Վլադիմիր Ռուբենի Բոյնագրյան
Կենսագրություն
Կրթություն գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2008 թ-ին էկոլոգիայի և կենսագործունեության անվտանգության միջազգային գիտությունների ակադեմիայի ակադեմիկոս
2006 թ-ին պրոֆեսոր
1996 թ-ին աշխարհագրական գիտությունների դոկտորի դիպլոմ, ԵՊՀ աշխարհագրության ֆակուլտետ, Երևան
1973 թ-ին դոցենտ
1969 թ-ին աշխարհագրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, ՄՊՀ աշխարհագրության ֆակուլտետ, Մոսկվա
1966 - 1969 թթ. ՄՊՀ ասպիրանտուրա
1962 - 1966 թթ. Մոսկվայի Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի աշխարհագրական ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
1997 - 2014 թթ. ԵՊՀ աշխարհագրության ֆակուլտետում «Քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի» ամբիոնի վարիչ
1996 թ-ին ԵՊՀ աշխարհագրության ֆակուլտետում «Քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի» ամբիոնի պրոֆեսոր

Միջազգային կոնֆերանսների մասնակցություն
ՀՀ, ՌԴ, Ռումինիա, Վրաստան, Թուրքիա, Սլովենիա, Նիդեռլանդիա և մի շարք այլ պետություններ

Հասարակական գործունեություն
1998 թ-ին Ջրաբանական գիտությունների միջազգային ասոցիացիայի Հայաստանի ներկայացուցիչ

Պետական մրցանակներ և պատվավոր կոչումներ
2009 թ-ին ԵՊՀ 90 ամյակին նվիրված շքանշանի պարգևատրում
1994 թ-ին ԵՊՀ 75 ամյակին նվիրված շքանշանի պարգևատրում
1989 թ-ին աշխատանքային վետերանի շքանշանի պարգևատրում

Օտար լեզուներ
ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (խոսակցական), վրացերեն (լավ)

Վլադիմիր Ռուբենի Բոյնագրյան

Պրոֆեսոր | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Վ.Ռ.Բոյնագրյան, Ռուդոլֆ Խաչիկի Գագինյան

Հողմնահարում և դրա հետևանքները | ԵՊՀ – Եր.: Հեղ.հրատ., 2012. – 90 էջ

В.Р. Бойнагрян

Трехъязычный словарь физико-географических терминов | Словарь, Ереван, Изд-во "Айагитак", 2010, 312 с.

Վ.Ռ.Բոյնագրյան, Ռ.Խ. Գագինյան

Լեռնային երկրների ինժեներական աշխարհագրություն | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2009, 69 էջ

Վ.Ռ.Բոյնագրյան, Ռ.Խ. Գագինյան

Ընդհանուր գեոմորֆոլոգիայի գործնական աշխատանքների ուսումնամեթոդական ձեռնարկ | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2009, 52 էջ

Ռ.Խ.Գագինյան, Վ.Ռ. Բոյնագրյան

Ընդհանուր գեոմորֆոլոգիայի գործնական աշխատանքների ուսումնական ձեռնարկ | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2009, ԵՊՀ հրատարակ., 53 էջ
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Հոդված/Article

Վ. Ռ. Բոյնագրյան

Особенности строения и свойств рыхлых накоплений северного склона массива Арагац (Արագած լեռնազանգվածի փխրուն նստվածքների բնույթը և կառուցվածքային առանձնահատկությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #3, էջ 122-130 (ռուսերեն) |

Бойнагрян В. Р.

Подъем уровня озера Севан и его последствия | Крым эколого-экономический регион. Пространство ноосферного развития. Материалы 1-й международный экологический форум в Крыму. 2017, стр. 148-151

Бойнагрян В. Р., Бойнагрян А. В.

Разработка месторождений полезных ископаемых как фактор загрязнения природной среды Армении | Крым эколого-экономический регион. Пространство ноосферного развития. Материалы 1-й международный экологический форум в Крыму. 2017, стр. 152-155

В. Р. Бойнагрян

Результаты геоморфологических исследований Армянского Нагорья | ՀՀ և մերձավոր արտասահմանի երկրների տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները:Թ.Հակոբյանի 100 ամյակին նվիրված գիտաժողով: 2017թ․, էջ 10-17 |

Дмитрий А. Субетто, Дмитрий В. Севастьянов, Татьяна В. Сапелко, Владимир Р. Бойнагрян, Иван М. Греков

Озера как накопительные информационные системы и индикаторы климата | Астраханский вестник экологического образования. Науки о земле. 2017, 42 (4), стр. 4-14 |
1   2   3   4   5   6   7   8   15  |  Տեսնել բոլորը