Վիրաբ Գուրգենի Կիրակոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2003 - 2008 թթ. Երևանի Պետական Համալսարանի քիմիայի ֆակուլտետի, դեղագործական քիմիայի բաժին: Մասնագիտություն` «դեղագործական քիմիա»
2008 - 2011 թթ. Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) համալսարանի բժշկա-կենսաբանական ֆակուլտետի ընդհանուր և դեղագործական քիմիայի ամբիոնի ասպիրանտ

Գիտական ստիճան, կոչում
Քիմիական գիտությունների թեկնածու
Ատենախոսության թեմա՝ «Կամրջային ազոտի ատոմ պարունակող ազոլոպիրիմիդինների վերախմբավորման ռեակցիաների հետազոտումը»

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Համակցված ազոլոպիրիմիդինների վերախմբավորման ռեակցիաների հետազոտումը:
Ֆոսֆորօրգանական միացությունների սինթեզը միջֆազային կատալիզի պայմաններում:
Անալիտիկ մեթոդի վալիդացիա: Դեղերի անալիզ, անալիզի օպտիկական եղանակներ:

Կարդացվող դասընթացներ
Դեղանյութերի որակի հետազոտման մեթոդներ
Դեղարտադրության ստանդարտավորում GMP համակարգ
Դեղերի հետազոտման անալիտիկ մեթոդներ-1
Դեղերի որակի հսկում
Մասնագիտության արդիական խնդիրները

Աշխատանքային փորձ
2018 թ-ից մինչ օրս դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնում, որպես ավագ փորձագետ
2016 թ-ից մինչ օրս ֆարմքիմիայի և ֆարմակոգնոզիայի ամբիոնի դասախոս
2014 թ-ից մինչ օրս դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնում, որոպես առաջին կարգի փորձագետ
2012 - 2014 թթ. դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնում, որպես փորձագետ
2009 - 2011 թթ. ՀՀ ԳԱԱ օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոնի ազոտ պարունակող հետերոցիկլիկ համակարգերի լաբորատորիայում, որպես կրտսեր գիտաշխատող:
2012 - 2013 թթ. նույն կենտրոնի ֆոսֆորօրգանական քիմիայի լաբորատորիայում, որպես գիտաշխատող:

Պարգևներ
2011 թ. լավագույն գիտական հոդված մրցանակ «Պահանջում ենք գիտության ֆինանսավորման ավելացում, ԱԳ_ԳՖԱ-Գ.Ծ.1»

Որակավորման դասընթացներ
25.05.13 թ. Ատոմային-աբսորբցիոն սպեկտրասկոպիայի դասընթացի մասնակցություն: Ռուսաստան, ք. Սանկտ-Պետերբուրգ,
13.09.16 թ.Ժամանակակից անալիտիկ սարքավորումներ: Դեղերի որակի գնահատում թեմայով դասընթացի մասնակցություն: Հնդկաստան, Չանդիգար
12.12.16 թ. Ներքին աուդիտի դասընթացի մասնակցություն: Հայաստան, Երևան

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, հունարեն (B 1 մակարդակ), անգլերեն (գործնական)

virab.kirakosyan@ysu.am

Վիրաբ Գուրգենի Կիրակոսյան

Քիմիական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Ֆարմացիայի ինստիտուտ - Ֆարմքիմիայի և ֆարմակագնոզիայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Virab Kirakosyan, Andranik Davinyan

Method Validation of Compleximetric Titration for Determination of Iron in Iron Containing Drugs | Der Pharma Chemica, 2021, Volume 13, Issue 5, p.57-62

V.G. Kirakosyan, A.M. Davinyan, A.V.Ginosyan, L.H. Varderesyan

Development and validation of complexometric titration method for the determination of iron in iron-containing liquid dosage forms registered in the Republic of Armenia | Medical Science of Armenia, vol. LXI, No 4, 2021, p.39-45

Վ. Գ. Կիրակոսյան, Ս. Մ. Վարդապետյան, Լ. Հ. Վարդերեսյան, Ա. Հ. Ծատուրյան

Մետֆորմին հիդրոքլորիդի, լոզարտան կալիումի, վալսարտանի և ռանիտիդինի դեղահումքերում և պատրաստի դեղաձևերում կողմնակի խառնուրդ n-նիտրոզոդիմեթիլամինի քանակական որոշման արագ և արդյունավետ մեթոդի մշակում բարձր-արդյունավետության հեղուկային քրոմատոգրաֆիայի եղանակով | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #3, էջ 296-299 |

Ս. Ղ. Պետրոսյան, Լ. Յու. Սահակյան, Վ. Գ. Կիրակոսյան, Է. Վ. Մինասյան, Ս. Ե. Սարդարյան

Կենսահումքից նիֆեդիպինի անջատումը, նույնականացումը և քանականան որոշումը | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #3, էջ 204-211 |

V. Kirakosyan, A. Davinyan, L. Melikyan

Synthesis and separation of Z,E- isomers of some nitroso group containing organophosphorus compounds | Medicine, Science and Education No 28, 2019, p.112-113
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

L.Yu. Sahakyan, V.G. Kirakosyan, A.H. Tsaturyan, L.E. Poghosyan, H.R. Kyureghyan, E.V. Minasyan, H.R. Petrosyan, T.H. Sargsyan

Detection and development of a quantitation method for undeclared compounds in antidiabetic biologically active additives and its validation by high performance liquid chromatography | Current State of Pharmacy and Prospects of its Development 2nd International Conference, October 22-23, 2021, Yerevan, Armenia, 19

Virab Kirakosyan, Aghavni Ginosyan

Rapid and Efficient High-Performance Liquid Chromatography Analysis of N-Nitrosodimethylamine Impurity in Metformine Hydrochloride, Losartane Potassium, Valsartane and Ranitidine Drugs Substance and its Products | Biotechnology: Science and Practice: Innovation and Business, Yerevan Armenia october 20-22, 2021, p. 52