Զարինե Նորայրի Մխիթարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1996 - 2001 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1991 - 1996 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
1996 - 1997 թթ. ՀՀ ԳԱԱ, Կենսաքիմիայի ինստիտուտ, թարգմանիչ
1997 թ. Անգլերենի թիվ մեկ ամբիոնի դասախոս

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
1. Գիտական կոնֆերանս ՚Առեղծված և իրականությունՙ նվիրված Լորդ Բայրոնին: 29-30 մայիսի, Երևան, 2000 թ.
2. Միջազգային գիտաժողով «Աթայանական ընթերցումներե, 1-3 հոկտեմբերի , Երևան, 2007 թ.

Հասարակական գործունեություն
2001 թ. Հայաստանի Բայրոնյան Ընկերություն, միջազգային կապերի գծով կոորդինատոր
2005 թ. Հայաստանի իրավաբանների միություն և Interrights, թարգմանություններ
2007 թ. ԱՄՆ իրավաբանների միություն, թարգմանություններ

Լեզուներ
Ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (գերազանց), իսպաներեն (լավ)

Զարինե Նորայրի Մխիթարյան

Դասախոս | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլերենի թիվ 1 ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

З. Мхитарян

Имплицитные формы выражения дизъюнктивного вопроса в современном английском языке | Դրույթներ, միջազգային գիտաժողով «Աթայանական ընթերցումներեր», 1-3 հոկտեմբերի, 2007 թ., Երևան, էջ 82-83

Mkhitaryan Z.

WRITING: THE PROCESS. Analytical & Argumentative Writing | FLSP N3, Երևան, ԵՊՀ հրատարակրչություն, 2003 թ., 52-58 էջ

Mkhitaryan Zarine

Teaching the Technique of Summary Writing to the Students of the Faculty of Theology | FLSP N1,Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2001թ., 47-52 էջ

З. Мхитарян

О некоторых синонимичных конструкциях дизъюнктивного вопроса в современном английском языке | Сборник научных трудов молодых ученых, ЕГУ, Ереван, 2000, стр. 74-78

З. Мхитарян

Hebrew Melodies | Թեզիսներ: Գիտական կոնֆերանս «Առեղծված և իրականությունե նվիրված Լորդ Բայրոնին: 29-30 մայիսի, 2000, էջ 10-11