Վռամ Ներսեսի Մուղնեցյան
Կենսագրություն
Կրթություն
Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն, ԵՊՀ
1999–2003թթ. բակալավրի դիպլոմ գերազանցությամբ
2003–2005թթ. մագիստրոսի դիպլոմ գերազանցությամբ
2005–2008թթ. ասպիրանտուրա կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի բնագավառում

Աշխատանքային փորձ
2008թ. – մինչ այժմ. ԵՊՀ Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոնի գիտահետազոտական լաբորատորիա
2015թ. - մինչ այժմ Մխիթար Հերացու անվան ԵՊԲՀ բժշկական ֆիզիկայի ամբիոն
2017թ. – մինչ այժմ պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոնի ուսումնական լաբորատորիայի վարիչ

Մասնագիտացում
Ցածր չափայնությամբ համակարգեր և նանոկառուցվածքներ

Մրցանակներ
ՀՀ նախագահի 2013թ.-ի մրցանակ

Մասնակցություն դրամաշնորհների
2010-2012 «Կիսահաղորդչային քվանտային օղակներում սպին-ուղեծրային փոխազդեցության և հիդրոստատիկ ճնշման ազդեցությունները խառնուկային վիճակների և օպտիկական հատկությունների վրա»
ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ (11B-1c039).
2013-2015 «Էլեկտրոն-ֆոնոնային փոխազդեցությունը քվանտային կետերով Ge/Si հետերոկառուցվածքներում» ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ-ՀՀՌՀ (13RF-09).
2014-2015 “Մագնիսական և ոչ մագնիսական քվանտային օղակներում սպինային փոխազդեցությունները և դրանց
կիրառությունները” Գիտության և կրթության հայկականազգային հիմնադրամ (ANSEF).
2013-2015 ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ “Սպինային փոխազդեցությունները
մագնիսական և ոչ մագնիսական քվանտային օղակներով
կառուցվածքներում և դրանց կիրառությունները” ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ.
2016-2017 “Սպինային փոխազդեցությունների և առաձգական լարումների ազդեցությունը InAs/GaAs քվանտային օղակների և գերցանցերի օպտիկական և կինետիկական բնութագրերի վրա. տեսություն և պոտենցիալ կիրառություններ” Գիտության և կրթության հայկական ազգային հիմնա–դրամ (ANSEF, nano-4199, որպես ղեկավար).

vram@ysu.am

Վռամ Ներսեսի Մուղնեցյան

Գիտաշխատող | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Պինդ մարմնի ֆիզիկայի գիտահետազոտական լաբորատորիա
 
 

Հոդված/Article

Վ. Ն. Մուղնեցյան

Effect of donor impurity on Aharonov–Bohm oscillations in a double quantum ring with Gaussian confinement (Դոնորային խառնուկի ազդեցությունը գաուսյան սահմանափակմամբ կրկնակի քվանտային օղակում Ահարոնով–Բոհմի տատանումների վրա) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #3, էջ 157-160 |

M.G. Barseghyan, V.N. Mughnetsyan, L.M. Perez, A.A. Kirakosyan, D. Laroze

Effect of the impurity on the Aharonov-Bohm oscillations and the intraband absorption in GaAs∕ Ga1− xAlxAs quantum ring under intense THz laser field | Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 2018, 111, 91-97 էջ

V. L. Aziz Aghchegala, V. N. Mughnetsyan, A. A. Kirakosyan

Effect of interdiffusion and external magnetic field on electronic states and light absorption in Gaussian-shaped double quantum ring | Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 2018, 96, 11-16 pp. |

V. L. Aziz Aghchegala, V. N. Mughnetsyan, A. A. Kirakosyan

Effect of interdiffusion and magnetic field on two-electron states in Gaussian-shaped double quantum rings | Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. 2017, 88, pp. 157-163 |

Vram Mughnetsyan, Aram Manaselyan, Albert Kirakosyan

Effect of Rashba spin-orbit coupling and external magnetic field on electronic minibands in highly strained one-layer quantum ring superlattice | Superlattices and Microstructures. 2017, 104, pp. 10-18 |
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

V. N. Mughnetsyan, A. A. Kirakosyan

Elastic Strain Distribution in one layer InAs/GaAs Quantum Ring Superlattice. | International Symposium and Young Scientist School on Disordered and Ordered Materials Analysis and Characterization, 2015, p. 59-60