Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան
Կենսագրություն
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության ամբիոն

Աշխատանքային փորձ
2002 - 2003 թթ. Երևանի տնտեսաիրավագիտական համալսարան (որպես դասախոս),
2003 - 2004 թթ.Երևանի Ֆ.Նանսենի անվ. դպրոց (որպես պարսկերենի ուսուցչուհի),
2005 - 2007թթ.Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ/որպես դասախոս,
2008 - 2009 թթ.Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ/որպես դասախոս),
2010 - 2011թթ.Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության ամբիոն (որպես դասախոս)

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից պարսկերեն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մատենագրություն,լեզու և գենետիկա,լեզուների դասակարգումն ըստ տարածականության

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, Իրանի Իսլամական Հանրապետություն

Լեզուներ
Ռուսերեն,ֆրանսերեն,պարսկերեն և անգլերեն (կարդում է և թարգմանում բառարանով)

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան

Ասիստենտ | Արևելագիտության ֆակուլտետ - Իրանագիտության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Զարուհի Խաչատրյան

Ժամանակակից պարսկերեն | Ուս. ձեռնարկ: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն»: 2016թ․, 72 էջ |
 

Հոդված/Article

Զարուհի Խաչատրյան

Իրանական ծագման որոշ ձիանուններ գրաբարում և միջին հայերենում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 1 (28), էջ 49-58 |

Խաչատրյան Զարուհի

Թյուրքական ծագման ձիանունները պարսկերենում | Արևելագիտության հարցեր, 2018, XIV, էջ 393-402 |

Զարուհի Խաչատրյան

Արաբական ծագման որոշ ձիանուններ ըստ պարսկերեն «Do farasnāme.mansur o manzum» ձիամատյանի | Արաբագիտական ուսումնասիրություններ, 2018, 10, էջ 256-270 |

Զարուհի Խաչատրյան

Ասպ «Ձի» ձևույթը հայերենի իրանական ծագման բառապաշարային միավորներում | Կանթեղ, 2018, 1(74), էջ 60-68 |

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան

Պարսկերենում և հայերենում ձիերի անվանումներ պարունակող որոշ դարձվածաբանական միավորների շուրջ | Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2018, № 2. էջ 74-82
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Զարուհի Խաչատրյան

Ձիանունները Խաղանի Շիրվանիի ստեղծագործություններում | Խաղանին և պարսկախոս Շիրվանը, 2016, էջ 45-46 |