Յուլիանա Գագիկի Մելքումյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1982 - 1992 թթ. Ա.Ս. Պուշկինի անվան, #8 միջնակարգ դպրոց
1992 - 1997 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
1995 - 1996 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, սոցիալական աշխատանքի ամառային դպրոց, Tempus-Tacis կրթական ծրագիր
1996 - 1997 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, «Անձնային աճ և էքզիստենցիալ խմբային թերապիա» դասընթաց
1998 թ. (մայիս) «Մանկական նախաձեռնություն» որակական հետազոտությոան մեթոդական դասընթաց: Շահառուների որակական գնահատում (Համաշխարհային բանկ)
1998 թ. (նոյեմբեր) Ամերիկայի ձայն ռադիոալիքի լսարանի հետազոտության մեթոդական դասընթաց: (Ամերիկայի ձայն, ԱՄՆ)
1997 թ. (Հոկտեմբեր-Դեկտեմբեր) Ֆրանկֆուրտ Մայնի (Գերմանիա) Բարձրագույն Մասնագիտական Դպրոց – մասնագիտացում «Սոցիալական աշխատանքի տնտեսագիտություն» առարկայի գծով
1998 (Հոկտեմբեր-Դեկտեմբեր) Ֆրանկֆուրտ Մայնի (Գերմանիա) Բարձրագույն Մասնագիտական Դպրոց – մասնագիտացում «Սոցիալական աշխատանքի տնտեսագիտություն» առարկայի գծով
2001 (ապրիլ) թ. Կանանց առաջնորդության թրենինգ: «Վստահություն» սոցիալական աշխատանքի և սոցիոլոգիական հետազոտությունների կենտրոն (Քարեն Քիներ)
2001 թ. (հոկտեմբեր) Գենդերային ուսուցման սեմինար-թրենինգ: «Վստահություն» սոցիալական աշխատանքի և սոցիոլոգիական հետազոտությունների կենտրոն
2002 թ. (հուլիս) Կանանց բանավոր պատմությունների վերաբերյալ սեմինար: ԲՀՀ (Անդրեա Պետո)
2002 թ. (օգոստոս) Գենդերային ամառային դպրոց Երևանում: ԲՀՀ (Իրինա Ժերեբկինա, Իգոր Կոն, Ալմիրա Ուսմանովա)
2007 թ. (մայիս) Ուսուցանողների թրենինգ երեխաների պաշտպանության գծով: ԵՊՀ, ՀՕՖ և «Յուրաքանչյուր երեխա» ՀԿ
2007 թ. (հունիս) Երևանի Պետական Համալսարան, որակավորման բարձրացման դասընթաց
2013 թ. Երևանի Պետական Համալսարան, Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն

Մասնագիտացման բնագավառներ
Սոցիոլիալական հետազոտության քանակական և որակական մեթոդներ
Սոցիալական աշխատանքի տնտեսագիտություն

Մասնագիտական գործունեություն
1998 թ-ից մինչ այժմ Ասիստենտ, ԵՊՀ, Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոն
2001 թ-ից մինչ այժմ Սոցիոլոգ-հետազոտող, «Վստահություն» սոցիալական աշխատանքի և սոցիոլոգիական հետազոտությունների կենտրոն
2006 թ. (հոկտեմբեր) Հրավիրված դասախոս, սոցիալական հետազոտության մեթոդների դասընթաց, ԲՀՀ
2003 - 2005 թթ. Սոցիոլոգ-հետազոտող, «Հույսի կամուրջ» ՀԿ
2002 թ. (մարտ) Հրավիրված դասախոս, ընտանեկան բռնության կանխարգելման սեմինար-թրենինգ, «Վստահություն» սոցիալական աշխատանքի և սոցիոլոգիական հետազոտությունների կենտրոն
2001 թ. (հուլիս) Հրավիրված դասախոս, որակական հետազոտությունների մեթոդներին նվիրված ամառային դպրոց, ԵՊՀ
1997 - 1998 թթ. Դասախոս, Հայաստանի Բաց Համալսարանի
1996 - 1997 թթ. Սոցիոլոգ-հետազոտող, «Լրատու» տեղեկատվական գործակալություն
1995 - 1996 թթ. Սոցիոլոգ-հետազոտող, «Նոյան Տապան» տեղեկատվական գործակալություն

Դասավանդվող առարկաներ
Սոցիոլոգիա-Սոցիոլոգիայի հիմունքներ, Սոցիոլոգիական ինֆորմացիայի
վերլուծության մեթոդաբանություն, Խոսքի և շփման մշակույթ, Սոցիալական հերոնտոլոգիա, Աղքատության սոցիոլոգիա, Միջին մակարդակի տեսություններ, Սոցիալական հետազոտության ժամանակակից մեթոդները, Կառավարման սոցիոլոգիա:
Սոցիալական աշխատանք-Սոցիալական աշխատանքի պատմություն,
Սոցիալական աշխատանքի տնտեսագիտություն, Սոցիալական ծառայություններ, Սոցիալական քաղաքականություն, Սոցիալական ինժեներիա, Հարցազրույցը սոցիալական աշխատանքում, Սոցիալական աշխատանքի սոցիոլոգիական հիմքերը, Սոցիալական պետության զարգացման տեսությունները, Սոցիալական աշխատանքի սուպերվիզիա:

Լեզուներ
Հայերեն(ազատ), ռուսերեն (ազատ), անգլերեն (լավ), գերմաներեն (լավ)

Յուլիանա Գագիկի Մելքումյան

Դոցենտ | Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ - Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոն
Գիտաշխատող | Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ - Կիրառական սոցիոլոգիայի գիտահետազոտական լաբորատորիա
 
 

Գիրք/Book

М.И. Заславская, Л.Г. Титаренко, П.С. Аветисян, Г. Э. Галикян, В.А. Клименко, Е.В. Лебедева, Ю. Г. Мелкумян

Модернизация систем высшего образования Беларуси и Армении в контексте процессов евразийской и европейской интеграции: проблемы и перспективы | БГУ, 2019, 175 էջ

Յուլիանա Գագիկի Մելքումյան

Ինչո՞ւ աղքատները չեն դիմում ընտանեկան նպաստների համակարգին | Մենագրություն, Երևան, Անտարես, 2010
 

Հոդված/Article

Յուլիանա Մելքումյան, Լիլիթ Վարդանյան

Ամբոխի կառավարման իրիտացիոն տեխնոլոգիաները (Հայաստանի «թավշյա հեղափոխության» օրինակով) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2020 № 3 (33), էջ 46-62 |

Yuliana Melkumyan

Visualization of Social Strata in Media (Սոցիալական խավերի վիզուալացումը մեդիա տիրույթում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա», 2020 № 2 (32), էջ 3-13 |

Յուլիանա Մելքումյան

Անչափահաս Իրավախախտների Սոցիալական Վերականգնման Առանձնահատկությունները | Բանբեր Երևանի Համալսարանի: Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն: 2019, 1(28), 11-18 էջ

Յուլիանա Մելքումյան

Անչափահաս իրավախախտների սոցիալական վերականգնման առանձնահատկությունները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 1 (28), էջ 11-18 |

Мелкумян Юлиана Гагиковна

Социальная Аномия И Девальвация Ценностей В Системе Образования Армении | Сотис - Социальные Технологии, Исследования, 2018, 5, 29-34 էջ
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Ю. Г. Мелкумян

Философские проблемы инклюзивного образования | Первый белорусский философский конгресс “Национальная философия в глобальном мире”. 2017, с. 595 |