուհի Գաբրիելյան

Պետական-մասնավոր գործընկերություն. պետության և գործարարության փոխգործակցության նոր միտումները | Հանրային կառավարում, 2016, 2, 104-113 էջ |

Վարդուհի Գաբրիելյան

Հավատարմագրային կառավարման ծառայությունների շուկայի զարգացումը ՀՀ-ում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 144.5, 2014թ. (№ 3), էջ 47-57 |

Եղոյան Կ., Գաբրիելյան Վ., Ստեփանյան Ա.

ՀՀ հողօգտագործման որոշ հիմնախնդիրներ | ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 34-54 |

Վ. Գաբրիելյան

Անշարժ գույքում կատարվող ներդրումների արդյունավետության գնահատման ցուցանիշներ | Հայաստան.ֆինանսներ և էկոնոմիկա, թիվ 5, 2011թ., էջ 33-37 |