Վիգեն Գրիգորի Բարխուդարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1968 թ-ին ավարտել եմ Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետը

Գիտական աստիճան
Քիմ. գիտ. թեկնածու (02.02- Բարձրամոլեկուլային միացություններիքիմիա) - «Կարբինոլի և մետակրիլաթթվի հետ նրա սոպոլիմերների իդրոդինամիկական վարքը և լուսացրումը», 1972 թ., ԵՊՀ:
Ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր (Ա. 04.14, Ջերմաֆիզիկա և մոլեկուլային ֆիզիկա) - «Պոլիմերների տարածական կազմավորումը լուծույթներում: Մոլեկուլային անսամբլի ազդեցության էֆեկտները», 2000 թ., ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ:

Աշխատանքային փորձ
2005 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր
1982 - 2005 թթ. Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ
1977 - 1982 թթ. Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնի ասիստենտ, ավագ գիտաշխատող
1976 - 1977 թթ. Պոլիմերների տոքսիկոլոգիայի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող
1968 - 1976 թթ. ՀՍՍՀ ԳԱ ՕՔԻ ինստիտուտի լաբորանտ, ասպիրանտ, կրտսեր գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Մոլեկուլային ֆիզիկա – ԵՊՀ ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետների բակալավրիատի 1 կուրսի ուսանողներին, Մոլեկուլների կառուցվածքը և ֆիզիկական հատկությունները, Պոլիմերների ֆիզքիմիա - ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի բակալավրիատի 3 կուրսի ուսանողներին, Մակրոմոլեկուլների հետազոտման մեթոդներ - ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի բակալավրիատի 4 կուրսի ուսանողներին, Մակրոմոլեկուլները լուծույթներում - ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի մագիստրատուրայի 1 կուրսի ուսանողներին

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Արտաքին գործոնների ազդեցության տակ մակրոմոլեկուլների կառուցվածքային փոփոխությունների հետազոտում: Մոլեկուլային մակարդակով պոլիմերների ծերացման հետազոտում: Միջավայրի ազդեցությունը միցելային համակարգերի մոլեկուլային բնութագրերի և ԴՆԹ-ի կառուցվածքի վրա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2002 - 2005 թթ. CRDF #A-359
2003 - 2006 թթ. CRDF #A 092.2.

Մասնագիտական անդամակցություն
Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի 038 «էլեկտրատեխնիկա» մասնագիտական խորհրդի անդամ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

vigen@ysu.am

Վիգեն Գրիգորի Բարխուդարյան

Պրոֆեսոր | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Վ. Բարխուդարյան

Մոլեկուլների կառուցվածքը և հատկությունները | ԵՊՀ հրատ., 2019, 222 էջ

Վ. Բարխուդարյան

Մոլեկուլային ֆիզիկա | Ուսումնական ձեռնարկ ԲՈՒՀ-երի համար: Երկրորդ վերամշակված հրատարակություն: ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2014, 332 էջ

В. Бархударян

Макромолекулярный ансамбль и пространственная организация макромолрекул | LAMBE RT, Academic Publishing, Germany, 201 стр., 2014

Վ. Բարխուդարյան

Մոլեկուլային ֆիզիկա | Ուսումնական ձեռնարկ ԲՈՒՀ-երի համար: ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան -2009, 328 էջ

Վ. Բարխուդարյան

Մակրոմոլեկուլները լուծույթներում | (Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ ԲՈՒՀ-երի համար) ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան -2007
 

Հոդված/Article

Vigen G. Barkhudaryan

Alterations of molecular characteristics of polyethylene under the influence of heat treatment | International Journal of Plastics Technology. 2016, 20. (2), 231-240 pp.

Vigen G. Barkhudaryan, Gayane V. Ananyan

Development of viscometric methods for studying the interaction of various porphyrins with DNA. Part II: Meso-tetra-(3N-hydroxyethylpyridyl) porphyrin and its Ni-, Cu-, Co- and Zn- containing derivatives | Journal of Porphyrins and Phthalocyanines, 2016, 20, 1-7 pp.

V. G. Barkhudaryan, G. V. Ananyan

Development of viscometric methods for studying the interaction of various porphyrins with DNA. Part II: Meso-tetra-(3N-hydroxyethylpyridyl) porphyrin and its Ni-, Cu-, Co- and Zn- containing derivatives | Journal of Porphyrins and Phthalocyanines, 2016, 20, 766-772 pp.

V. G. Barkhudaryan, G. V. Ananyan, Y. B. Dalyan, S. G. Haroutiunian

Development of viscometric methods for studying the interaction of various porphyrins with DNA | Part I: meso-tetra-(4N-hydroxyethylpyridyl) porphyrin and its Ni-, Cu-, Co- and Zn- containing derivatives. Journal of Porphyrins and Phthalocyanines 2014 18:07, 594-599. DOI: 10.1142/S1088424614500357

V. G. Barkhudaryan, G. V. Ananyan, Y. B. Dalyan, S. G. Haroutiunian

Development of viscometric methods for studying the interaction of various porphyrins with DNA. Part I: meso-tetra-(4N-hydroxyethylpyridyl) porphyrin | J. Porphyrins and Phthalocyanines, N 18, p. 594–599, (2014)
1   2   3   4   5   6   7   8  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Gayane V. Ananyan, Nelli H. Karapetyan, Vigen G. Barkhudaryan

Molecular alterations in DNA under UV-irradiation | Albany 2019: The 20th Conversation. 2019, p. 86

Vigen G. Barkhudaryan, Gayane V. Ananyan

The effect of porphyrins configuration on the hydrodynamic behavior of DNA solutions | Albany 2019: The 20th Conversation. 2019, pp. 84-85

Vigen Barkhudaryan

Alterations of Molecular Characteristics of Polyethylene Under the Influence of External Effects | ICP 2017. 19-th International Conference on Polymer. p. 72 |

Vigen G. Barkhudaryan, Gayane V. Ananyan

Application of viscometric methods for studying the interaction of various porphyrins with DNA | Albany 2015.19th Conversation. 2016, p. 88

Vigen G. Barkhudaryan, Gayane V. Ananyan

Application of viscometric methods for studying the interaction of various porphyrins with DNA | Journal of biomolecular structure & dynamics. 2016, 34, p. 136 |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը