Վազգեն Հմայակի Սաֆարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1970 - 1973 թթ. ասպիրանտ, Երևանի պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետ, հայ գրականության ամբիոն
1965 - 1970 թթ. ուսանող, Երևանի պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին

Գիտական աստիճան
թեկնածուական` «Փավստոս Բուզանդը և հայ նոր գրականությունը», 1974 թ., Երևանի պետական համալսարան
դոկտորական` «Կիլիկյան Հայաստանի գրականություն», 1992 թ., Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
1993 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ հայ գրականության ամբիոնի պրոֆեսոր
1981 - 1993 թթ. ԵՊՀ հայ գրականության ամբիոնի դոցենտ
1973 - 1981 թթ. ԵՊՀ հայ գրականության ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Հայ հին և միջնադարյան գրականություն (բակալավր)
Հայ գրականությունը 19-րդ դարի վերջին
Կիլիկյան մշակույթը և վերածնությունը (մագիստրատուրա)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ և հին միջնադարյան գրականություն
Գեղարվեստական մտածողության զարգացումը հայ նոր և նորագույն գրականության մեջ

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (կարդում և թարգմանում եմ բառարանի օգնությամբ)

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ գիտական աստիճաններ շնորհող 012 մասնագիտական խորհրդի անդամ,
ՀՀ գրողների միության անդամ

Վազգեն Հմայակի Սաֆարյան

Պրոֆեսոր | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Ակադեմիկոս Հրանտ Թամրազյանի անվան հայ գրականության պատմության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Վազգեն Սաֆարյան

Հայ միջնադարյան գրականություն | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 361 էջ

Վ. Հ. Սաֆարյան

Գրականության բազմաձայնությունը | «Գրականէտալոն» հրատ., Երևան, 2012, էջ 288

Վ. Հ. Սաֆարյան

Միջնադարի հայ գրականության պարբերացման հիմունքները | ԵՊՀ հր., 2012, էջ 300

Վ. Հ. Սաֆարյան

Գրողի և կերպարի անհատականությունը | «Մակմիլ. Արմ.» հրատ, 2001, էջ 240

Վ. Հ. Սաֆարյան

Կիլիկյան Հայաստանի գրականությունը | ԵՊՀ հրատ., 1990, 294 էջ
 

Հոդված/Article

Վազգեն Սաֆարյան

Երազը և սարսափը Չարենցի նաիրյան ընկալումներում | Չարենցյան ընթերցումներ, 2017, 10, 136-160 էջ

Վազգեն Հ. Սաֆարյան

Հրանտ Մաթևոսյանի պատմափիլիսոփայությունը | ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2016թ․, 2/54/, 49-69 էջ, Հայաստան |

Վազգեն Սաֆարյան

Դավիթբեկյան պատմաշրջանի գեղարվեստական արձագանքները | Էջմիածին, 2015թ․, 6, 36-56 էջ

Վազգեն Սաֆարյան

Աբովյանի բանաստեղծության ակունքներում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 144.2, 2014 (№ 3), էջ 3-14 |

Վ. Հ. Սաֆարյան

Մարդու և արտաքին աշխարհի մետաֆորային ընկալումները Նարեկում | «Նարցիս», Երևան, 2014, թիվ 3-4, էջ 4-14
1   2   3   4   5   6   7   8   12  |  Տեսնել բոլորը