Վարդուհի Արամայիսի Պետրոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2013 թ. Մասնակցություն Հայ-ֆրանսիական ապակենտրոնացված համագործակցության 2-րդ համաժողովին (Վալանս-Ֆրանսիա)
2013 թ. Այցելություն Շաս-սյուղ-Ղոն (Ֆրանսիա): Նոր Հաճն և Շաս քաղաքների միջև բարեկամական կապերի մասին պայմանագրի վերահաստատում և նոր պաըմանագրի կնքում
2004 թ. Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն (Վերնագիր` «Հայ ֆրանսիական բառային փոխազդեցության տիպերը», «Ֆրանսերեն փոխառությունների բառարան», (հավելված))
2000 թ. Տեսալսողական միջոցներով ֆրանսերեն լեզվի դասավանդման VIFAX միջազգային ծրագրի մասնագիտական վերապատրաստում Բորդոյում
1986 - 1989 թթ. Ասպիրանտուրա Երևանի պետական համալսարանում
1981 - 1986 թթ. Երևանի պետական համալսարանի ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ (ֆրանսերենի բաժին)

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
2004 թ-ից մինչ օրս Նոր Հաճնի Հայ -ֆրանսիական մշակութային կապերի կենտրոնի տնօրեն
Ծրագրեր`
1. Ֆրանսերենի դասընթացներ և ֆրանսերեն լեզվով միջոցառումների կազմակերպում
2.Նոր Հաճնի երեխաներին ուղեկցում Շաս-սյուղ-Ղոն (Ֆրանսիա)
3.Երգչախմբի և թատրոնի խմբակների ղեկավարում
4.Փաստաթղթերի, նամակների և ծրագրերի ձևակերպում և թարգմանություն
5.Շաս Սյուղ Ղոն քաղաքի հետ պատվիրակությունների փոխայցելությունների կազմակերպում
1999 թ-ից մինչ օրս SPFA ֆրանսիական բարեգործական կազմակերպությունում Ֆրանսախոսության ծրագրի պատասխանատու
Ծրագրեր`
1. Հայաստանում ֆրանսերենի դասավանդման VIFAX միջազգային ծրագրի կոորդինատոր (Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատան հետ համագործակցությամբ)
2. «Ժորժ Սանդի 200-ամյակը Հայաստանում» ծրագրի պատասխանատու
3. «Ֆրանսախոսության միջազգային տոն» ամենամյա ծրագրի պատասխանատու
4. SPFA ֆրանսիական բարեգործական կազմակերպության ֆրանսախոս ակումբների ֆրանսերեն դասավանդողների և նախագահների վերապատրաստում
5. Կոնֆերանսների համընթաց թարգմանություն (Ստրասբուրգի ծերաբույժների հետ համագործակցությամբ և այլն)
6. Հայ երիտասարդ լրագրողների վերապատրաստում France-TV3-ի լրագրողների մասնակցությամբ (Հայաստանի INTERNEWS-ի հետ համագործակցությամբ)
7. Հայերեն լեզվի դասընթացներ ֆրանսախոս օտարերկրացիների համար
8. Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների պրակտիկանտների վերապատրաստման ծրագրի պատասխանատու
9. VIFRALIE (Սովորե'նք ֆրանսերեն դպրոցում ինտերնետի միջոցով)
միջազգային ծրագրի կոորդինատոր Հայաստանում
10. CLEF ֆրանսալեզու եռամսյա ամսագրի խմբագիր
11. Ֆրանսերեն լեզվի ամենամյա մրցույթ «SPFA-ի ակումբների լավագույն ֆրանսախոս» տիտղոսի համար
12. VIFAX միջազգային ծրագրի շրջանակներում բուհերի և հանրակրթական դպրոցների միջև ֆրանսերեն լեզվի մրցույթի կազմակերպում
13. «Ամառային համալսարան» ծրագրի կոորդինատոր, 1990 թ-ից մինչ օրս Երևանի պետական համալսարան
14. Ֆրանսերեն լեվով թելադրության մրցույթի կազմակերպում (ամենամյա ծրագիր)
1. Ռոմանական բանասիրության ամբիոնում ֆրանսերեն լեզվի դասախոս
2. Ռոմանական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ (2007թ.)
3. Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցման ամբիոնի դոցենտ (2011թ.)

Կարդացվող դասընթացներ
Դիվանագիտական գրագրության կազմում
Դիվանագիտական այցելությունների և զրույցների վարում
Դիվանագիտական վարվեցողություն
Դիվանագիտական խոսքի մշակույթ
Մասնագիտական թարգմանություն
Մասնագիտական հաղորդակցման հիմունքներ
Ֆրանսիայի երկրագիտություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների պատմություն,
Հայ-ֆրանսիական լեզվական փոխազդեցություններ և փոխներթափանցում

Լեզուներ
Հայերեն, ֆրանսերեն, իտալերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Ֆակուլտետի մասնագիտական խորհրդի անդամ,
SPFA ֆրանսիական ՀԿ-ում ֆրանսախոսության ծրագրերի պատասխանատու,
CLEF ֆրանսիական պարբերականի խմբագիր

Պարգևներ
1983 թ. ՀՍՍՀ լուսավորության նախարարության դիպլոմ
1984 թ. Բելոռուսական ՍՍՀ-ի լուսավորության նախարարության դիպլոմ
2008 թ. Ֆրանսիայի Շաս-սյուղ-Ղոն քաղաքի քաղաքապետարանի հուշամեդալ

Վարդուհի Արամայիսի Պետրոսյան

Դոցենտ | Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ - Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Վարդուհի Պետրոսյան

Կրոնական տերմինների ֆրանսերեն-հայերեն բառարան | Երևան, Պաստառ, 2013, 80 էջ |

Vartouhi Petrossian

Communication diplomatique | Դասագիրք, Երևան, Պաստառ, 2013, 203 էջ |

Vartouhi Petrossian

La France et l’Armռnie Ո travers l’Art et l’Histoire | Yerevan, Pastar, 2010, 260 pp. |

Վարդուհի Արամայիսի Պետրոսյան

Ֆրանս-հայկ. լեզվական կապերի ընդհանուր բնութագիրը | Կանթեղ.,Ե.,2003, էջ 98-100
 

Հոդված/Article

Վարդուհի Արամայիսի Պետրոսյան

La communicaton interculturelle est-elle possible? | Ռոմանական բանասիր. հանդես, Ե. 2011, 208 էջ

Վարդուհի Արամայիսի Պետրոսյան

Միջմշակութային իրազեկության դերը օտար լեզուների դասավանդման գործընթացում | Ֆրանսիական բանասիրության և ֆրանսերենի` որպես երկրորդ օտար լեզվի, դասավանդման արդիական խնդիրներ (Գիտաժողովի նյութեր), Երևան, 2010, էջ 32-37

Վարդուհի Արամայիսի Պետրոսյան

Ֆրանս-հայկական կապերի արտացոլումը ֆրանս. գրակ. մեջ | Ռոմանական բանասիր.հանդես, Ե. 2007թ., էջ 20-23

Վարդուհի Արամայիսի Պետրոսյան

Հայոց լեզվի ուսուցումը և հայագիտությունը Ֆրանսիայում | Ռոմանական բանասիր հանդես, Ե. 2007, էջ 23-29

Վարդուհի Արամայիսի Պետրոսյան

Les deux faces de la francophonie en Armռnie | Ռոմանական բանասիր. հանդես, Ե. 2007, էջ 20-23