Յուլիանա Գագիկի Մելքումյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1982 - 1992 թթ. Ա.Ս. Պուշկինի անվան, #8 միջնակարգ դպրոց
1992 - 1997 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
1995 - 1996 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, սոցիալական աշխատանքի ամառային դպրոց, Tempus-Tacis կրթական ծրագիր
1996 - 1997 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, «Անձնային աճ և էքզիստենցիալ խմբային թերապիա» դասընթաց
1998 թ. (մայիս) «Մանկական նախաձեռնություն» որակական հետազոտությոան մեթոդական դասընթաց: Շահառուների որակական գնահատում (Համաշխարհային բանկ)
1998 թ. (նոյեմբեր) Ամերիկայի ձայն ռադիոալիքի լսարանի հետազոտության մեթոդական դասընթաց: (Ամերիկայի ձայն, ԱՄՆ)
1997 թ. (Հոկտեմբեր-Դեկտեմբեր) Ֆրանկֆուրտ Մայնի (Գերմանիա) Բարձրագույն Մասնագիտական Դպրոց – մասնագիտացում «Սոցիալական աշխատանքի տնտեսագիտություն» առարկայի գծով
1998 (Հոկտեմբեր-Դեկտեմբեր) Ֆրանկֆուրտ Մայնի (Գերմանիա) Բարձրագույն Մասնագիտական Դպրոց – մասնագիտացում «Սոցիալական աշխատանքի տնտեսագիտություն» առարկայի գծով
2001 (ապրիլ) թ. Կանանց առաջնորդության թրենինգ: «Վստահություն» սոցիալական աշխատանքի և սոցիոլոգիական հետազոտությունների կենտրոն (Քարեն Քիներ)
2001 թ. (հոկտեմբեր) Գենդերային ուսուցման սեմինար-թրենինգ: «Վստահություն» սոցիալական աշխատանքի և սոցիոլոգիական հետազոտությունների կենտրոն
2002 թ. (հուլիս) Կանանց բանավոր պատմությունների վերաբերյալ սեմինար: ԲՀՀ (Անդրեա Պետո)
2002 թ. (օգոստոս) Գենդերային ամառային դպրոց Երևանում: ԲՀՀ (Իրինա Ժերեբկինա, Իգոր Կոն, Ալմիրա Ուսմանովա)
2007 թ. (մայիս) Ուսուցանողների թրենինգ երեխաների պաշտպանության գծով: ԵՊՀ, ՀՕՖ և «Յուրաքանչյուր երեխա» ՀԿ
2007 թ. (հունիս) Երևանի Պետական Համալսարան, որակավորման բարձրացման դասընթաց
2013 թ. Երևանի Պետական Համալսարան, Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն

Մասնագիտացման բնագավառներ
Սոցիոլիալական հետազոտության քանակական և որակական մեթոդներ
Սոցիալական աշխատանքի տնտեսագիտություն

Մասնագիտական գործունեություն
1998 թ-ից մինչ այժմ Ասիստենտ, ԵՊՀ, Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոն
2001 թ-ից մինչ այժմ Սոցիոլոգ-հետազոտող, «Վստահություն» սոցիալական աշխատանքի և սոցիոլոգիական հետազոտությունների կենտրոն
2006 թ. (հոկտեմբեր) Հրավիրված դասախոս, սոցիալական հետազոտության մեթոդների դասընթաց, ԲՀՀ
2003 - 2005 թթ. Սոցիոլոգ-հետազոտող, «Հույսի կամուրջ» ՀԿ
2002 թ. (մարտ) Հրավիրված դասախոս, ընտանեկան բռնության կանխարգելման սեմինար-թրենինգ, «Վստահություն» սոցիալական աշխատանքի և սոցիոլոգիական հետազոտությունների կենտրոն
2001 թ. (հուլիս) Հրավիրված դասախոս, որակական հետազոտությունների մեթոդներին նվիրված ամառային դպրոց, ԵՊՀ
1997 - 1998 թթ. Դասախոս, Հայաստանի Բաց Համալսարանի
1996 - 1997 թթ. Սոցիոլոգ-հետազոտող, «Լրատու» տեղեկատվական գործակալություն
1995 - 1996 թթ. Սոցիոլոգ-հետազոտող, «Նոյան Տապան» տեղեկատվական գործակալություն

Դասավանդվող առարկաներ
Սոցիոլոգիա-Սոցիոլոգիայի հիմունքներ, Սոցիոլոգիական ինֆորմացիայի
վերլուծության մեթոդաբանություն, Խոսքի և շփման մշակույթ, Սոցիալական հերոնտոլոգիա, Աղքատության սոցիոլոգիա, Միջին մակարդակի տեսություններ, Սոցիալական հետազոտության ժամանակակից մեթոդները, Կառավարման սոցիոլոգիա:
Սոցիալական աշխատանք-Սոցիալական աշխատանքի պատմություն,
Սոցիալական աշխատանքի տնտեսագիտություն, Սոցիալական ծառայություններ, Սոցիալական քաղաքականություն, Սոցիալական ինժեներիա, Հարցազրույցը սոցիալական աշխատանքում, Սոցիալական աշխատանքի սոցիոլոգիական հիմքերը, Սոցիալական պետության զարգացման տեսությունները, Սոցիալական աշխատանքի սուպերվիզիա:

Լեզուներ
Հայերեն(ազատ), ռուսերեն (ազատ), անգլերեն (լավ), գերմաներեն (լավ)

Յուլիանա Գագիկի Մելքումյան

Դոցենտ | Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ - Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոն
Գիտաշխատող | Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ - Կիրառական սոցիոլոգիայի գիտահետազոտական լաբորատորիա
 
 

Գիրք/Book

Յուլիանա Գագիկի Մելքումյան

Ինչո՞ւ աղքատները չեն դիմում ընտանեկան նպաստների համակարգին | Մենագրություն, Երևան, Անտարես, 2010
 

Հոդված/Article

Людмила Арутюнян, Юлиана Мелкумян

Элита: проблема необходимости и возможности циркуляции | Проблемы безопасности в современных обществах. 2016, стр. 17-31 |

Յուլիանա Մելքումյան

ՀՀ ավագ դպրոցի աշակերտների մասնագիտական կողմնորոշման մեթոդական խնդիրները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2015 № 3 (18), էջ 3-13 |

Յու. Գ. Մելքումյան

ՀՀ բուհերում հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների ներառման մեթոդական առաջարկություններ | Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2015թ․, 3 (645), 168-180 էջ |

Yuliana Melkumyan

The Problem of Middle Class Construction in the Modern Armenian Society (Միջին խավի կառուցակցման հիմնախնդիրը արդի հայ հասարակությունում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 138.5, Երևան 2012թ., էջ 8-13 |

Յուլիանա Գագիկի Մելքումյան, Հասմիկ Էդուարդի Գևորգյան

Գենդերային փոխհարաբերությունների խճանկար. գենդերային սոցիալականացում, գենդերային հանդուրժողականություն, գեներային ինքնություն | (Սոցիոլոգիական հետազոտությունների տվյալներ), Երևան, Էդիթ Պրինտ, 2011
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Ю. Г. Мелкумян

Философские проблемы инклюзивного образования | Первый белорусский философский конгресс “Национальная философия в глобальном мире”. 2017, с. 595 |