ՅՈւՐԻ ՍԵՐԳԵՅԻ ՉԻԼԻՆԳԱՐՅԱՆ
Կենսագրություն
Ֆիզիկոս,
ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,
ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս


Յուրի Սերգեյի Չիլինգարյանը ծնվել է 1938թ. սեպտեմբերի 22–ին Երևանում:

1956 – 1960 թթ. սովորել է Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի Ֆակուլտետում:

1960 – 1963 թթ. ԵՊՀ–ում աշխատել է որպես ասիստենտ:

1963 – 1972 թթ. աշխատել է ԵՊՀ Ճառագայթային ֆիզիկայի պրոբլեմային լաբորատորիայում.

1963 – 1967 թթ. որպես առաջատար ճարտարագետ,

1967 – 1969 թթ. որպես խմբի ղեկավար – ճարտարագետ,

1969 – 1970 թթ. որպես ավագ գիտաշխատող,

1970 – 1972 թթ. որպես լաբորատորիայի վարիչ:

1964 – 1968 թթ. սովորել է Մոսկվայի Մ. Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետի ասպիրանտուրայում:

1968 թ.–ին Երևանում պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն «Ռադիոֆիզիկա, ներառյալ քվանտային ռադիոֆիզիկա» մասնագիտությամբ:

1972 – 2007 թթ. ղեկավարել է ԵՊՀ օպտիկայի ամբիոնը:

1985 թ.–ին Մոսկվայում պաշտպանել է դոկտորական ատենախոսություն «Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա» մասնագիտությամբ: 1987 թ.–ին նրան շնորհվել է պրոֆեսորի կոչում:

1985 – 2000 թթ. եղել է ֆիզիկայի ֆակուլտետի դեկան:

1996 թ.–ից ընտրվել է ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս:

2000 – 2016թթ. ղեկավարել է ԵՊՀ Օպտոէլեկտրոնիկայի և ֆոտոնիկայի գիտահետազոտական լաբորատորիան:

2006 – 2016թթ. եղել է ՀՀ ԳԱԱ նախագահության անդամ,

2007 – 2016թթ.՝ ԵՊՀ օպտիկայի ամբիոնի պատվավոր վարիչ,

2006 – 2016թթ.՝ ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկայի և աստղաֆիզիկայի բաժանմունքի ակադեմիկոս–քարտուղար:

Զարգացրած գիտական ուղղություններն են՝ հեղուկ բյուրեղների լազերային ֆիզիկա և ոչ գծային օպտիկա:

Անդամակցել է ԽՍՀՄ ԳԱ «Ոչ գծային և կոհերենտ օպտիկայի» պրոբլեմային խորհրդին (հիմնադրման օրվանից), Օպտիկայի, Օպտոէլեկտրոնիկայի, Մանրաթելային օպտիկայի Միութենական պրոբլեմային խորհուրդներին:

2003 – 2006 թթ. եղել է ֆիզիկամաթեմատիկական և տեխնիկական գիտությունների բաժանմունքի ֆիզիկայի և աստղաֆիզիկայի պրոբլեմային խորհրդի նախագահ:

Յ.Ս. Չիլինգարյանը եղել է ԱՊՀ երկրների լազերների և լազերային տեխնոլոգիաների գծով ազգային փորձագետների խորհրդի, «Квантовая электроника» ամսագրի խմբագրական խորհրդի, ինչպես նաև ՀՀ ԳԱԱ «Տեղեկագիր, Ֆիզիկա» ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ:

Յ.Ս. Չիլինգարյանը երկար տարիներ Ֆիզիկոսների հայկական ընկերության փոխնախագահն էր: Եղել է 049 մասնագիտական խորհրդի անդամ:

2008թ.–ին պարգևատրվել է ԵՊՀ ոսկե մեդալով:

2009թ.–ին արժանացել է ՀՀ Գիտության վաստակավոր գործչի պատվավոր կոչման:

Յ.Ս. Չիլինգարյանի գիտական ղեկավարությամբ պաշտպանվել են 12 թեկնածուական և 6 դոկտորական թեզեր:

Հեղինակ է 185 գիտական հոդվածի, 2 մենագրության, 2 դասագրքի, 3 ուսումնական ձեռնարկի, 9 հեղինակային արտոնագրերի:

Յ.Ս. Չիլինգարյանը վախճանվել է 2016թ. նոյեմբերի 28–ին Երևանում:

ՅՈւՐԻ ՍԵՐԳԵՅԻ ՉԻԼԻՆԳԱՐՅԱՆ

 
 

Գիրք/Book

Լ. Ս. Ասլանյան, Ռ. Ս. Հակոբյան, Յու. Ս. Չիլինգարյան

Ոչգծային ֆիզիկա | Մեթոդական աշխատանք, Երևան, 2006, 165 էջ

Ասլանյան Լ. Ս., Հակոբյան Ռ. Ս., Չիլինգարյան Յու. Ս.

Ոչ գծային ֆիզիկայի ներածություն | ԵՊՀ հրատ., Երևան 2006, 166 էջ

Էլբակյան Վ., Սահակյան Ն., Կարախանյան Ա., Պապյան Օ., Չիլինգարյան Յու. Ս.

LabVIEW-ի կիրառությունը գիտափորձի ավտոմատացման համար | Լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ,ԵՊՀ հրատ., 2005, 93 էջ

Ռ. Ս. Հակոբյան , Յու. Ս. Չիլինգարյան

Մակածված փուլային անցումներ և հիդրոդինամիկական անկայունություններ հեղուկ բյուրեղներում | «Մանկավարժ», Երևան, 2000, 184 էջ

Լ. Ս. Ասլանյան, Ջ. Խ. Գրիգորյան, Յու. Ս. Չիլինգարյան

Օպտիկայի լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ | Ուսումնամեթոդական աշխատանք, ԵՊՀ-ի հրատարակչություն,1990, 148 էջ

Յու. Ս. Չիլինգարյան

Ալիքային օպտիկա | Ն.Ի. Կալիտեևսկի, Հայերեն լեզվով թարգմանութ. խմբագր. Երևան, ԵՊՀ-ի հրատ. 1984, 500 էջ
 

Հոդված/Article

R. B. Alaverdyan, M. R. Hakobyan, R. S. Hakobyan, Yu. S. Chilingaryan

Гравитационный и термокапиллярный механизмы возбуждения гидродинамических движений в жидких кристаллах лазером с пространственно периодической структурой интенсивности | Известия НАН Армении, Физика, 2014, т.49, №3, с. 177-189

R. B. Alaverdyan, M. R. Hakobyan, R. S. Hakobyan, Yu. S. Chilingaryan

Лазерно-индуцированные термокапиллярные волны в изотропных и анизотропных жидкостях | Изв. НАН РА, Физика, 49(4), pp. 230–240, 2014

M. R. Hakobyan, R. B. Alaverdyan, Yu. S.Chilingaryan, R. S. Hakobyan

Gravitational and Thermocapillary Mechanisms of Hydrodynamic Motions in Liquid Crystals Induced by Laser with a Spatially Periodic Intensity Structure | J. Contemp. Phys., 49(3), pp. 110-118, 2014

M. R. Hakobyan, R. B. Alaverdyan, R. S. Hakobyan, Yu. S. Chilingaryan

Enhanced Physical Properties of Nematics Doped with Ferroelectric Nanoparticles | Armenian Journal of Physics, 7(1), pp. 11-18, 2014

M. R. Hakobyan, R. B. Alaverdyan, Yu. S. Chilingaryan, R. S. Hakobyan

Laser-induced thermocapillary waves in isotropic and anisotropic liquids | J. Contemp. Phys., 49(4), pp. 144–150, 2014

L. S. Aslanyan, A. L. Aslanyan, Yu. S. Chilingaryan

Geometrical Optics of a Twist-Oriented Nematic Liquid Crystal. Geometrical Optics of a Twist-Oriented Nematic Liquid Crystal | Optics and Spectroscopy, 2014, Vol. 116, No. 3, pp. 483–487

M. R. Hakobyan, R. B. Alaverdyan, R. S. Hakobyan, Yu. S. Chilingaryan

Volume Expansion Mechanism of Laser-Induced Hydrodynamic Reorientation | Armenian Journal of Physics, 7(1), 2014, pp. 19-27

М. Р. Акопян, А. А. Кандевосян, Р. С. Акопян, Ю. С.Чилингарян

О стабильности однородной ориентации в плоскопараллельной ячейке жидкого кристалла, обогащенного наночастицами | Известия НАН Армении, Физика, 49(5), сс. 309-316, 2014

М. Р. Акопян, Р. С. Акопян, Ю. С. Чилингарян

Дисклинации в нематиках при учете флексоэлектрического эффекта | Известия НАН Армении, Физика, т.48, №6, с.394-406 (2013)

R. B. Alaverdyan, T. K. Dadalyan, Yu. S. Chilingaryan

Observation of two regions of selective light reflection from a thin film of a cholesteric liquid crystal | Quantum Electron, Vol. 43, № 5, 2013, p. 433-434

R. B. Alaverdyan, T. K. Dadalyan, A. S. Karapetyan, T. M. Hovhannisyan, S. I. Hovhannisyan, Yu. S. Cհilingaryan

Spectral investigation of chiral photonic structure with laser dye-doped isotropic polymer film | Proc. of SPIE , Vol. 8475,2012, p. 847518

R. B. Alaverdyan, K. R. Allakhverdyan, A. H. Gevorgyan, A. D. Chilingaryan, Yu. S. Chilingaryan

Chiral Photonic Crystals with an Electrically Tunable Anisotropic Defect. Experiment and Theory | Technical Physics, 2010, Vol. 55, № 9, pp. 1317-1323

Р. Б. Алавердян, А. А. Геворгян, К. Р. Аллахвердян, А. Д. Чилингарян , С. Ц. Нерсисян, Ю. С. Чилингарян

Экспериментальное исследование эффекта селективного отражения света от слоя НЖК с индуцированной неоднородностью шага спирали | Изв. НАН РА, Физика, т.43, №3, стр. 174-181 (2008)

Р. Б. Алавердян, А. Д. Чилингарян , А. А. Геворгян, Ю. С. Чилингарян

Влияние толщины слоя и концентрации молекул красителя на усиление излучения в ХЖК | “Квантовая электроника”, т.38, №5, стр. 497-502 (2008)

R. B. Alaverdyan, K. R. Allahverdyan, A. H. Gevorgyan, S. Ts. Nersisyan, A. D. Chilingaryan, Yu. S. Chilingaryan

Selective reflection of light from a layer of cholesteric liquid crystal with induced inhomogeneity of helix pitch | Journal of Contemporary Phsics (Armenian Academy of Sciences), 2008, Vol. 43, № 3, pp. 109-113

R. B. Alaverdyan, A. M. Grigoryan, Yu. S. Chilingaryan

Convection in relatively thin layers of nematic liquid crystal | Journal of Contemporary Phsics (Armenian Academy of Sciences), 2008, Vol. 43, № 1, pp. 19-22

R. B. Alaverdyan, A. A. Gevorgyan, A. D. Chilingaryan, Yu. S. Chilingaryan

Features of the emission of chiral photonic crystals when local refraction is absent dand light is obliquely incident on the layer | Journal of Optical Technology, 2008, Vol. 75, No 8, pp. 479-484

Р. Б. Алавердян, А. В. Варданян, А. Д. Чилингарян, С. Ц. Нерсисян, Ю. С. Чилингарян

Управляемый тонкопле-ночный квазиволноводный лазер на красителе в ЖК матрице | Изв. НАН РА, Физика, т.42, №6Б, стр. 421-427 (2007)

R. B. Alaverdyan, A. V. Vardanyan, S. Ts. Nersisyan, A. D. Chilingaryan, Yu. S. Chilingaryan

Controlled thin-film quasi-waveguide dye-laser in a liquid-crystal matrix | Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences), 2007, Vol. 42, № 6, pp. 277-281

R. S. Hakobyan, A. V. Galstyan, G. G. Zakharyan, N. F. Vardanyan , Yu. S. Chilingaryan

Thermal Polarization Properties of Thick Anisotropic Diffraction Holograms Recorded in Polymer-Dispersed Liquid Crystals | Technical Physics, Vol. 51, No. 6, 2006, pp. 752–757

R. B. Alaverdyan, L. S. Aslanyan, V. V. Margaryan, E. A. Santrosyan, Yu. S. Chilingarian

Dynamics of Freedericksz Transition in the Oscillating Electric Field | Mol. Cryst. Liq. Cryst., 2006, Vol. 453, pp. 15–27

Р. С. Акопян, А. В. Галстян, Г. Г. Захарян, Ю. С. Чилингарян

Поляризационные свойства толстых анизотропных дифракционных голограмм, записанных на материалах, полимеризуемых ИК излучением | ЖТФ, 75(1), 55-60 (2005)

R. S. Akopyan, T. V. Galstian, S. Harbour, Yu. S. Chilingaryan

Photopolymerization Kinetics in Near Infrared Sensitive Liquid Crystalline Materials | Journal of Advanced Materials, V.37, No.1, pp. 28-32 (2005)

R. S. Akopyan, R. B. Alaverdyan, A. G. Arakelyan, S. Ts. Nersisyan, Yu. S. Chilingaryan

Excitation of convective motions and surface hydrodynamic soliton-type waves in liquid crystals by a Gaussian laser beam | Quantum Electronics, 2004, Vol. 34, № 3, pp. 267-271

Акопян Р. С. , Алавердян Р. Б., Аракелян А. Г., Нерсисян С. Ц., Саркисян К. М., Чилингарян Ю. С.

Возбуждение поверхностных гидродинамических волн солитон¬ного типа на поверхности жидкого кристалла лазерным излучением с гауссовским попе-речным профилем | Изв. НАН РА, физика, 2004, т. 39, № 1, с. 44-52

Р. Б. Алавердян, А. Г. Аракелян, С. Ц. Нерсисян, Э. А. Сантросян, K. М. Саркисян, Ю. С. Чилингарян

Экспериментальное исследование деформации свободной поверхности НЖК, индуцированной гауссовским лазерным пучком | Труды конф. "Лазерная физика-2003", Аштарак, Арм., изд. Гитутюн, НАН РА, 2004, с.140-143

R. S. Akopyan, R. B. Alaverdyan, A. G. Arakelyan, S. Ts. Nersisyan, K. M. Sarkisyan, Yu. S. Chilingarian

Stimulation of convective motions and hydrodynamic orientational surface waves in liquid crystals by laser radiation with Gaussian cross distribution of intensity | Mol. Cryst. Liq. Cryst., 2004, Vol. 421, pp. 261-269

Yu. S. Chilingaryan, R. B. Alaverdyan, A. G. Arakelyan, S. Ts. Nersisyan

Exicitation of convective motions and hydrodynamical soliton-like surfase waves in liquid srystals by laser radiation with Gaussian transverce profile of intensity | “Kvantovaya Elektronica”. 2004. V 34 N 3, p. 267-271

R. S. Akopyan, R. B. Alaverdyan, L. Kh. Muradyan, G. E. Seferyan, Yu. S. Chilingaryan

Excitation of convective motions in isotropic and anisotropic liquids by light | Quantum Electron. 33/1, 81-89 (2003)

R. S. Akopyan, R. B. Alaverdyan, L. Kh. Mouradyan, H. Ye. Seferyan, Yu. S. Chilingarian

Light-driven convective motions in isotropic and anisotropic liquids | Quantum Electronics, v.33, No 1, 2003, pp. 81-89

Акопян Р. С. , Алавердян Р. Б., Аракелян А. Г., Есаян Г. Л., Нерсисян С. Ц., Чилингарян Ю. С.

Возбуждение гидродинамических движений в жидких кристаллах механическими колебаниями | Изв. НАН РА, физика, 2003, т. 37, №2, с.107-109

R. S. Asatryan, H. S. Karayan, A. A. Makaryan, Yu. S. Chilingaryan

On the Possibility of Monitoring Mechanical Displacements by Using Laser Beams of Different Wavelengths | Technical Physics, vol. 47, No. 10, 2002, pp. 1306-1309

R. S. Akopyan, R. B . Alaverdyan, A. G. Arakelyan, G. L. Yesayan, S. Ts. Nersisyan, Yu. S. Chilingaryan

Mechanical vibration driven hydrodynamical motions in liquid crystals | J. Contempt. Phys., v.37, No 5, 2002, pp. 107-113

R. S. Akopyan , R. B. Alaverdyan, Yu. S. Chilingarian, H. Y. Seferyan

Instability of Light-Drivn Convective Motions | Proceedings of SPIE, 2002, v. 4748, p.120-131

R. S. Asatryan, A. A. Makaryan, Yu. S. Chilingaryan

About possibility of convective movement monitoring using laser beams at different wavelength | ZHTF. 2002, v.72 , N 10, p. 103-106

H. S. Karayan , Sh. G. Martirosyan, Yu. S. Chilingaryan

The Use of Multistable Systems In Information Technologies. Computer Science and Information Technologies | Symposium Proceedings, Yerevan, 2001, pp. 227-228

R. S. Akopyan, R. B. Alaverdyan, Yu. S. Chilingarian, A. G. Arakelyan, H. Ye. Seferyan, S. Ts. Nersisyan

Instabilities and stochasticity at the interaction of laser radiation with the liquid crystal-semiconductor boundaries | Int. conf. “Lasers 2001”. December 3-7, 2001, Tucson, Arizona, USA

R. S. Akopyan, R. B. Alaverdyan, Yu. S. Chilingarian, H. Ye. Seferyan

Instability of light-driven convective motions | Abstract of the international conference ICONO 2001, Minsk

Akopyan R. S., Alaverdyan R. B., Santrosian E. A. , Chilingarian Yu. S.

Thermomechanical effects in the nematic liquid crystals | Journal of Appl. Physics, 2001, v. 90, N 7, pp. 3371-3376

R. S. Akopyan, R. B. Alaverdian, Yu. S. Chilingarian, A. S. Vardanyan, H. Ye. Seferyan

Hydrodynamic Instability in Case of Laser Induced Convective Motions | Abstract of the international Conference on “Chaos and Supercomputers 2000”, September 11-16, 2000, Nor-Amberd, Armenia

R. S. Akopyan, R. B. Alaverdian, Yu. S. Chilingaryan, E. A. Santrosyan, H. Ye. Seferyan

Thermomechanical Rotation of Cylindrical-Hybrid Oriented Nematic Liquid Crystal | Abstract of International Conference on “Conversion Potential of Armenia and ISTC Programs”, October 2-7, 2000, Yerevan

R. S. Akopyan, R. B. Alaverdian, Yu. S. Chilingarian, A. S. Vardanian, H. Ye. Seferyan

Observation and Investigation of Gravitational and Thermocapillary Convections and Hydrodynamic waves Induced by Spatially-Periodic Structure of Laser Radiation | Abstract of the International Conference on Lasers 2000, December 4-8, Albuquerque, New Mexico, USA

R. S. Akopyan, R. B. Alaverdian, E. A. Santrosian, Yu. S. Chilingarian

Hydrodynamic Oscillations in Nematics Due to the Laser-Induced Thermomechanical Effect | Abstract of the International Conference on Lasers 2000, December 4-8, Albuquerque, New Mexico, USA

R. S. Akopyan, R. B. Alaverdyan, E. A. Santrosyan, Yu. S. Chilingaryan

Experimental investigations of thermomechanical effects in NLC | J. Contemp. Phys., v.35, No 4, 2000, pp. 139-142

R. S. Akopyan , R. B. Alaverdyan, E. A. Santrosian, Yu. S. Chilingarian

Photoinduced thermomechanical effect in homogeneous nematics | Quantum Electronics, 2000, Vol. 30, № 7, pp. 653-654

R. S. Akopyan, R. B. Alaverdyan, A. S. Vardanyan , Yu. S. Chilingaryan

Hysteresis upon light-induced hydrodynamic reorientation of the director of a nematic liquid crystal | Quantum Electronics, 2000, Vol. 30, № 8, pp.745-746

R. S. Akopyan, R. B. Alaverdian, E. A. Santrosyan, Yu. S. Chilingaryan

Liqht induced thermomechanical effects in homogenous nematics | “Kvantovaya Electronica”, 2000 v. 30, p. 653-654

R. S. Akopyan, R. B. Alaverdyan, Yu. S. Chilingarian, E. A. Santrosian

Laser-induced thermomechanical effect in the nematic liquid crystal | Abstracts of the International Conference on Lasers', 1999, December 13-17, Le Chateau Frontenac Quebec, Quebec, Canada

R. S. Akopyan, R. B. Alaverdyan, E. A. Santrosyan, S. T. Nersisyan, Yu. S. Chilingaryan

Thermomechanical effect in a cylindrically-hybrid nematic liquid crystal | Technical Physics Letters, 1999, Vol. 25, № 3, pp. 237-238

R. S. Akopyan, R. B. Alaverdyan, E. A. Santrosyan, S. Ts. Nersisyan, Yu. S. Chilingaryan

Thermomechanical effect in a planar nematic induced by a quasistatic electric field | Technical Physics, 1999, Vol. 44, № 4, pp. 462-463

R. S. Akopyan, R. B. Alaverdyan, Yu. S. Chilingarian, A. S. Vardanyan

Laser-induced hydrodynamic effects in liquids and liquid crystals | Abstracts of the XVI International Conference on Coherent and Nonlinear Optics, Moscow, June 29 – July 3, 1998

Akopyan R. S., Alaverdyan R. B., Oganisyan M. Zh., Chilingaryan Yu. S.

Observation of the effect of light-induced hydrodynamic reorientation of nematic liquid crystals | Optics and spectroscopy, 1998, Vol. 84, № 5, pp. 685-687

R. S. Akopyan, R. B. Alaverdyan, Yu. S. Chilingarian, A. S. Vardanyan

Hysteresis behavior of light-induced hydrodynamic reorientation of liquid crystal director due to the direct volume expansion | Abstracts of the International Conference on Lasers' 97, 15-19 December, New Orleans, 1997

R. S. Akopyan, R. B. Alaverdyan, Yu. S. Chilingarian, E. A. Santrosian

Light-induced thermomechanical effect in nematics | Abstracts of the VII International Topical Meeting on Optics of Liquid Crystals (September 8-12, Heppenheim , Germany, 1997

R. S. Akopyan, R. B. Alaverdyan, E. A. Santrosyan, Yu. S. Chilingaryan

Thermomechanical effect in a hybrid-oriented nematic liquid crystal | Technical Physics Letters, 1997, Vol. 23, № 9, pp. 690-691

R. S. Akopyan, R. B. Alaverdyan, E. A. Santrosyan, Yu. S. Chilingaryan

Thermomechanical effect in hybrid-oriented nematic liquid crystal | Pisma v ZhTF v.23, No 17, pp. 77-81 (1997)

R. S. Akopyan, R. B. Alaverdyan, V. E. Drnoyan, Yu. S. Chilingarian

Light wave interaction with escaped-radial nematic | Abstracts of the European Conference on Lasers and Electro-optics (CLEO), 28 August – 2 September, Amsterdam, 1994

R. S. Akopyan, R. B. Alaverdyan, V. E. Drnoyan, Yu. S. Chilingarian

Observation of laser-induced hydrodynamic reorientation of liquid crystals | Abstracts of the International Conference on Lasers' 94, 12 December, McLean, USA, 1994

R. S. Akopyan, R. B. Alaverdyan, V. E. Drnoyan, Yu. S. Chilingarian

Light wave interaction with escaped-radial liquid crystal | Abstracts of the International Conference on Lasers' 94, 12 December, McLean, USA, p.235, 1994

R. B. Alaverdyan, V. E. Drnoyan, T. V. Galstian, S. M. Arakelyan, Yu. S. Chilingaryan

Laser-induced hydrodynamical instabilities and optical bistability in liquid crystal: the theory and experiment | JETP, v.103, No 4, 1993, pp. 1270-1286

R. B. Alaverdyan, V. E. Drnoyan, T. V. Galstian, S. M. Arakelyan, Yu. S. Chilingaryan

Observation of light-induced hydrodynamical instabilities in nematic liquid crystal in the field of single-mode laser beam | JETP let., v.55, No 7, 1992, pp.392-397

R. B. Alaverdyan, S. M. Arakelyan, Yu. S. Chilingaryan, A. P. Alodjants, V. E. Drnoyan, A. S. Karayan

Laser-induced phase transition in liquid crystals and distributed feedback – fluctuations, energy exchange and instabilities squared polarized states and intensity correlations | Proceedings SPIE, v.1402, 1991, p. 175-191

R. B. Alaverdyan, S. M. Arakelyan, L. P. Gevorkyan, B. A. Makarov, T. A. Papazyan, Yu. S. Chilingaryan

Large-aperture compression of picosecond laser pulses and band-width-limited radiation arising in a spatially periodic medium: theory and experiment | Phys. Lett., v.151, № 6,7, 1990, p. 317-324

R. B. Alaverdian, S. M. Arakelyan, A. S. Karayan, Yu. S. Chilingaryan

Experimental demonstration of large aperture compression of short laser pulses in Bragg resonance condition | Proc. of intern. Conf. On Lasers’, 1989, USA, p. 317

R. B. Alaverdyan, S. M. Arakelyan, Yu. S. Chilingaryan, G. L. Grigoryan, A. S. Karayan, S. Ts. Nersissyan, V. E. Drnoyan

Light-induced modulated structures, intrinsic optical multistability and instabilities for the competitive wave interactions in liquid crystals | J.Phys. (Fr), v.50, 1989, p. 1393-1415

R. B. Alaverdyan, S. M. Arakelyan, Yu. S. Chilingaryan, A. S. Karayan, V. E. Drnoyan

Light-induced modulated structures, intrinsic optical multistability and instabilities for the competitive wave interaction in liquid crystals | Rostocker Physikalishe Manuskripte, v.13, 1989, p. 15-24

R. S. Akopyan, R. B. Alaverdyan, Yu. S. Chilingarian

Forced convection in liquid due to the pressure of second approximation of acoustic wave | Akust. Zhurnal, v.34, No 2, 1988, pp. 336-337

S. M. Arakelian, R. B. Alaverdian, A. S. Karaian, Yu. S. Chilingaryan

Intrinsic OB and instabilities In LC | Laser optics of Con.Matter, Ple-num Press, N V, p. 519-526, 1988

R. B. Alaverdyan, S. M. Arakelyan, A. S. Karayan, Yu. S. Chilingaryan

Light induced phase transitions and intrinsic OB and instabilities in LC | J. de Phys. Cdl. C2, Supple. N6, v. 49, 1988, p. 2499-2504

R. B. Alaverdyan, S. M. Arakelyan, A. S. Karayan, Yu. S. Chilingaryan

Laser optics of condensed mater/ Ed by J.L.Birman, P.Commins N.Y. | Plenum Press, 1988, p. 519-526

Ա. Մ. Գալստյան, Յու. Ս. Չիլինգարյան

Интерференционный волоконно-оптический датчик усилия на двужильном световоде (Ինտերֆերենցիոն-օպտիկական ուժային տվիչ երկջիղ լուսատարով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #1, էջ 166 (ռուսերեն) |

Ս. Ա. Հակոբյան, Ա. Ա. Վարդանյան, Ջ. Խ. Գրիգորյան, Ա. Ե. Ռուստամյան, Յու. Ս. Չիլինգարյան

Об удлинении химической связи при стеклообразованнии (Ապակեգոյացման ժամանակ քիմիական կապերի երկարության փոփոխման մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #1, էջ 66-75 (ռուսերեն) |

Yu. S. Chilingaryan

Non-Steady and Stochastic Wave Processes and Instabilities of Interaction of Laser Radiation With LC | Lasers in atomic molecular and nuclear physics. World Scientific, Singapoure, 1987, pp. 279-29

Յու. Խ. Այունց, Յու. Ս. Չիլինգարյան

Волоконно-оптическая многоканальная линия связи (Մանրաթելային օպտիկական բազմականալ կապի գիծ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1987, #3, էջ 74-78 (ռուսերեն) |

Ս. Ա. Հակոբյան, Ա. Ա. Վարդանյան, Ջ. Խ. Գրիգորյան, Ա. Ե. Ռուստամյան, Յու. Ս. Չիլինգարյան

Новый метод расчета плотности неорганических стекол (Անօրգանական ապակիների խտության հաշվարկման նոր եղանակ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1987, #2, էջ 62-65 (ռուսերեն) |

Yu. S. Chilingaryan

Dinamic self diffraction effects in LC | IEEE. J. QE-22, N8, p. 1276-1285, 1986

R. S. Akopyan, R. B. Alaverdyan, Yu. S. Chilingarian

Orientational action of light on liquid crystal near the threshold of acoustic wave instability | Pis’ma ZhTF, v.12, No 14, 1986, 858-862

Ս. Ռ. Ներսիսյան, Յու. Ս. Չիլինգարյան

Переход НЖК—ХЖК в свободно подвешенной пленке жидкого кристалла (ՆՀԲ-ԽՀԲ անցում ազատ կախված հեղուկ բյուրեղի շերտում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #1, էջ 164-165 (ռուսերեն) |

S. R. Nersisian , N. V. Tabirian, Yu. S. Chilingaryan

Histeresis of NLC Trans-parance dependence on light intensity | J. Phys, 46, N 6, p. 955, 1985

Ռ. Բ. Ալավերդյան, Յու. Ս. Չիլինգարյան

Обращение волнового фронта звука на поверхности жидкого кристалла (Ձայնի ալիքային ճակատի շրջումը հեղուկ բյուրեղի մակերևույթի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #3, էջ 139-142 (ռուսերեն) |

Ս. Ա. Հակոբյան, Ա. Ե. Ռուստամյան, Յու. Ս. Չիլինգարյան

Понятие структурных единиц при стеклообразовании и некоторые теплофизические явления в стеклах (Գաղափար ապակեգոյացման կառուցվածքային միավորների մասին և մի քանի ջերմաֆիզիկական երևույթներ ապակու մեջ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #2, էջ 84-88 (ռուսերեն) |

Yu. S. Chilingaryan

Nonlinear optics of liquid crystal | Moscow, Nauka, 1984. p.360

Ս. Ա. Հակոբյան, Յու. Ս. Չիլինգարյան, Մ. Ա. Չալաբյան

Новые углеродсодержащие стекломатериалы с высокой электропроводностью (Բարձր էլեկտրահաղորդականությամբ ածխածին պարունակող նոր ապակենյութեր) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #3, էջ 165-166 (ռուսերեն) |

Ս. Ա. Հակոբյան, Յու. Ս. Չիլինգարյան

Новый феноменологический подход к статистическому описанию стеклообразного состояния (Ֆենոմենոլոգիական նոր մոտեցում ապակե վիճակի վիճակագրական նկարագրությանը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #2, էջ 71-74 (ռուսերեն) |

R. S. Akopyan, Yu. S. Chilingarian, N. V. Tabiryan, B. Ya. Zel’dovich

Orientational optical nonlinearity near the instability op nematic liquid crystal flow over on inclined plane | J. Physique (Fr.), 45, 413-420 (1984)

L. S. Aslanyan, N. N. Badalyan, A. H. Petrosyan, O. S. Papyan, M. H. Khurshudyan, Yu. S. Chilingaryan

NLC molecular parameter definition by the method of CARS | Izv. AN SSSR, 1983, v. 47, N 8, pp. 1596-1600

S. M. Arakelian, G. L. Grigorian, G. A. Liakhov, S. Ts. Nersisian, Yu. Svirko, Yu. S. Chilingaryan

SHG in the NLC: Effectof molecular symmetry:nonlinear susceptibility and phase matching | MCLC, v.71, p. 137-156, 1981

Yu. S. Chilingaryan, С. М. Аракелян, Г. Ляхов

Nonlinear optics of liquid crystal | Usp. Fiz. Nauk, v 131, N 1, 1980, pp. 3-44

R. S. Akopyan, R. B. Alaverdyan, J. Kh. Grigoryan, Yu. S. Chilingaryan

Laser radiation generation in the system dye-liquid crystal: in the region of phase transition; at the planar action | Abstracts of the Х Union conference. C&NLO, Kiev, PP. 256-257, 1980
 

Արտոնագիր/Patent

А. А. Варданян , Г. Т. Петровский, В. С. Шашкин, А. Н. Заметин, Ю. С. Чилингарян

Способ варки стекла в индукционной печи | Авторское свидетельство N1728135, 1991, 8с

С. Акопян, Г. Дарбинян, А. Манукян, А. Варданян, С. Пирумов, Ю. С. Чилингарян

Способ получения градиентной оптической заготовки | Авторское свидетельство N1317845, 1987, 8с.

С. Акопян, А. Варданян, И. Сисакян, Ю. С. Чилингарян

Способ получения строительного декоративного материала | Авторское свидетельство N 719991, 1979, 7 с.
 

Թեզիս/Thesis

Steven Harbour, Tigran Galstian, Artur V. Galstyan, Yu. S. Chilingaryan

Diffraction properties of anisotropic gratings made from near infrared sensitive liquid crystal photopolymerizable materials | Theoretical modeling. Annual Meeting of Canadian Association of Physicists, p. 80, 2003, Toronto

Steven Harbour, Tigran V. Galstian, Artur V. Galstyan, Yu. S. Chilingaryan

Thermal switch of near infrared sensitive holographic polymer disper-sed liquid crystals | 10th International Topical Meeting on Optics of LC, OLC – 2003, Aussois (Mo-dane), France, p.26, 2003