Յուրի Լազարի Վարդանյան
Կենսագրություն
Կրթական կենսագրություն
1954 - 1959 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ֆիզմաթ ֆակուլտետ, ուսանող
1960 - 1963 թթ. ՀԽՍՀ ԳԱ ասպիրանտուրա
1964 թ-ին Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու, «Էյնշտեյնի հավասարումների և ռելյատիվիստական թերմոդինամիկայի որոշ աստղաֆիզիկական կիրառությունների մասին»
1971 թ-ին Ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտոր, «Գերխիտ երկնային մարմինների ֆիզիկայի որոշ հարցեր»

Աշխատանքային և հետազոտական կենսագրություն
1960 - 1965 թթ. ՀՍՍՀ ԳԱ Կենտրոնական ԳՀ ֆիզիկատեխնիկական լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող, ավագ գիտաշխատող
1965 - 1973 թթ. ԵՊՀ տեսական ֆիզիկայի ամբիոնի ավագ դասախոս, դոցենտ
1973 - 1974 թթ. ԵՊՀ միջուկային ֆիզիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր
1974 - 2000 թթ. ԵՊՀ Ալիքային պրոցեսների և ֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ
1975 թ-ից մինչ այժմ Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի դեկան
2010 թ-ից մինչ այժմ ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ

Մասնակցություն դրամաշնորհների
ANSEF 2003 (PS-140)

Ակադեմիական դասընթացներ/Դասավանդական և նախապատրաստական փորձառույթներ
Էլեկտրադինամիկա և հատուկ հարաբերականության տեսություն, Տեսական միջուկային ֆիզիկա, Ընդհանուր հարաբերականության տեսություն, Տիեզերքի ֆիզիկայի ընտրովի հարցեր, Ֆիզիկայի պատմություն

Հիմնական հետազոտական նախընտրություններ/փորձագիտական ոլորտներ
Տեսական միջուկային ֆիզիկա, աստղաֆիզիկա

Ընթացիկ հետազոտական նախընտրություններ
Գերխիտ երկնային աստղերի ֆիզիկա

Շնորհներ և պատվոգրեր
ՍՍՀՄ Աշխատանքային արիության համար մեդալ, 1970 թ.
ՀԽՍՀ Գերագույն խորհրդի պատվոգիր, 1980 թ.
Անանիա Շիրակացու ՀՀ մեդալ, 2000 թ.
ՀՀ վարչապետի հուշամեդալ, 2010 թ.
Դրաստամատ Կանայանի անվան ՊՆ հուշամեդալ, 2009 թ.
ԵՊՀ ոսկե մեդալներ, 2007 - 2010 թթ.

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում
ԵՊՀ խորհրդի անդամ
ԵՊՀ գիտական խորհրդի անդամ
Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի խորհրդի նախագահ
ԵՊՀ մասնագիտական 048 խորհրդի անդամ
ՀՀ ԳԱԱ Բյուրականի աստղադիտարանի մասնագիտական 049 խորհդի անդամ
Հայաստանի ֆիզիկոսների միության անդամ
ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ

Լեզվական հմտություններ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Գիտաժողովների մասնակցություն, գիտական ուղղևորություններ
Մասնակցություն ռելատիվիստական աստղաֆիզիկայի և գերխիտ նյութի ֆիզիկայի հարցերին նվիրված միջազգային գիտաժողովներին

Տպագրություններ
5 ուսումնական ձեռնարկների հեղինակ, 128 գիտական հոդվածների հեղինակ

yuvartanyan@ysu.am
(+374 10) 53-70-07

Յուրի Լազարի Վարդանյան

Պրոֆեսոր | Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ - Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ալավերդյան Գ. Բ., Հարությունյան Ա. Ս., Վարդանյան Յու. Լ .

Էլեկտրադինամիկայի խնդիրների ժողովածու | մաս l., 135 էջ, Երևան, Դար հրատ., 2006

Ալավերդյան Գ. Բ., Հարությունյան Ա. Ս., Վարդանյան Յու. Լ.

Էլեկտրադինամիկայի խնդիրների ժողովածու. մաս 1 | Երևան, «ԴԱՐ» հրատ., 2006

Алавердян Г. Б., Арутюнян А. Р., Вартанян Ю. Л.

Нейтронные звезды с кварковым ядром. II | Основные интегральные и структурные параметры, Астрофизика, т.47, 65-78, 2004 (Astrophysics, v. 47, 52, 2004)

Վարդանյան Յու.Լ.

Դաշտի տեսութուն (էլեկտրադինամիկա), III հատոր,դասախոսություններ | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 1980

Вартанян Ю.Л., Аджян Г.С.

О дифференциально вращающихся нейтронных звездах и белых карликах | Релятижистская астрофизика (сборник научных трудов), Минск, 1976
 

Հոդված/Article

Յու. Լ. Վարդանյան, Ա. Կ. Գրիգորյան, Հ. Ա. Շահինյան

Strange stars at vacuum pressure dependent on quark density (Տարօրինակ աստղերը քվարկների խտությունից կախված վակուումի ճնշման դեպքում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 71–76 |

Yu. L. Vartanyan, G. S. Hajyan, G. B. Alaverdyan, A. K. Grigoryan, A. R. Harutyunyan, A. G. Alaverdyan, H. A. Shahinyan

Strange quark matter in compact stars | The Modern Physics of Compact Stars and Relativistic Gravity, 2015-09-30, 1-15 pp.

Вартанян Ю.Л. , Аджян Г.С. , Григорян А.К.

Долина устойчивости странных карликов | Астрофизика , т. 55, 113-126 , 2012

Вартанян Ю.Л. , Меликян Ш.Р. , Шагинян А.А.

Электроны в кварковой плазме | Астрофизика , том 55, N3 , 413-416 , 2012

Vartanyan Yu.L.

Superdense Stars Containing Strange Baryons | In book “Ambartsumian’s Legacy and Active Univers,New York, p.179-192 , 2011
1   2   3   4   5   6   7   8   22  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Yu. L. Vartanyan, G. S. Hajyan, A. K. Grigoryan, A. G. Alaverdyan, H. A. Shahinyan

Mass-radius relation of white and strange stars | The Modern Physics of Compact Stars and Relativistic Gravity 2015, 2015-09-30, 6 p.

Yu. Vardanyan, A. Grigoryan, H. Shahinyan

Pulsars with more exactly measured masses as possible candidates of strange stars | The Modern Physics of Compact Stars and Relativistic Gravity 2015, 2015-09-30, p. 14

Vartanyan Yu. L., Hajyan G. S. , Grigoryan A. K.

Stability Valley of Strange Dwarfs: When Can They Explode? | In book of abstracts of Int. Conf. on the Physics of Neutron Stars, eds: D. A. Baiko, Yu. A. Uvarov and D. G. Yakovlev, Saint-Peterburg,July 11-15, 2011, p.56

Vartanyan Yu. L., Harutyunyan A. R.

Superdense stars containing satange qark matter | In Proceedings of the Russian Conference on Physics of Neutron Stars, Saint-Petersburg, June 24-27, 2008, p.39.

Vartanyan Yu.L. , Hajyan G.S. , Grigoryan A.K. , Sargsyan T.R.

The stability valley of strange dwarfs | Abstract booklet of the International Conference “Compact stars in the QCD phase diagram II (CSQCDII)”, Beijing, China, May 20-24, 2009, p.42
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը