Յուրի Ռուբենի Հակոբյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1972 - 1975 թթ. ասպիրանտ, ՍՍՀՄ ԳԱ սոցիալ-տնտեսական պրոբլեմների ինստիտուտ, Լենինգրադ, Ռուսաստան
1966 - 1972 թթ. ուսանող, կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան, Հայաստան

Գիտական աստիճան
2000 թ. Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր
Թեմա. «Հանրահաշվական բազմացանցային վերապայմանավորիչներ վերջավոր տարրային մատրիցների համար», ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ, Երևան, 2000 թ., մասնագիտություն`Ե.13.05 - մաթեմատիկական մոդելավորում, թվային մեթոդներ և ծրագրերի համալիրներ
1978 թ. Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու
Թեմա. «Պարաբոլական հավասարումների լուծման վարիացիոն տարբերական մեթոդները»,
ՍՍՀՄ Սիբիրյան բաժանմունքի Հաշվողական Կենտրոն, Նովոսիբիրսկ, Ռուսաստան, 1978 թ. մասնագիտություն` Ա.01.07 - հաշվողական մաթեմատիկա

Աշխատանքային փորձ
2007 թ-ից այժմ Թվային անալիզի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի վարիչ, ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
2001 - 2007 թթ. Մաթեմատիկական մեթոդների և մոդելավորման ամբիոնի վարիչ, ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
1980 - 2001 թթ. Դոցենտ, ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
1976 - 1980 թթ. Ասիստենտ, կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան

Գիտական կոչում
1984 թ. դոցենտ
2006 թ. պրոֆեսոր

Կարդացվող դասընթացներ
- թվային մեթոդներ,
- հաշվողական գծային հանրահաշիվ,
- մատրիցային անալիզ,
- վերապայմանավորման մեթոդներ,
- մասնական ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումների թվային լուծում,
- վերջավոր տարրերի մեթոդ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
- հաշվողական գծային հանրահաշիվ,
- վերապայմանավորման մեթոդներ,
- մասնական ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումների թվային լուծում,
- վերջավոր տարրերի մեթոդ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
NW0 (Netherlands Organization for Scientific Research)
1993 թ. No. 7.13.-016.
1996 - 1997 թթ. (Dutch-Russian Collaboration Program) No. 047.003.017
INTAS (International Association for the Promotion of Cooperation with Scientists from the Independent States of the Former Soviet Union)
1995 թ. No. 93-377
1995 - 1998 թթ. No. 93-377ex

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
2010 թ-ից մ/այժմ Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈՀ-ի 044 «Մաթեմատիկական կիբեռնետիկա և մաթեմատիկական տրամաբանություն» մասնագիտական խորհրդի անդամ
2006 - 2007 թթ. Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանում գործող ԲՈՀ-ի 032 «Կառավարում, ավտոմատացման համակարգեր և էլեկտրոնիկա» մասնագիտական խորհրդի անդամ
2010 թ-ից մ/այժմ «Բանբեր Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի. մոդելավորում, օպտիմալացում, կառավարում» խմբագրական խորհրդի անդամ
2009 թ-ից մ/այժմ «Երևանի պետական համալսարինի գիտական տեղեկագիր. Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ» խմբագրական խորհրդի անդամ

Պարգևներ
Երևանի պետական համալսարանի ոսկե մեդալ, 2009

yuri.hakopian@ysu.am

Յուրի Ռուբենի Հակոբյան

Ամբիոնի վարիչ | Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ - Թվային անալիզի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Յու.Ռ.Հակոբյան

Թվային մեթոդներ, մաս 1 | Երևան, «Արմենիկա» հրատ., 2003

Yu.R. Hakobyan

Numerical Methods, part 1 | Textbook for university students) - Yerevan, ”Armenika” Publ., 2003 (in Armenian)

Yu.Hakopian

Algebraic multilevel preconditioners for third order finite element approximation | Algebra, Geometry & their Applications (Seminar Proceedings), Yerevan State University, Armenia, v.1, 2001, 20-39

Վ.Ս. Բոնդարենկո, Յու.Գ. Դադյան, Յու.Ռ. Հակոբյան

Հաշվման մեթոդներ | Մաս 2.- Դասախոսություններ համալսարանի ուսանողների համար, ԵՊՀ, 1984

Վ.Ս. Բոնդարենկո, Յու.Գ. Դադյան, Յու.Ռ. Հակոբյան

Հաշվման մեթոդներ | Մաս 1.- Դասախոսություններ համալսարանի ուսանողների համար, ԵՊՀ, 1982
 

Հոդված/Article

Յու. Ռ. Հակոբյան , Ս. Ս. Ալեքսանյան

Moore–Penrose inverse of bidiagonal matrices. IV (Երկանկյունագծային մատրիցների Մուր–Պենրոուզի հակադարձումը. IV) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #2, էջ 28-34 |

Յու. Ռ. Հակոբյան, Ս. Ս. Ալեքսանյան

Moore–Penrose inverse of bidiagonal matrices. III (Երկանկյունագծային մատրիցների Մուր–Պենրոուզի հակադարձումը. III) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #1, էջ 12-21 |

Յու. Ռ. Հակոբյան , Ս. Ս. Ալեքսանյան

Moore–Penrose inverse of bidiagonal matrices. II (Երկանկյունագծային մատրիցների Մուր–Պենրոուզի հակադարձումը. II) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2015, #3, էջ 8-16 |

Յու. Ռ. Հակոբյան, Ս. Ս. Ալեքսանյան

Moore–Penrose inverse of bidiagonal matrices. I (Երկանկյունագծային մատրիցների Մուր–Պենրոուզի հակադարձումը. I) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2015, #2, էջ 11-20 |

Յու. Ռ. Հակոբյան, Ռ. Զ. Հովհաննիսյան

On the two-level preconditioning in least squares method (Փոքրագույն քառակուսիների եղանակում երկմակարդակային վերապայմանավորման մասին) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2014, #1, էջ 7-15 |
1   2   3   4   5   6   7   8   13  |  Տեսնել բոլորը