Երեմ Մարութի Վարդազարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2004 - 2008 թթ. ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակւլտետ բակալավրիատ
2008 - 2010 թթ. ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ մագիստրատուրա

Գիտական աստիճան
25.07.2013 թ. շնորհվել է քաղաքական գիտությունների թեկնածուի կոչում ՀՀ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի քաղաքական գիտություններ և միջազգային հարաբերություններ 056 խորհրդի որոշմամբ
2013 թ. ասիստենտ

Աշխատանքային փորձ
2012 թ-ից ԵՊՀ-ի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ

Կարդացվող դասընթացներ
Առկա՝ «Արդի միջազգային հարաբերությունները Մերձավոր Արևելքում»
Հեռակա՝ «Աշխարհի քաղաքական քարտեզ, Աշխարհաքաղաքականություն»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տարածաշրջանային պետությունների քաղաքականություն

Լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն

Երեմ Մարութի Վարդազարյան

Ասիստենտ | Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ - Միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Մարութ Վարդազարյան, Երեմ Վարդազարյան

Հայոց «թավշյա հեղափոխությունը» եվ ՀՀ-ՌԴ հարաբերությունների զարգացման դինամիկան | Բանբեր Երևանի համալսարանի: Միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն, 1(28), 3-11 էջ, 2019

Մարութ Վարդազարյան, Երեմ Վարդազարյան

Դ. Թրամփի վարչակարգի Հարավկովկասյան քաղաքականության նոր միտումները | Գիտական Արցախ, 2019, 1(2), էջ 104-116 |

Մարութ Վարդազարյան, Երեմ Վարդազարյան

Հայոց «թավշյա հեղափոխությունը» և ՀՀ-ՌԴ հարաբերությունների զարգացման դինամիկան | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2019 № 1 (28), էջ 3-11 |

Ерем Вардазарян

Геополитические интересы России на Южном Кавказе | «Միջազգային հարաբերություններ. Հայկական աշխարհ» հանդես, թիվ 8, Եր. 2013 թ., էջ 118-120 |

Ե. Մ. Վարդազարյան

ԱՄՆ-ի ռազմավարական նպատակներն ու խնդիրները հարավկովկասյան տարածաշրջանում | Լեռնային Ղարաբաղի համալսարան, «Լրատու» (գիտական հոդվածների ժողովածու), Եր., «Լիմուշ», 2012 թ. – 2(13), էջ 147-164