Յուլիա Յուրիի Անտոնյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1997 - 2001 թթ. ուսանել է ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի ազգագրության բաժնի ասպիրանտուրայում /հեռակա/
1990 - 1995 թթ. ուսանել է ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետում

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու (2007)
Գիտական թեմա` Մոգական հեքիմությունը և գուշակությունը Հայաստանում

Աշխատանքային փորձ
2008 թ-ից ցայսօր ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ, մշակութաբանության ամբիոն, դոցենտ /2017-ից/:
2006 - 2007 թթ. Ջինիշյան հիմնադրամի ծրագրերի գրահատման փորձագետ (պայմանագրային կարգով)
1997 - 2005 թթ. Եվրասիա Հիմնադրամ, հասարակական ոլորտում ծրագրերի պատասխանատո:
2011 թ-ից Եվրոպական Մշակույթի համեմատական հետազոտությունների ԻՆստիտուտի Մշակութային Կոմպենդիում ծրագրի ազգային փորձագետ (պայմանագրային կարգով):

Կարդացվող դասընթացներ
Մշակութային մարդաբանություն (բակալավրիատ, մշակութաբանության բաժանմունք)
Վերածննդի ու Նոր դարի Եվրոպայի մշակույթի պատմություն (բակալավրիատ, մշակութաբանության բաժանմունք)
Սոցիալական կառույցների մարդաբանություն, Մագիստրատուրա
Կրոնը մշակույթի համակարգում (մագիստրատուրա, մշակութաբանության բաժանմունք)
Մշակութաբանություն (բակալավրիատ, կամընտրական առարկա այլ ֆակուլտետներում)
Մշակույթի տեսություն (բակալավրիատ, միջմշակութային հաղորդակցման բաժին, ռուսական բանասիրության ֆակուլտետ)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կրոնի մարդաբանություն (ժամանակակից կրոնական գործընթացներ և շարժումներ, վերնակուլյար կրոնականություն, կրոնը սոցիալական գործընթացներում), սոցիալական կառուցվածք, վերնախավի մարդաբանություն, պատմական մարդաբանություն, խորհրդայինի ու հետ-խորհրդայինի մարդաբանություն:

Դրամաշնորհներ
Ստացել է հետազոտական դրամաշնորհներ Բյոլլ Հիմնադրամից (անհատական), Կարնեգի-Եվրասիա Հիմնադրամից (CRRC, անհատական), Swiss Secretariat for Research and Education (միջազգային ծրագրի շրջանակներում):
Ստացել է որակավորման բարձրացման համար դրամաշնորհներ՝ John Smith Fellowship (2003), Բերքլի համալսարանի (ԱՄՆ) դասընթացների զարգացման ծրագիր (2010), Սորոս Հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ Հարվարդ և Oրխուս համալսարանների կազմակերպմամբ կրոնի մարդաբանության ոլորտում հետազոտական և դասավանդման հմտությունների բարձրացման ծրագիր (RESET 2010 - 2013), Ֆոլքսվագեն հիմնադրամի դրամաշնորհ /Շտուտգարդտի համալսարանի կողմից իրականացվող ծրագրի շրջանակներում, 2015-2018/:

Այլ
Մասնակցել է բազմաթիվ տեղական ու միջազգային կոնֆերանսներում:
Դասախոսել է Ֆրիբուրգի համալսարանում (Շվեյցարիա, 2014) և Թբիլիսիի Իլիայի անվան համալսարանում գերմանական ուսանողների համար կազմակերպած ամառային դպրոցում (2017)

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն – ազատ
Իսպաներեն - կարդալ

Յուլիա Յուրիի Անտոնյան

Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Պատմության ֆակուլտետ - Մշակութաբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Յուլիա Անտոնյան

Վերածննդի և Նոր դարի Եվրոպայի մշակույթի պատմություն | Ուս. ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, 40 էջ |

Антонян Ю., Исраэлян А.

Целительство, гадание и обереги | «Армяне» (серия Народы и культуры), М., Наука, 2012

Անտոնյան Յու.

Հայ բլոգային տիրույթի նշանային, խորհրդաբանական և դիսկուրսիվ տարածությունը | Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում, «Հայ ժողովրդական մշակույթ» շարքի հ. XV, Ե., Գիտություն, 2010

Антонян Ю.

Современные армянские целительницы: дар и судьба, Женщина и возрождение шаманизма: постсоветское пространство на рубеже тысячелетий | Этнологические исследования по шаманству и иным традиционным верованиям и практикам, т. 11, Москва, 2005

Антонян Ю.

Целительство и прикладное искусство | Материалы международного интердисциплинарного научно-практического конгресса “Сакральное глазами профанов и посвященных”// Этнологические исследования по шаманству и иным традиционным верованиям и практикам, т. 10, ч. 1, Москва, 2004
 

Հոդված/Article

Yulia Antonyan

Interplay betwen the formal and the Informal: Marketing religious festival in contemporary Armenia | Transnational Trade, Trade Routes, and Local Marketplaces between the Caucasus and Central Asia, 2018, IV, 65-77 pp. |

Yulia Antonyan

Forum 34-35: Religion, Anthropology and the "anthropology of religion" | Forum for Anthropology and Culture, 2017, 13, 14-22 pp. |

Юлия Ю. Антонян

Форум: Антропология религии | Антропологический форум (Forum for Anthropology and Culture), 2017, 34, стр. 23-31 |

Yulia Antonyan

Introduction: Elites or "Elites"? Towards the Anthropology of the Concept in Armenia and Georgia | Elites and “Elites”: Transformations of Social Structures in Post-Soviet Armenia and Georgia, 2016, pp. 16-45 |

Yulia Antonyan

Being an "Oligarch" in the Armenian Way | Elites and “Elites”: Transformations of Social Structures in Post-Soviet Armenia and Georgia, 2016, pp. 110-171 |
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Յուլիա Անտոնյան

«Օլիգարխների» վե՞րջը: Մինչ- ու հետ-հեղափոխական իրողություններն ու Հայաստանի տնտեսական և քաղաքական վերնախավը | Հայաստան 2018. իրողություն և հեռանկարներ: 2018, էջ 55 |

Yulia Antonyan

Elites: definitions, identities, and cultural repertoires | Bringing new strands todether: new prospects for the social sciences? 2016, p. 1 |