Եվա Գագիկի Համբարձումյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2009 թ-ին ԵՊՀ սսցիոլոգիայի ֆակուլտետ (հայցորդ)
2006 - 2008 թթ. ԵՊՀ սսցիոլոգիայի ֆակուլտետ (մագիստուրա)
2002 - 2006 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության, սսցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետ, սոցիոլոգիայի բաժին (բակալավրի ծրագրով)

Մասնագիտական գործունեություն
2007 թ-ին ԵՊՀ կիրառական սոցիոլոգիական հետազոտությունների լաբորատորիա - կրտսեր գիտաշխատող

Օտար լեզուներ
ռուսերեն (խոսակցական), անգլերեն (խոսակցական)

Համակարգչային հմպտություններ
Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, SPSS, Internet

Եվա Գագիկի Համբարձումյան

Լաբորանտ | Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ - Տարածաշրջանային ինտեգրման և կոնֆլիկտների վերլուծության կենտրոն
 
 

Հոդված/Article

Ե. Համբարձումյան

Խորհրդանիշ հասկացությանը սահմանումը և դասակարգումը | «Օրենք և իրականություն» միջազգային շնորհանդես 2009, #3

Ե. Համբարձումյան

Ազգային և պետական խորհրդանիշներ | Գարուն ամսագիր., Երևան, 2009 , #1