Յուրի Լազարի Վարդանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1960 - 1963 թթ. ՀԽՍՀ ԳԱ ասպիրանտուրա:
1954 - 1959 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ֆիզմաթ ֆակուլտետ:

Գիտական աստիճան, կոչում
1971 թ. Ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտոր, «Գերխիտ երկնային մարմինների ֆիզիկայի որոշ հարցեր»
1964 թ. Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու, «Էյնշտեյնի հավասարումների և ռելյատիվիստական թերմոդինամիկայի որոշ աստղաֆիզիկական կիրառությունների մասին»

Աշխատանքային փորձ
2010 թ-ից մինչ այժմ ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ:
1975 - 2017 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի դեկան:
1974 - 2000 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, Ալիքային պրոցեսների և ֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ:
1973 - 1974 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, միջուկային ֆիզիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր:
1965 - 1973 թթ. Երևանի պետական համալսարան, տեսական ֆիզիկայի ամբիոնի ավագ դասախոս, դոցենտ:
1960 - 1965 թթ. ՀՍՍՀ ԳԱ Կենտրոնական ԳՀ ֆիզիկատեխնիկական լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող, ավագ գիտաշխատող:

Մասնակցություն դրամաշնորհների
ANSEF 2003 (PS-140)

Կարդացվող դասընթացներ
Էլեկտրադինամիկա և հատուկ հարաբերականության տեսություն(Բ), Տեսական միջուկային ֆիզիկա(Բ), Ընդհանուր հարաբերականության տեսություն(Բ), Տիեզերքի ֆիզիկայի ընտրովի հարցեր(Բ), Ֆիզիկայի պատմություն(Բ)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տեսական միջուկային ֆիզիկա, աստղաֆիզիկա, գերխիտ երկնային աստղերի ֆիզիկա:

Պարգևներ
ՀՀ գիտության վաստակավոր գործիչ (2014թ.)
ԵՊՀ Ոսկե մեդալներ (2007, 2010)
«Դրաստամատ Կանայան» պաշտպանության նախարարության մեդալ(2009)
ՀՀ վարչապետի հուշամեդալ (2010)
ՀՀ «Անանիա Շիրակացու» մեդալ (2000)
ՀՍՍՀ ԳԽ պատվոգիր (1980)
ԽՍՀՄ «Աշխատանքային արիության համար», մեդալ (1970),

Մասնակցությունը գիտական/ մասնագիտական կառույցներին
ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ
Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի խորհրդի անդամ
ԵՊՀ մասնագիտական 048 խորհրդի անդամ
ՀՀ ԳԱԱ Բյուրականի աստղադիտարանի մասնագիտական 049 խորհդի անդամ
Հայաստանի ֆիզիկոսների միության անդամ

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

yuvartanyan@ysu.am
(+374 10) 53-70-07

Յուրի Լազարի Վարդանյան

Պրոֆեսոր | Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ - Կիրառական էլեկտրադինամիկայի և մոդելավորման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ալավերդյան Գ. Բ., Հարությունյան Ա. Ս., Վարդանյան Յու. Լ .

Էլեկտրադինամիկայի խնդիրների ժողովածու | մաս l., 135 էջ, Երևան, Դար հրատ., 2006

Ալավերդյան Գ. Բ., Հարությունյան Ա. Ս., Վարդանյան Յու. Լ.

Էլեկտրադինամիկայի խնդիրների ժողովածու. մաս 1 | Երևան, «ԴԱՐ» հրատ., 2006

Алавердян Г. Б., Арутюнян А. Р., Вартанян Ю. Л.

Нейтронные звезды с кварковым ядром. II | Основные интегральные и структурные параметры, Астрофизика, т.47, 65-78, 2004 (Astrophysics, v. 47, 52, 2004)

Վարդանյան Յու.Լ.

Դաշտի տեսութուն (էլեկտրադինամիկա), III հատոր,դասախոսություններ | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 1980

Вартанян Ю.Л., Аджян Г.С.

О дифференциально вращающихся нейтронных звездах и белых карликах | Релятижистская астрофизика (сборник научных трудов), Минск, 1976
 

Հոդված/Article

Алавердян Г. Б., Вартанян Ю. Л.

Максимальная масса гибридных звезд в модели кваркового мешка | Астрофизика (Astrophysics), 2017, Vol. 60, Issue 4, 617-626 pp. |

Аджян Г. С., Вартанян Ю. Л.

EG 50 белый или странный карлик? | Астрофизика (Astrophysics), 2017, 60, 4, стр. 605-615

Յու. Լ. Վարդանյան, Ա. Կ. Գրիգորյան, Հ. Ա. Շահինյան

Strange stars at vacuum pressure dependent on quark density (Տարօրինակ աստղերը քվարկների խտությունից կախված վակուումի ճնշման դեպքում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 71–76 |

Vartanyan Yu. L., Harutyunyan A. R., Alaverdyan G. B.

Compact stars with quark core | In Book of Abstracts of the International Conference “The Modern Physics of Compact Stars and Relativistic Gravity”, Yerevan, Armenia, 30 Sept.-03 Oct., 2015, p.7.

Yu. L. Vartanyan, G. S. Hajyan, G. B. Alaverdyan, A. K. Grigoryan, A. R. Harutyunyan, A. G. Alaverdyan, H. A. Shahinyan

Strange quark matter in compact stars | The Modern Physics of Compact Stars and Relativistic Gravity, 2015-09-30, 1-15 pp.
1   2   3   4   5   6   7   8   22  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Grigor Alaverdyan, Yuri Vartanyan

Impact of the MIT bag model parameters values on the maximum mass of neutron star with a quark core | The Modern Physics of Neutron Stars and Relativistic Gravity - 2017. p. 1 |

Yu. L. Vartanyan, G. S. Hajyan, A. K. Grigoryan, A. G. Alaverdyan, H. A. Shahinyan

Mass-radius relation of white and strange stars | The Modern Physics of Compact Stars and Relativistic Gravity 2015, 2015-09-30, 6 p.

Yu. Vardanyan, A. Grigoryan, H. Shahinyan

Pulsars with more exactly measured masses as possible candidates of strange stars | The Modern Physics of Compact Stars and Relativistic Gravity 2015, 2015-09-30, p. 14

Vartanyan Yu. L., Hajyan G. S. , Grigoryan A. K.

Stability Valley of Strange Dwarfs: When Can They Explode? | In book of abstracts of Int. Conf. on the Physics of Neutron Stars, eds: D. A. Baiko, Yu. A. Uvarov and D. G. Yakovlev, Saint-Peterburg,July 11-15, 2011, p.56

Vartanyan Yu. L., Harutyunyan A. R.

Superdense stars containing satange qark matter | In Proceedings of the Russian Conference on Physics of Neutron Stars, Saint-Petersburg, June 24-27, 2008, p.39.
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը