Վարուժան Սերգեյի Աթաբեկյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1978-1983թթ. Մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
1983-1986թթ. Մոսկվայի Մ. Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարան, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտոր` «Ազատ բեռնսայդյան խմբերի ենթախմբերի և ավտոմորֆիզմների մասին», Ռուսասատնի գիտությունների ակադեմիայի Վ.Ստեկլովի անվ. Մաթեմատիկայի ինստիտուտ, 2011 թ.,

Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու` «Վան Կամպենի դիագրամներ և նույնություններով խմբեր», Մոսկվայի Մ.Վ.Լոմոնոսովի անվ. պետական համալսարան, 1987 թ.

Աշխատանքային փորձ
2013 թ.-ից առ այսօր ԵՊՀ Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի վարիչ
2016 թ.-ից Հայ-ռուսական պետական համալսարանի պատվավոր պրոֆեսոր
2012 թ.-ից առ այսօր ԵՊՀ Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի պրոֆեսոր
1991-2012թթ. ԵՊՀ Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի դոցենտ
1987-1991թթ. ԵՊՀ Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Բարձրագույն հանրահաշիվ և թվերի տեսություն, Գծային հանրահաշիվ և վերլուծական երկրաչափություն, Մաթեմատիկական տրամաբանություն, Խմբերի կոմբինատոր տեսություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Խմբերի կոմբինատոր տեսություն և բազմաձևություններ, Երկրաչափական մեթոդները խմբերի տեսությունում, Պարբերական խմբեր, Հանրահաշվի ալգորիթմական հարցեր

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Կոմբինատոր մեթոդներ և ալգորիթմական հարցեր խմբերի տեսությունում (2021-2022)
Մասնակի n-պարբերական խմբեր, հյուսվածքներ և բազմաձևություններ (2018-2020)
Կոմբինատոր մեթոդներ և ալգորիթմական հարցեր խմբերի տեսությունում (2018-2020)
Պարբերական խմբեր և խմբերի հյուսվածքներ։ Կառուցվածքային հարցեր (2015-2017)
Ալգորիթմական հարցեր և կոմբինատոր մեթոդներ խմբերի տեսությունում (2015-2017)
Խմբերի տեսության և կիսախմբերի տեսության կոմբինատոր մեթոդներ և ալգորիթմական հարցեր (2013-2015)
Պարբերական որոշիչ առնչություններով խմբեր: Ներդրումներ և ավտոմորֆիզմներ (2013-2015)
Նույնություններով և գերնույնություններով որոշվող համակարգեր (2010-2012)

Մասնագիտական անդամակցություն
«Proceedings of the Yerevan State University, Physical and Mathematical Sciences» հանդեսի գլխավոր խմբագիր,
«Journal of Contemporary Mathematical Analysis (Известия НАН РА. Математика) ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ,
ԵՊՀ 050 մասնագիտացված խորհրդի անդամ,
ԵՊՀ, Մաթ.-մեխ. Ֆակուլտետի խորհրդի անդամ
ԵՊՀ, Մաթ.-մեխ. Ֆակուլտետի մեթոդական խորհրդի նախագահ
Ամերիկյան մաթեմատիկական միության անդամ
Մոսկովյան մաթեմատիկական միության անդամ

Պարգևներ
ՀՀ Գիտության պետական կոմիտեի «Արդյունավետ գիտաշխատող - 2021» մրցույթի հաղթող
ՀՀ Գիտության պետական կոմիտեի «Արդյունավետ գիտաշխատող - 2019» մրցույթի հաղթող
«Երևանի պետական համալսարանում դասավանդման գերազանցության մրցանակ» ամենամյա մրցույթի 2020 թ. հաղթող
Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակ բնական գիտությունների բնագավառում (2010 թ.)
ՀՀ Գիտության պետական կոմիտեի «Արդյունավետ գիտաշխատող-2018» մրցույթի հաղթող
ՀՀ Գիտության պետական կոմիտեի «Արդյունավետ գիտաշխատող-2016» մրցույթի հաղթող
ՀՀ Գիտության պետական կոմիտեի «Արդյունավետ գիտաշխատող-2014» մրցույթի հաղթող
ՀՀ Գիտության պետական կոմիտեի «Արդյունավետ գիտաշխատող-2013» մրցույթի հաղթող
Լավագույն գիտական աշխատանքի համար ակադեմիոս Վ.Հ.Համբարձումյանի անվ. մրցանակ, Ռուս-Հայկակական համալսարան (2011-2012 թթ.)
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի շնորհակալագիր՝ կրության ու գիտության ոլորտում ներդրած ավանդի համար (2014 թ.)
Մ.Լոմոնոսովի 275-ամյակին նվիրված Մոսկվայի Պետական Համալսարանի երիտասարդ գիտնականների մրցույթի հաղթող (1986թ.)

