Եսթեր Սոսի Մանուկյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1996 - 2000 թթ. Երևանի պետական համալսարանի Երկրաբանության ֆակուլտետ (երկրաբանության բակալավրի աստիճան)
2000 - 2002 թթ. Երևանի պետական համալսարանի Երկրաբանության ֆակուլտետ (երկրաբանության մագիստրոսի աստիճան)

Գիտական աստիճան
2014 թ-ին երկրաբանական գիտությունների թեկնածու

Գիտական կոչում
Դոցենտ 2019 թ.

Աշխատանքային փորձ
2002 թ-ից մինչև 2015 թ. օգոստոս ԵՊՀ Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուտետի դեկանատում օպերատոր: 2015 թ-ից առ այսօր Քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացները
«Ալպ - Հիմալայան գտու երկրաբանություն» (լաբորատոր), «Երկրատեկտոնիկա» (լաբորատոր), «Գեոէկոլոգիան կադաստրային գործում», «Երկրաբանություն», «Երկրաչափական նիվելիրացում» (լաբորատոր), «Գեոմորֆոլոգիա», Կադաստրային գործի ներածություն, Էկոլոգիական քարտեզագրում

Գիտական ուսումնասիրությունների շրջանակը
Կիրառական երկրաբանություն, բնական և տեխնածին գեոհամակարգեր, տեղագրական հանույթ, ճարտարագիտա - գեոդեզիական խնդիրների ուսումնասիրում

Միջազգային միջոցառումների մասնակցություն
Թվով 2 ՀՀ, ՌԴ

Հասարակական գործունեություն
Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի գիտ. քարտուղար

Պարգևատրումներ, պատվոգրեր/
ԵՊՀ 100-ամյակի հուշադրամ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուերեն, անգլերեն

Եսթեր Սոսի Մանուկյան

Դոցենտ | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ե. Ս. Մանուկյան

Գեոմորֆոլոգիայի դաշտային պրակտիկայի կազմակերպման և անցկացման ուսումնամեթոդական ուղեցույց | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2019թ․, 40 էջ
 

Հոդված/Article

Манукян Е. С., Минасян Р. С.

К вопросу о комплексировании палеогидрогеологических и гидрофизических методов исследований в связи с выявлением ресурсов подземных вод | Երկրաֆիզիկայի, ինժեներային սեյսմաբանության և սեյսմակայուն շինարարության արդի հիմնախնդիրները, ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հիմնադրման 70-ամյակին նվիրված երիտասարդ գիտնականների առաջին միջազգային գիտաժողովի գիտական աշխատությունների ժողովածու, (12-16 մայիսի 2013թ. ՀՀ, Ծաղկաձոր), ՀՀ ԳԱԱ “Գիտություն” հրատարակչություն 2013, էջ 282-284.

Манукян Е. С.

Палеогидрогеологическое картирование геоэлектрическими методами в пределах водосборного бассейна оз.Севан. | ԵՊՀ, Հայ գրատպության 500-ամյակին և ԵՊՀ ՈւԳԸ հիմնադրման 65-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու, N1, 2013, էջ 40-43.

Միրզոյան Լ.Բ., Թադևոսյան Լ.Կ., Մանուկյան Է.Ս.

ՀՀ հյուսիսի ռեգիոնալ բեկվածքների անջատումը և Սպիտակի բեկվածքային հանգույցը | Պրոֆեսոր Պ.Ս.Բոշնաղյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, 2010թ., էջ 17-19 |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը