Վարդուհի Գևորգի Գաբրիելյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2014-2015 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա, Ը.00.01 - «Ընդհանուր տնտեսագիտություն» մասնագիտություն
1997 թ. Կալիֆորնիայի Պետական Պոլիտեխնիկական Համալսարան, Պոմոնա, ԱՄՆ, Գործարար վարչարարության մագիստրոսական ծրագիր
1990 - 1995 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, «Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ» մասնագիտություն

Աշխատանքային փորձ
1995 թ.-ից առ այսօր՝ ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոնի ասիստենտ

Դասավանդվող դասընթացներ
Տնտեսագիտական տեսություն - 1
Տնտեսագիտական տեսություն - 2
Անշարժ գույքի էկոնոմիկա
Տնտեսագիտության հիմունքներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Մակրոտնտեսագիտություն
Միկրոտնտեսագիտություն
Անշարժ գույքի էկոնոմիկա
Կառավարչական ֆինանսներ

Լեզուների իմացություն
Ռուսերեն - ազատ, անգլերեն - ազատ

Էլ. փոստ
varduhi.gabrielyan@ysu.am

Վարդուհի Գևորգի Գաբրիելյան

Դասախոս | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Վարդուհի Գաբրիելյան

«Անշարժ գույքի շուկա» դասընթացի բակալավրիատի ուսումնական ծրագիր | Նոյան տապան հոլդինգ, 2016թ․, 8 էջ

Վ. Հովսեփյան, Ա. Մարտիրոսյան, Մ. Գրիգորյան, Մ. Հովսեփյան, Մ. Եղիազարյան, Հ. Գալստյան, Հ. Մկրտչյան, Վ. Գաբրիելյան

Անցումային տնտեսության տեսություն | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2008թ., 150 էջ
 

Հոդված/Article

Վարդուհի Գաբրիելյան

Տեխնոլոգիական առաջընթացը և տնտեսական զարգացումը | ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ Գիտական հանդես, #4, 2020, էջ 177-189

Վարդուհի Գաբրիելյան

Պետական գույքի կառավարումը զարգացած երկրների օրինակով | Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, #5-6 (213-214), 2018, էջ 150-154

Վարդուհի Գաբրիելյան

Գույքային հարաբերությունների իրականացումը որպես դրանց վերարտադրության հիմք | Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ: Պարբերական գիտական ժողովածու, Տնտեսագիտության և կառավարման ինստիտուտ: Եր.: «ՕՐ-ԴԱՐ» հրատ., 2017, Գիրք 10, էջ 271-282

Վարդուհի Գաբրիելյան

ՀՀ անշարժ գույքի շուկան 2016 թվականին | ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ Գիտական հանդես, #2, 2017, էջ 145-152

Վարդուհի Գաբրիելյան

Պետական և մասնավոր սեփականության արդի հիմնահարցերը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 58-73 |