Ժուլվերն Բաղդասարի Խաչատրյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1959-1964-Երևանի պետական համալսարան, ֆիզիկայի ֆակուլտետ

Գիտակասն աստիճան
Թեկնածուական – «թեզ» 1973, Լենինգրադի «Հիդրոմետ» ինստիտուտ
Դոկտորական – «թեզ», 1993, Մոսկվա, Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
1993 թ.-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Ընդհանուր ֆիզիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր
1981-1993, դոցենտ
1973-1981, ավագ դասախոս
1965-1973, ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Մթնոլորտի ֆիզիկա
Ընդհանուր ֆիզիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
ԳԲՀ ռադիոալիքների տարածումը մթնոլորտում

Մասնագիտական անդամակցություն
ԳԱԱ ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտի 021 մասնագիտական խորհրդի անդամ
ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի գիտխորհրդի անդամ

Ցանկ
Գիտական աշխատանքներ՝ 55, մեթոդական ձեռնարկներ՝ 4

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

Ժուլվերն Բաղդասարի Խաչատրյան

Պրոֆեսոր | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Ակադեմիկոս Վ. Համբարձումյանի անվան ընդհանուր ֆիզիկայի եւ աստղաֆիզիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ժ.Բաղդասարյան , Ռ. Գաբրիելյան, Մ. Մինասյանց

Էլեկտրականության լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ | ԵՊՀ հրատարակչություն Երևան -2011

Խաչատրյան Ժ.Բ., Նինոյան Ժ.Հ, Բադալյան Է.Ս

Մեխանիկայի ֆիզիկական հիմունքները | ԵՊՀ հրատարակչություն Երևան -2005

Խաչատրյան Ժ.Բ., Երիցյան Հ.Ս.

Ֆարադեյի էլեկտրամագնիսական ինդուկցիայի օրենքը և Մաքսվելի 2-րդ հավասարումը | «Ինտեգրալ», հ.2, №4, էջ 16-22 - 2000
 

Հոդված/Article

Хачатрян Ж.Б., О.С. Ерицян, А.A. Папоян, О.М. Аракелян

К проблеме эквивалентости двух фовмулировок материальных уровнений естественных гиротропных сред | Изв. НАНАрмениифизикат. 47, № 5, 2012

Хачатрян Ж.Б., Егиазарян Г.А.

О распределении электронных потоков по поверхности катода с осциллирующими электронами | ЖТФ, т. 76, № 2, с. 62-68, 2006

Хачатрян Ж.Б., Мхираян С.А.

Влияние поляризации на радиояркостную температуру СВЧ радиоволн при условии сверхрефракции атмосферы | Изв. НАН Армении, Физика, т. 35, № 5, с. 196-202, 2000

Хачатрян Ж.Б.

Спутниковый радиолокационный доплеровский метод определения малых газовых компонент на высотах 50-90 км | Докл. АН АССР, Физика, т. 88, № 2, с. 82-85, 1989

Z.B.Khachatryan

DerPolarisationderMikrowellen-Eingenstrahung | Z. Meteot., 38(4), p. 212-218, 1988
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը