Զարուհի Սարգսի Միքայելյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1979-1989 թ.Ավ. Իսահակյանի անվան հ.16 մ/դ
1989 - 1994 թթ. Երևանի պետական համալսարանի մեխ-մաթ ֆակուլտետի ուսանող
1994 - 1997 թթ. Երևանի պետական համալսարանի ֆունկցիաների տեսության ամբիոնի ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու
թեկնածուական – «Կանոնավոր փոփոխվող ֆունկցիաների կիրառումը տաուբերյան թեորեմներում, շարքերում և հատուկ ֆունկցիաներում», 2006, ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
1998-1999 թթ. Երևանի պետական համալսարանի ֆունկցիաների տեսության ամբիոնի ժամավճարային կարգով ասիստենտ 1999-2003 թթ. Երևանի Ա. Շիրակացու անվան միջազգային հարաբերությունների համալսարանում` դասախոս
2001-2010 թթ. թիվ 120 դպրոցում `ուսուցչուհի
2007-2010 թթ. Երևանի պետական համալսարանի ֆունկցիաների տեսության ամբիոնի համատեղության կարգով ասիստենտ
2010-2012 թթ. Երևանի պետական համալսարանի ֆունկցիաների տեսության ամբիոնի ասիստենտ 2012-ից թ.-ից մինչև այժմ Երևանի պետական համալսարանի Ընդհանուր մաթեմատիկայի ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր դասընթացներ - բարձրագույն մաթեմատիկա
Մասնագիտական դասընթացներ - Կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների երկրաչափական տեսություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տաուբերյան թեորեմներ, հավանականությունների տեսություն, հատուկ ֆունկցիաներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Համակարգչային գիտելիքներ
Microsoft Word, Excel

Զարուհի Սարգսի Միքայելյան

Դոցենտ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Ընդհանուր մաթեմատիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Միքայելյան Գ.Վ., Միքայելյան Զ.Ս.

Մաթեմատիկական խնդիրների լուծման ուղեցույց | Ուսումնական ձեռնարկ, 2012, 159

Զ. Ս. Միքայելյան

Շտեմարանի խնդիրների լուծման ուղեցույց | 2012 թ.

Միքայելյան Գ.Վ., Միքայելյան Զ.Ս.

Մաթեմատիկական մեթոդներ բնագիտության մեջ | Ուսումնական ձեռնարկ բնագիտական մասնագիտությունների ուսանողների և ավագ դպրոցի բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար, Երևան, 2011, 152 էջ

Գ.Վ.Միքայելյան, Զ.Ս.Միքայելյան

Մաթեմատիկայի թեստեր | Երևան, 2008, 1-106

С.Микаелян

О тауберовой теореме Караматы для мер | АМС, 1997
 

Հոդված/Article

Զարուհի Սարգսի Միքայելյան

Հանգստացիր մաթեմատիկայի հետ | Երևան, 2010, 72 էջ

Գ. Վ. Միքայելյան, Զ. Ս. Միքայելյան

Weierstrass and Blaschke type functions (Վայերշտրասի և Բլյաշկեի տիպի ֆունկցիաներ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2010, #1, էջ 3–8 |

Զարուհի Սարգսի Միքայելյան

Օժանդակ կառուցումը որպես աշակերտի մաթեմատիկական մտածողության զարգացման միջոց | Երևան, «Մաթեմատիկան դպրոցում», 2007, թիվ 1, էջ 17-23

Микаелян З. С., Григорян Г.С.

Замечание к теореме Колмогорова о трех рядах | Математика в высшей школе, No2, 2004, с.50-54

Զարուհի Սարգսի Միքայելյան

Երկրաչափության մի խնդրի լուծման մասին | Երևան, «Մաթեմատիկան դպրոցում», 2004, թիվ 5-6, էջ 62-67
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը