Զարուհի Ռուբենի Ազիզբեկյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2008-2010 - ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2004-2008 - ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
2009 -2010- ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի լաբորանտ
2010-ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս

Օտար լեզուներ
Իսպաներեն (գերազանց), անգլերեն(գերազանց) , ռուսերեն(գերազանց)

Զարուհի Ռուբենի Ազիզբեկյան

Դասախոս | Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ - Ռոմանական բանասիրության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Զարուհի Ազիզբեկյան

Համեմատությունը իսպանական հրաշապատում հեքիաթի գեղարվեստական համակարգում | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2016թ․, 3/21, 24-36 էջ, Հայաստան |

Z. Azizbekyan

El papel de la pizarra digital en la enseñanza de la lenguas extranjeras | Մանկավարժական միտք: 2016թ․, 1-2/60-61, 265-271 էջ, Հայաստան |

Զարուհի Ազիզբեկյան

Կրկնության տեսակները և դրանց ոճական գործառույթները իսպանական հրաշապատում հեքիաթում | Լրաբեր հասարակական գիտությունների: 2016թ․, 3/648, 182-189 էջ, Հայաստան |

Ազիզբեկյան Զ.

Չափազանցության գործածության մի քանի առանձնահատկություններ իսպանական հրաշապատում հեքիաթներում | «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N16, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2014, էջ 41 - 50 |