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

avarujan@ysu.am

Վարուժան Սերգեյի Աթաբեկյան

Ամբիոնի վարիչ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Հանրահաշվի եւ երկրաչափության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Վ. Ս. Աթաբեկյան, Վ. Ա. Բեգլարյան, Ս. Հ. Դալալյան, Ն. Է. Միրզախանյան

Հանրահաշվի խնդրագիրք | Մաս 1, ԵՊՀ, Երևան, 2012

Վ. Ս. Աթաբեկյան, Վ. Ա. Բեգլարյան, Ն. Գ. Գալստյան, Ս. Հ. Դալալյան, Ս. Ս.Դավիդով, Լ. Ա. Մաթևոսյան, Յ. Մ. Մովսիսյան, Վ. Ա. Ներսիսյան, Վ. Ա. Փիլիպոսյան, Հ. Հ. Օհնիկյան

Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմաների ժողովածու | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2009

Վ. Ս. Աթաբեկյան

Հանրահաշվի ներածություն | Երևան, 2005, 124 էջ

Վ. Փիլիպոսյան, Վ. Աթաբեկյան, Մ. Մարտիրոսյան, Գ. Միքայելյան, Վ. Օհանյան, Տեփոյան Լ., Ս. Ռաֆայելյան

Մաթեմատիկա հումանիտար մասնագիտությունների համար | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ, Երևան, 178 էջ, 2004
 

Հոդված/Article

В. С. Атабекян, Л. Д. Беклемишев, В. М. Бухштабер, С. С. Гончаров, В. С. Губа, Ю. Л. Ершов, В. В. Козлов, И. Г. Лысёнок, С. П. Новиков, Ю. С. Осипов, М. Р. Пентус, В. В. Подольский, А. А. Разборов, В. А. Садовничий, А. Л. Семенов, А. Л. Таламбуца, Д. В. Трещев, Л. Н. Шеврин

Сергей Иванович Адян | УМН, 76:1(457) (2021), 191–194.

В. Атабекян, Л. Беклемишев, А. Разборов, И. Лысёнок, В. Губа, А. Семенов

Вопросы алгебры и математической логики. Научное наследие С. И. Адяна | Успехи математических наук (Russian Mathematical Surveys), 2021, N 76 (1), c. 3-30

В. Атабекян, К. Андреев, Г. Аржанцева, В. Артамонов, И. Балаба, Н. Безверхний, А. Вдовина, В. Губа, А. Гутерман, Г. Дерябина, О. Маркова, В. Микаелян, М. Милентьева, А. Минасян, К. Михайловский, А. Михалёв, А. Панкратьев, Ю. Прохоров, Д. Тимашёв

Александр Юрьевич Ольшанский (к 75-летию) | Чебышевский сборник, 2021, N 22 (2), с. 347-365

Վ. Ս. Աթաբեկյան

The set of 2-genereted C*-simple relatively free groups has the cardinality of the continuum (Հարաբեկանորեն ազատ 2 ծնորդով C*-պարզ խմբերի բազմության հզորությունը կոնտինուում է) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2020, հ. 54, #2, էջ 81-86 |

V. S. Atabekyan

The set of 2-genereted C∗-simple relatively free groups has the cardinality of the continuum | Proceedings of the YSU, Physical and Mathematical Sciences, 54:2 (2020), 81–86.

С. И. Адян, В. С. Атабекян

О нормальных автоморфизмах свободных групп бесконечно базируемых многообразий | Матем. заметки, 108:2 (2020), 163–170. https://doi.org/10.1134/S0001434620070159

Վ. Ս. Աթաբեկյան, Հ. Տ. Ասլանյան

On fixed points of automorphisms (Ավտոմորֆիզմների անշարժ կետեիրի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #3, էջ 147-149 |

S. I. Adian, V. S. Atabekyan

n-torsion groups | Journal of Contemporary Mathematical Analysis (Armenian Academy of Sciences), 54:6 (2019), 319–327. https://link.springer.com/article/10.3103/S1068362319060013

Atabekyan V. S.

О гиперболичности N-крученых групп | Kлассическая и современная геометрия, 2019, стр. 55-56 |

V. S. Atabekyan, H. T. Aslanyan

The automorphisms of endomorphism semigroups of relatively free groups | International Journal of Algebra and Computation. 2018, 28:02, 207-215 pp.

В. С. Атабекян, С. И. Адян

Центральные расширения свободных периодичес¬ких групп | Математический сборник, 209:12 (2018), 3–16. https://doi.org/10.4213/sm9007

V. S. Atabekyan, S. I. Adian

Central extensions of free periodic groups | SB MATH, 2018, 209, 12, pp. 1677–1689

Վ. Ս. Աթաբեկյան, Հ. Տ.Ասլանյան, Հ. Ա. Գրիգորյան, Ա. Ե. Գրիգորյան

Analogues of Nielsen’s and Magnus’s theorems for free Burnside groups of period 3 (Նիլսենի և Մագնուսի թեորեմների անալոգները ազատ բեռնսայդյան խմբերի համար) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #3, էջ 217-223 |

V. S. Atabekyan, H. T. Aslanyan, A. E. Grigoryan

Normal automorphisms of free Burnside groups of period 3 | Armenian Journal of Mathematics. 2017, 9:2, 60-67 pp. |

V. S. Atabekyan, S. I. Adian

On free groups in the infinitely based varieties of S. I. Adian | Известия РАН. Серия математическая (IZVESTIYA MATHEMATICS), 2017, 81:5, стр. 889–900

V. S. Atabekyan, A. L. Gevorgyan, Sh. A. Stepanyan

The unique trace property of n-periodic product of groups | Journal of Contemporary Mathematical Analysis (Armenian Academy of Sciences). 2017, 52, 4, pp. 161–165

V. S. Atabekyan

Periodic products of groups | Journal of Contemporary Mathematical Analysis (Armenian Academy of Sciences). 2017, 52, 3, pp. 111-117

Atabekyan V.S., Gevorgyan A.L., Sh.A.Stepanyan

Unique trace property of n-periodic products | Journal of contemporary mathematical analysis, 2017, 52(4), 161-165.

Atabekyan V. S., Adian S.I

Periodic product of groups. | Journal of contemporary mathematical analysis, 2017, 52(3), 111-117.

Atabekyan V.S., Aslanyan H.T., Grigoryan A.E., Grigoryan H.A.

Analogues of Nielsen's and Magnus's theorems for free Burnside groups of period 3 | Proceedings of YSU, Physics and Mathematics, 2017, 51(3), 217-223.

Atabekyan V. S. , Aslanyan H. T. , Grigoryan A. E.

Normal automorphisms of free Burnside groups of period 3 | Armenian Journal of Mathematics, 2017, 9(2), 60-67.

С. И. Адян, В. С. Атабекян

О свободных группах бесконечно базируемых многообразий С. И. Адяна | Изв. РАН. Сер. матем., 81:5 (2017), 3–14; Izv. Math., 81:5 (2017), 889–900.

V. S. Atabekyan,

C*-Simplicity of n-Periodic Products | Mathematical notes. 2016, 99:5, 3-7 pp. |

V. S. Atabekyan, S. I. Adian

Characteristic properties and uniform nonamenability of n-periodic products of group | Izvestiya: Mathematics, 2015, 79:6, p. 3–17

V. S. Atabekyan

The automorphisms of endomorphism semigroups of free Burnside groups | International Journal of Algebra and Computation, Volume 25, Issue 04, (2015) p. 669 - 674

V. S. Atabekyan

Automorphism groups and endomorphism semigroups of groups B(m,n) | Algebra and Logic, (2015) Vol. 54, No. 1, p. 58-62

V. S. Atabekyan

Characteristic properties and uniform nonamenability of n-periodic products of groups | Izvestiya mathematics: Rossia, 2015, 79:6, 1097-1110 pp.

V. S. Atabekyan

Automorphism groups and endomorphism semigroups of groups B(m,n) | Algebra and Logic, Rossia, 2015, 54:1, 85-91 pp.

V. S. Atabekyan

The automorphisms of endomorphism semigroups of free Burnside groups | International Journal of Algebra and Computation, USA, 2015, 25:04, 669-674 pp.

V. S. Atabekyan

Splitting automorphisms of order p^k of free Burnside groups are inner | Mathematical Notes, (2014), 95:5, pp. 586–589

В. С. Атабекян, С. И. Адян

О хопфовости n-периодических произведений групп | Матем. заметки, (2014), том 95, выпуск 4, стр. 483–491

V.S.Atabekyan

The Groups of Automorphisms are Complete for Free Burnside groups of odd exponents n ≥ 1003 | International Journal of Algebra and Computation, Vol. 23, No. 6 (2013) 1485–1496

Վ. Ս. Աթաբեկյան

The automorphism tower problem for free periodic groups (Ավտոմորֆիզմների աշտարակի խնդիրն ազատ պարբերական խմբերի համար) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, սերիա ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2013, #2, էջ 3–7 |

V. S. Atabekyan

Splitting automorphisms of free Burnside groups | Sbornik: Mathematics, 2013, 204:2, pp. 182–189

В. С. Атабекян

Расщепляющие автоморфизмы свободных бернсайдовых групп | Матем. сб., 204:2 (2013), стр. 31–38

V. Atabekyan, A. Gevorgyan, A. Khachatryan, A. Pahlevanyan

On normal automorphisms of n-periodic products of finite cyclic groups | International Journal of Group Theory, Volume 2, Number 3, (2013), pp. 39-47

Varujan Atabekyan

Automorphism tower problem and semigroup of endomorphisms for free Burnside groups | arXiv:1401.0177., 2013, pp. 1-5

В. С. Атабекян

Строгo равномерная неаменабельность свободных периодических групп | Вестник РАУ, №1, (2011), стр. 3–11

В. С.Атабекян

О внешних нормальных автоморфизмах периодических произведений групп | Известия НАН Армении: Математика, (2011), Том 46, № 6, стр. 3-10

В. С. Атабекян

CEP-подгруппах -периодических произведений | Известия НАН Армении. Математика, том 46, н. 5, (2011), стр. 15-23

В. С. Атабекян

О нормальных подгруппах в периодических произведениях С.И. Адяна | Труды Математического института им. В.А.Стеклова, (2011), том 274, номер 1, стр. 1–17

Վ. Ս. Աթաբեկյան

Splitting automorphisms of free Burnside groups (Ազատ բեռնսայդյան խմբի տրոհող ավտոմորֆիզմներ ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2011, #3, էջ 62–64 |

Атабекян В.С.

Нормальные автоморфизмы свободных бернсайдовых групп | Изв. РАН. Сер. матем., 2011, 75:3, 3-18.

Atabekyan V.S.

The normalizers of free subgroups in free Burnside groups of odd period | Journal of Mathematical Sciences (New York), 2010, 166:6, 691–703.

Атабекян В.С.

Неунитаризуемые периодические группы | Матем. заметки, 2010, том 87, выпуск 6, страницы 940–943.

В.С.Атабекян

Не допустимые нормальные подгруппы свободных бернсайдовых групп | Известия НАН Армении: Математика, Том 45, № 2 (2010), 21-36.

Атабекян В.С.

Нормализаторы свободных подгрупп свободных бернсайдовых групп нечётного периода | Фундаментальная и прикладная математика, 15:1 (2009), 3–21.

Атабекян В.С.

Равномерная неаменабельность подгрупп свободных бернсайдовых групп нечетного периода | Математические заметки, 85:4 (2009), 516–523

Атабекян В.С.

О мономорфизмах свободных бернсайдовых групп | Математические заметки, 86:4 (2009), 483–490.

Атабекян В.С.

О подгруппах свободных бернсайдовых групп нечетного периода | Известия Российской академии наук. Серия математическая, 73:5, (2009), 3–36.

Վ. Ս. Աթաբեկյան, Ա. Ս. Փահլևանյան

Вложение абсолютно свободных групп в группы B(m,n,1) (Բացարձակ ազատ խմբերի ներդրումը B(m,n,1) խմբերի մեջ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #3, էջ 25-33 (ռուսերեն) |

V.S. Atabekyan

Normal Subgroups in Free Burnside Groups of Odd Period | Armenian Journal of Mathematics, Volume 1, Issue 2, (2008), p. 25-29.

В.С.Атабекян

Группы Адяна-Лысенка и (U) свойство | Известия НАН Армении, Математика, т. 43, н. 5, (2008), с.13-24.

В.С.Атабекян

О периодических группах нечетного периода n>=1003 | Матем. заметки, 2007, том 82, выпуск 4, страницы 495–500

В.С.Атабекян

О вложениях периодических групп | Computer science & Inf. Technologies. Proceedings of the conference, Yerevan, 2007. p. 21-23.

Վ. Ս. Աթաբեկյան

О пространствах с операцией предела (Սահմանի գործողությամբ տարածությունների մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 5-10 (ռուսերեն) |

Վ. Աթաբեկյան

On the construction of defining relations of free periodic groups | Algebra Geom. Appl. Semin. Proc. 3/4, (2004).

Վ. Ս. Աթաբեկյան

О строении определяющих соотношений свободных периодических групп (Ազատ պարբերական խմբերի որոշիչ առնչությունների կառուցվածքի մասին ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #3, էջ 30-35 (ռուսերեն) |

Atabekyan V.S.

On free subgroups of free Burnside groups | Algebra Geom. Appl. Semin. Proc. (2001).

Վ. Ս. Աթաբեկյան

Алгоритм Евклида для целых кватернионов и теорема Лагранжа (Էվկլիդեսի ալգորիթմը ամբողջ քվատերիոնների համար և Լագրանժի թեորեմը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1993, #1, էջ 125-127 (ռուսերեն) |

Атабекян В.С., Иванов С.В.

Два замечания о группах ограниченного периода | ВИНИТИ СССР. 30.03.1987. N. 2243-В87. 23 ст.

Атабекян В.С.

Простые и свободные периодические группы | Вестник МГУ. Сер. Математика, механика. 1987. N. 6.

Атабекян В.С.

Օ простых бесконечных группах с тождеством | ВИНИТИ СССР. N.5381-В86. 49 ст.

Атабекян В.С.

О простых и свободных периодических группах | X Всесоюзный симпозиум по теории групп., Минск, 1986.

Атабекян В.С.

Об аппроксимации и подгруппах свободных периодических групп | ВИНИТИ СССР. 22.07.1986. N.5380-В86. 30 ст.
 

Թեզիս/Thesis

В. Атабекян

Группы с n-кручением, их расширения и эндоморфизмы | Conference on Mathematical Logic, Algebra and Computation, 05-08.07.2021, p. 1, Russia

В. С. Атабекян, С. И. Адян

Центральные расширения свободных периодических групп | Мальцевские чтения, 2017, стр. 55

В. С. Атабекян, С. И. Адян

Об относительно свободных группах бесконечно базируемых многообразий групп С. И. Адяна | Мальцевские Чтения. 2016, стр. 66 |

Атабекян В. С.

О группах с периодическими определяющими соотношениями | Алгебра и Логика: Теория и Приложения. 2016, стр. 3

Атабекян В. С.

Об автоморфизмах полугруппы эндоморфизмов некоторых относительно свободных групп | Международная XI школа-конференция по теории групп, посвященная 70-летию со дня рождения А. Ю. Ольшанского. 2016, стр. 4

Атабекян В. С.

Периодические произведения групп | Математическая логика, алгебра и вычислимость. 2016, стр. 1

Վ. Ս. Աթաբեկյան

Не финитно аппроксимируемые хопфовы группы с тождеством | AMU Conference, May 29-2, 2012, p.19

Վ. Ս. Աթաբեկյան

Splitting automorphisms of free periodic groups | Mal’tsev Meeting, International Conference dedicated to the 60th anniversary of S.S.Goncharov, Sobolev Institute of Mathematics, Novosibirsk State University, October 11–14, 2011, pp.62

Վ. Ս. Աթաբեկյան

Расщепляющие автоморфизмы свободных периодических групп | Международная конференция, посвященная 100-летию проф. В. В. Морозова, Казань, 25–30.09. (2011). 37-39

Atabekyan V.S.

Nonunitarizable Periodic Groups | International conf. Groups and their actions, Bedlewo (Poznan), Poland, August 23-28, (2010), 6-7.

Atabekyan V.S.

Automorphisms and monomorphisms of free Burnside groups | Международная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения А. И. Мальцева, Novosibirsk, 24–28.08, (2009), с. 103.

V.S. Atabekyan

On а free Burnside groups | International algebraic conference on the occasion of 100th anniversary of Professor A. G. Kurosh. 27.05-3.06, (2008), Moscow. 274-275.

В.С.Атабекян

Равномерная неаменабельность свободных бернсайдовых групп | Ս.Մերգելյանի 80-ամյակին նվիրված գիտաժողով, 20-21 մայիսի, (2008), 3-5.

V.S. Atabekyan

On normal subgroups of the free Burnside groups of prime period n > 997 | The First Int. Algebra and Geometry Conference., 2007, Yerevan, Armenia

V.S. Atabekyan

On periodic groups of odd period n>=1003 | Int. Conf. On Logic, Algebra and computation. Moscow, (2006).

В.С. Атабекян

О бесконечных группах многообразий Бернсайда нечетного периода n>=1003 | Գիտաժողով նվիրված ակադեմիկոս Ա. Շահինյանի ծնն. 100 ամ. 2006, 3-4.

V.S. Atabekyan

On embedings of free Burnside groups of odd exponent n>=1003 | Combinatorial and Geometric Group Theory. Vanderbilt University, Nashville, TN, USA, (2006).

V.S. Atabekyan

On noncyclic subgrups of free Burnsaide groups of large odd exponent | International Algebraic Conferance. Ekaterinburg, Russia, 2005.