Յուրի Մովսեսի Մովսիսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1966-1969թթ. Մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
1969-1971թթ. Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Քիշնևի պետական համալսարան
1971-1974թթ. Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Քիշնևի պետական համալսարան, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու
Թեկնածուական թեզ` «Երկրորդ կարգի նույնություններ և հանրահաշիվներ», Քիշնևի պետական համալսարան, 1974թ.
Ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր
Դոկտորական թեզ` «Գերնույնությունները հանրահաշիվներում», Սանկտ-Պետերբուրգի պետական համալսարան, 1992թ.

Աշխատանքային փորձ
2013թ. –ից ԵՊՀ Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի պատվավոր վարիչ
1986-2013թթ. ԵՊՀ Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի վարիչ
2004-2005թթ. Այովայի պետական համալսարան, ԱՄՆ
2005, 2006, 2007`Օկլահոմայի համալսարան, ԱՄՆ
1992թ.-ից առ ասյօր ԵՊՀ Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի պրոֆեսոր
1974-1986թթ. ԵՊՀ Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Բարձրագույն հանրահաշիվ և թվերի տեսություն, Հանրահաշվական համակարգեր, Բուլյան հանրահաշիվներ և բիկավարներ, Քվազիխմբերի և լուպաների տեսություն, Ունիվերսալ հանրահաշիվ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
• Հանրահաշիվ
1. Գերնույնությունները և գերբազմաձևությունները հանրահաշիվներում
2. Կավարներ, բիկավարներ, Բուլյան և Դե’Մորգանի հանրահաշիվներ
3. Քվազիխմբեր և լուպաներ
4. Ունիվերսալ հանրահաշիվներ
5. Ֆունկցիոնալ հավասարումներ
• Մաթեմատիկական տրամաբանություն
1. Երկրորդ կարգի տրամաբանություն
2. Ոչ դասական տրամաբանություն
3. Տրամաբանական ծրագրավորում
• Դիսկրետ մաթեմատիկա
1. Բուլյան և Դե Մորգանի ֆունկցիաներ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
• Ֆուլբրայթի ծրագիր
• Եվրասիա ֆոնդ
• Նույնություններով և գերնույնություններով որոշվող համակարգեր և դրանց կիրառությունները
• Նույնություններով և գերնույնություններով հանրահաշիվներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
• Ամերիկայի մաթեմատիկական ընկերություն
• Հայաստանի մաթեմատիկական միություն
• Միջազգային մաթեմատիկական ասոցիացիայի GAF ընկերություն
• ԵՊՀ-ի գիտական խորհուրդ
• Եվրոպական ակադեմիայի գիտական խորհուրդ
• ԵՊՀ-ի գիտական տեղեկագիր
• Մաթեմատիկան դպրոցում
• Եվրոպական ակադեմիայի գիտական տեղեկագիր
• Արթինի անվան մրցանակի կոմիտե
• ԵՊՀ 050 մասնագիտացված խորհրդի անդամ
• ԵՊՀ 044 մասնագիտացված խորհրդի անդամ
• Advances in Theoretical and Applied Mathematics (ATAM) միջազգային ամսագրի խմբագրակազմ
• Advances in Algebra (AA) միջազգային ամսագրի խմբագրակազմ

movsisyan@ysu.am

Յուրի Մովսեսի Մովսիսյան

Ամբիոնի պատվավոր վարիչ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Հանրահաշվի եւ երկրաչափության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ю. М. Мовсисян, С. С. Давидов

Алгебры близкие к квазигруппам | Ленанд. 2018, 408 сс.

Յու. Մ. Մովսիսյան

Բարձրագույն Հանրահաշիվ և Թվերի Տեսություն | Դասագիրք: ԵՊՀ տպագրատուն, 2015թ․, ԵՊՀ տպագրատուն, 1 էջ, Հայաստան |

Վ. Ս. Աթաբեկյան, Վ. Ա. Բեգլարյան, Ն. Գ. Գալստյան, Ս. Հ. Դալալյան, Ս. Ս.Դավիդով, Լ. Ա. Մաթևոսյան, Յ. Մ. Մովսիսյան, Վ. Ա. Ներսիսյան, Վ. Ա. Փիլիպոսյան, Հ. Հ. Օհնիկյան

Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմաների ժողովածու | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2009

Յու. Մ. Մովսիսյան

Բարձրագույն հանրահաշիվ և թվերի տեսություն | Երևան 2008

Yu. M. Movsisyan , V. Toghanyan

On topological subdirectly irreducible stochastic algebras | International Algebraic Conference, Ekaterinburg, 2005, p. 79
 

Հոդված/Article

Yu. Movsisyan, M. Yolchyan

A generalization of the Artin theorem | Journal of Contemporary Mathematical Analysis (Armenian Academy of Sciences), 2021, N 56 (2), p. 104-111

Yu. Movsisyan, A. Gevorgyan

Invertible algebras satisfying associative identities with functional variables | Asian-European Journal of Mathematics, 2021, Vol. 14, N 1, 2050155 (16 pages)

Yu. Movsisyan

Armenian Mathematical Union–History and Activity | Newsletter Of The European Mathematical Society, 2020, N 117, September, p. 43-44

Yuri Movsisyan, Marlen Yolchyan

Cayley-type theorem for g-dimonoids | Spring Central and Western Joint Sectional Meeting. 2019, p. 11

Yuri Movsisyan

Boolean and de Morgan Structures, Their Applications | Caucasian Mathematics Conference. 2019, p. 30 |
1   2   3   4   5   6   7   8   17  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Yuri Movsisyan

Algebras and Varieties with Formulas of Second Order Logic | X international conference of the georgian mathematical union, 2019, p. 44 |

Sergey Davidov, Yuri Movsisyan, Aleksandar Krapez

Parastrophically uncancellable equations with division and regular operations | EMS conference, Emil Artin International Conference. 2018, p. 43

Yu. M. Movsisyan, G. Kirakosyan

Interassociativity VIA hyperidentities | Emil Artin International Conference. 2018, 96-97 pp. |

Yu. M. Movsisyan

Varieties and Hypervarieties of Algebras and New Discrete Mathematical Functions | Emil Artin International Conference. 2018, p. 95 |

Yu. M. Movsisyan

Algebraic foundation of new discrete mathematical functions | The 3rd International Workshop on Boolean Functions and their Applications (BFA). 2018, p. 14 |
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը