Զավեն Նիկոլայի Ադամյան
Կենսագրություն
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
1963 - 1967 թթ. Կիևի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտ (Կիև, Ուկրաինա)
Specialization: կիսահաղորդիչներ և դիէլեկտրիկներ
Qualification: էլեկտրոնային տեխնիկայի ինժեներ
1975 թ-ին ֆիզ.-մաթ. գիտ. թեկնածու կիսահաղորդիչների և դիէլեկտրիկների ֆիզիկա մասնագիտությամբ, Երևանի պետական համալսարան (Երևան, Հայաստան), «Ցինկով կոմպենսացված սիլիցիումի հիման վրա ստեղծված լույսազգայուն S-դիոդների էլեկտրաֆիզիկական հատկությունների տեսական և էկսպերիմենտալ հետազոտություններ»
1978 թ-ին ավագ գիտ. աշխատող նույն մասնագիտությամբ, ՍՍՀՄ Բարձրագույն Որակավորման Հանձնաժողով (Մոսկվա, ՍՍՀՄ)

Աշխատանքային փորձ
1968 - 1988 թթ. Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի Ռադիո‎ֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ որպես ինժեներ, ավագ ինժեներ, գիտաշխատող, ավագ գիտաշխատող
1988 թ-ից մինչ օրս Երևանի պետական համալսարանի Կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի և միկրոէլեկտրոնիկայի ամբիոնին կից Կիսահաղորդչային նյութերի և սարքերի ֆիզիկայի գիտահետազոտական լաբորատորիայի սեկտորի վարիչ, թեմայի ղեկավար, ավագ գիտ. աշխատող
2001 - 2004 թթ. Մասնակցություն ISTC A-322 ԱՄՆ-ի կողմից ֆինանսավորվող նախագծի կատարման աշխատանքներին
2004 թ-ին Մասնակցություն CRDF ARE2-10838-YE-05-NREL AAT-5-55158-01 ԱՄՆ-ի կողմից ֆինանսավորվող նախագծի շրջանակներում կատարվող գիտահետազոտական աշխատանքներին
2004 - 2006 թթ. Մասնակցություն «Կիսահաղորդչային նանոէլեկտրոնիկա» Հանրապետական գիտական ծրագրի աշխատանքներին
2006 թ-ին մասնակցություն CRDF ARE2-10838-YE-05-NREL AAT-5-55158-01 ԱՄՆ-ի կողմից ֆինանսավորվող շարունակվող նախագծի շրջանակներում կատարվող գիտահետազոտական աշխատանքներին
2006 - 2009 թթ. Մասնակցություն ԵՄ և Կորեայի հանրապետության կողմից ֆինանսավորվող ISTC A-1232 ծրագրի կատարման աշխատանքներին

Հիմնական հետազոտական նախնտրություններ / փորցագիտական ոլորտներ
• Տարբեր տեսակի կիսահաղորդչային սարքերի ստացման տեխնոլոգիաների մշակում և դրանց ‎ֆիզիկական հատկությունների ուսումնասիրում
• Բարակ թաղանթներ, բարակթաղանթային նանոկառուցվածքային քիմիական և գազային սենսորներ
• Մետաղ-օքսիդներ և սիլիցիումային նանոկառուցվածքներ
• Սիլիցիումային ինֆ‎րակարմիր դետեկտորներ և արեգակնային փոխակերպիչներ

Ընթացիք հետազոտական նախնտրություններ
• Մետաղ-օքսիդային և ածխածնի միաչափ նանոկառուցվածքային գազային սենսորների տեխնոլոգիայի մշակում
• Լավագույն բնութագրերով օժտված գազային սենսորների նախաարտադրական տարբերակների մշակում

Ակադեմիական կուրսեր/Դասավանդական և նախապատրաստական փորձառույթներ
Բազմիցս եղել եմ ավարտական աշխատանքների, ինչպես նաև մագիստրոսական և թեկնածուական թեզերի ղեկավար

Շնորհներ և պատվոգրեր
2007 թ-ին շնորհվել է Հանրապետության Նախագահի Մրցանակ

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում
• ՀՀ ԳԱԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտի գիտական աստիճան շնորհող մասնագիտացված խորհրդի անդամ, սկսած խորհրդի ստեղծման օրվանից
• Տարբեր տարիներին եղել է Տնտեսագիտության և Գիտության և կրթության նախարարություններին կից փորձագիտական հանձնաժողովների անդամ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն (ազատ), անգլերեն (լավ)

Ինտելեկտուալ սեփականություն/հեղինակային սեփականություն
• Ա. Զ. Ադամյան, Զ. Ն. Ադամյան, Վ. Մ. Հարությունյան, Հ. Վ. Ասրիյան, Ծխի ադսորբային դետեկտոր, ՀՀ արտոնագիր N 1441 A2, 17.03.2004, ներկայացման թվականը 16.04.2003
• Ա. Զ. Ադամյան, Զ. Ն. Ադամյան, Վ. Մ.Հարությունյան, Ա. Հ. Առաքելյան, Ջ. Տուրներ, Կ. Տուրյան, Նանոբյուրեղային բարակթաղանթային ջրածնի տվիչի ստացման եղանակ, ՀՀ Արտոնագիր N 1747 A2, 15.03.2006, ներկայացման թվականը 28.07.2005
• Ա. Զ. Ադամյան, Զ. Ն. Ադամյան, Վ. Մ. Հարությունյան, Նանոկառուցվածքային ցածրջերմաստիճանային բարակթաղանթային ջրածնի տվիչի ստացման եղանակ, ՀՀ արտոնագիր N 2521A, 25.05.2011 ներկայացման թվականը 28.10.2009

(+374 10) 57-83-82
zad@ysu.am

Զավեն Նիկոլայի Ադամյան

Ավագ գիտաշխատող | Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ - Կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի և միկրոէլեկտրոնիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Gasparyan F. V., Adamyan Z. N., Aroutyunyan V. M.

Silicon Photodetectors | PH Yerevan State University, 1989, 362 pages, (In Russian)

Gasparyan F. V., Arutyunyan V. M., Adamyan Z. N.

Photodetectors: Past, Present, Future | PH “Hayastan”, Yerevan, 1986, 231 pages, (In Armenian)
 

Հոդված/Article

Zaven Adamyan, Artak Sayunts, Emma Khachaturyan, Valeri Arakelyan, Vladimir Aroutiounian, Bernth Joost

Nanocomposite H2O2 Vapor Sensors Made on the Base of Carbon Nanotubes Covered with SnO2 Nanoparticles | Sensors & Transducers, 2019, Vol. 229, Issue 1, 18-23 էջ

Z. N. Adamyan, A. G. Sayunts, E. A. Khachaturyan, V. M. Araqelyan, V. M. Aroutiounian, B. Joost

Study of Hydrogen Peroxide Vapors Sensors Based on Carbon Nanotubes Coated with Tin Oxide Nanoparticles | Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences), 2019, Vol. 54, No. 1, 57–64 էջ

З.Н. Адамян, А.Г. Саюнц, Э.А. Хачатурян, В.М. Аракелян, В.М. Арутюнян, B. Joost

Исследование Сенсоров Паров Перекиси Водорода, Изготовленных На Основе Углеродных Нанотрубок, Покрытых Наночастицами Двуокиси Олова | Известия НАН РА. Физика (Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences), 2019, т.54, №1, 75–84 էջ

Zaven Adamyan, Artak Sayunts, Vladimir Aroutiounian, Emma Khachaturyan, Martin Vrnata, Premysl Fitl, Jan Vlcek

Nanocomposite sensors of propylene glycol, dimethylformamide and formaldehyde vapors | Journal of Sensors and Sensor Systems, 2018, Vol. 7, Issue 1, 31-41 pp. |

Z. N. Adamyan, A. G. Sayunts, E. A. Khachaturyan, V. M. Araqelyan, V. M. Aroutiounian, B. Joost

Study of MWCNTs/SnO2 Nanocomposite H2O2 Vapor Sensors | 4th International Conference on Sensors Engineering and Electronics Instrumentation Advances (SEIA' 2018), 2018, 53-56 էջ

Z. Adamyan, A. Sayunts, V. Aroutiounian, E. Khachaturyan, A. Adamyan, M. Vrnata, P. Fitl, J. Vlček

Study of propylene glycol and dimethylformamide vapors sensors based on MWCNTs/SnO2 nanocomposites | Second Intern. Conf. on Advances in Sensors, Actuators, Metering and Sensing (ALLSENSORS 2017). p. 44-49 |

Z. Adamyan, A. Sayunts, V. Aroutiounian, E. Khachaturyan, A. Adamyan, M. Vrnata, P. Fitl, J. Vlček

MWCNTs/SnO2 Harmful Gas Sensors | The 18th Int. Conference on Sensors and Measurment Technology (AMA Conferences – SENSOR 2017). p. 708-713 |

Z. N. Adamyan, A. G. Sayunts, E. A. Khachaturyan, V. M. Aroutiounian

Study of MWCNTs/SnO2 nanocomposite formaldehyde gas sensor | The 11th Int. Conference on Semiconductor Micro- and Nanoelectronics. 2017, p. 84-87 |

Zaven Adamyan, Artak Sayunts, Vladimir Aroutiounian, Emma Khachaturyan, Arsen Adamyan, Martin Vrnata, Přemysl Fitl, Jan Vlček

Study of Propylene Glycol, Dimethylformamide and Formaldehyde Vapors Sensors Based on MWCNTs/SnO2 Nanocomposites | Sensors & Transducers. 2017, Vol. 213, Issue 6, pp. 38-45 |

Z. N. Adamyan, A. G. Sayunts, E. A. Khachaturyan, V. M. Aroutiounian

Study of Nanocomposite Thick-Film Butanol Vapor Sensors | Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences), 2016, Vol. 51, No. 2, pp. 143-149 |

З. Н. Адамян, А. Г. Саюнц, Э. А. Хачатрян, В. М. Арутюнян

Исследование нанокомпозитных толстопленочных сенсоров паров бутанола | Известия НАН РА. Физика. 2016, т. 51, N 2, стр. 192-201 |

V. M. Aroutiounian, A. Z. Adamyan, E. A. Khachaturyan, Z. N. Adamyan, K. Hernadi, Z. Pallai, Z. Nemeth, L. Forro, A. Magrez, E. Horvath

Study of the surface-ruthenated SnO2/MWCNTs nanocomposite thick-film gas sensors | Sensors and Actuators B: Chemical, 177, (2013), 308-315

A. Z. Adamyan

On possibility of one-dimensional SnO2 nanostructures fabrication by superposition of different technologies | Proc. of the Eight Int. Conf. Semiconductor Micro- and Nanoelectronics, Yerevan, Armenia, July 1-3, 2011, pp. 60-63

Z. N. Adamyan, A.Z. Adamyan, V. M. Aroutiounian

Low-resistance SnO2 thin-film hydrogen sensor operating at lower temperatures | Proc. of the Eight Int. Conf. Semiconductor Micro- and Nanoelectronics, Yerevan, Armenia, July 1-3, 2011, pp. 109-112

В. М. Арутюнян, А. З. Адамян, З. Н. Адамян

Тонкопленочный сенсор водорода с улучшенной чувствительностью и стабильностью характеристик | Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология», N 3, 118-124, 2010

A. Z. Adamyan

Study of gas sensors based on nanostructured and porous semiconductors | Proc. of the YSU RF 35 Anniversary Sci. Conf., Yerevan, 1-3 December, 2010, pp. 59-63

A. Z. Adamyan

Study of specific ageing effect on the performance of thin-film H2 sensors | Proc. of the Seventh Int. Conf. on Semiconductor Micro- and Nanoelectronics, Tsakhcadzor, Armenia, July 3-5, 2009, pp. 75-78

A. Z. Adamyan, V. M. Aroutiounian, K. D. Schierbaum, S-D. Han

Improvement and stabilization of thin-film hydrogen sensors parameters | Armenian Journal of Physics v. 2, N 3, 200-212, 2009 |

A.Z. Adamyan, V.M. Aroutiounian

Study of sensitivity and response kinetics changes for SnO2 thin-film hydrogen sensors | International Journal of Hydrogen Energy, v. 34, N19, 8438-8443, 2009

Z. N. Adamyan, V. M. Aroutiounian, A. Z. Adamyan, A. H. Arakelyan

Tin dioxide thin film hydrogen nanosensor | Proceeding of SPIE Conference v.6943: Sensors, and Command, Control, Communications and Intelligence (C3I) Technologies for Homeland Security and Homeland Defense VII, 6943OJ-1-12, 2008

Z. N. Adamyan, A.Z. Adamyan, V.M. Aroutiounian, A. H. Arakelyan, J. Turner, K. Touryan

Sol-Gel Derived Thin-film Semiconductor Hydrogen Gas Sensor | International Journal of Hydrogen Energy, v.32, N16, 4101-4108, 2007

Z. N. Adamyan, A. Z. Adamyan, V. M. Aroutiounian

Capacitance method for determination of basic parameters of porous silicon | Physica E: Low-Dimensional Systems & Nanostructures, 38, N1-2, 164-167, 2007

Z. N. Adamyan, A. Z. Adamyan, V. M. Aroutiounian, A. H. Arakelyan

Double-layer semiconductor gas-sensor advanced technology | Proc. of the Sixth Int. Conf. on Semiconductor Micro- and Nanoelectronics, Tsakhcadzor, Armenia, September 18-20, 2007, pp. 89-92

Z. N. Adamyan, A.Z. Adamyan, V.M. Aroutiounian

Capacitance method for determination of basic parameters of porous silicon | Physica Status Solidi (C) 4, No 6, 1976-1980, 2007

Z. N. Adamyan, A.Z. Adamyan, V. M. Aroutiounian

Determination of basic parameters of porous silicon | J. Phys. D: Appl. Phys. 39 (2006) 3543-3546

Z. N. Adamyan, A.Z. Adamyan, V.M. Aroutiounian, A. H. Arakelyan

Hydrogen and carbon monoxide gas sensing properties of sol-gel derived tin oxide thin films | Proc. of the 18 Int. Meeting on Chemical Sensors, Brescia, Italy, 2006, AP132M (CD)

Z. N. Adamyan, A. Z. Adamyan, V. M. Aroutiounian, A. H. Arakelyan

Low temperature and highly sensitive thin-film hydrogen sensor | Proc. of the XX Eurosensors, Göteborg, Sweden, 17-20 September 2006, T2A-P10, pp. 98-99

А. З. Адамян, З. Н. Адамян, В. М. Арутюнян

Золь-гель технологии получения чувствительных к водороду тонких пленок | Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» АЭЭ, N 8(40), 24-30, 2006

А. З. Адамян, З. Н. Адамян, В. М. Арутюнян, А. О. Аракелян

Низкотемпературный высокочувствительный тонкопленочный сенсор водорода | Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» АЭЭ, N 9(41), 11-16, 2006

А. З. Адамян, З. Н. Адамян, В. М. Арутюнян, А. О. Аракелян

Низкотемпературный высокочувствительный тонкопленочный сенсор водорода | Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» АЭЭ, N 9(41), 11-16, 2006

A. Z. Adamyan, Z. N. Adamyan, V. M. Aroutiounian, A. H. Arakelyan, A. S. Stepanyan

Metal-oxide hydrogen sensor for fuel-cell applications | Proceeding of the WHEC 16 / 13-16 June 2006 – Lyon France CD N183, pp. 1/5-5/5

Z. N. Adamyan, A. Z. Adamyan, V. M. Aroutiounian, A. H. Arakelyan

Low-temperature highly sensitive thin-film hydrogen sensor | Proc. of the XX Eurosensors, Göteborg, Sweden, 17-20 September 2006, T2A-P10, pp. 98-99

Z.N. Adamian, B. O. Semerjyan, Kh.S. Martirosyan

Aging of porous silicon based photoelectric structures | Hydrogen energy.- Russia, 2006, т.6, вып.12. стр. 33, p. 4

A. S. Stepanyan, V. M. Aroutiounian, A. Z. Adamyan, Z. N. Adamyan

On design of low power electronic nose control system | Proc. of Engineering Academy of Armenia v. 2, N1, pp. 141-145, 2005

А. З. Адамян, З. Н. Адамян, В. М. Арутюнян

Емкостный метод определения параметров пористого кремния | Известия НАН РА, Физика, 40, 4, с. 270-277, 2005

A. Z. Adamyan, A. P. Hakhoyan, Z. N. Adamyan, V. M. Aroutiounian

MgF2/Porous Silicon Double-Layer Antireflection Coating For Silicon Solar Cells | Proc. of the Fifth Int. Conf. Semiconductor Micro- and Nanoelectronics, Agveran, September 16-18, 2005, Armenia, pp. 223-226, 2005

Z. N. Adamyan, B. O. Semerjyan, Kh. S. Martirosyan

Stability of the photoluminescence decay kinetics and performance of porous silicon based photoelectric structures | Proc. of the Second Renewable Energy Conf. “Energy for Future”, Yerevan, June 27-28, 2005, pp. 122-124, 2005

Z. N. Adamyan, B.O. Semerjyan, Kh. S. Martirosyan

Stability of the photoluminescence decay kinetics and performance of porous silicon based photoelectric structures | Int. Sc. J. for Alternative Energy and Ecology ISJAEE, N12(32), 76-79, 2005

А. С. Степанян, В. М. Арутюнян, З. Н. Адамян, А. З. Адамян, В. Г. Бархударян

Компенсационный датчик влажности на кварцевом резонаторе | Известия НАН РА, Тех. Науки, 58, 3, с. 519-523, 2004

М. Г. Азарян, З. Н. Адамян, А. А. Бабаян

Стенд для измерений динамики абсолютного значения работы выхода полупроводников | Материалы четвертой национальной конференции. Цахкадзор, 2003. (184-187)

Z. N. Adamyan, A. Z. Adamian, V. M. Aroutiounian

Smoke sensor with overcoming of humidity cross sensitivity | Sensors and Actuators B 93 (2003) pp. 416-421

Z. N. Adamyan, A. Z. Adamyan, V. M. Aroutiounian

Preparation of SnO2 films with thermally stable nanoparticles | Symp. on "Sensor Science-13S 2003", Paris June 16-20, pp. 115-116, 2003

Z. N. Adamyan, V. M. Aroutiounian, A. P. Hakhoyan, A. Z. Adamyan, R. S. Barseghyan

Organic Vapors Sensors Based on Diode Structures with Porous Silicon Layer | Proc. of the Eurosensors XVII, The 17-th European Conference of Solid-state Transducers, September 21-24, 2003, Guimaraes, Portugal, Guimaraes, Portugal, 400-401, 2003

Z. N. Adamyan, A .Z. Adamyan, V. M. Aroutiounian

Preparation of SnO2 films with thermally stable nanoparticles | Sensors, 3, 438-442, 2003

Б. О. Семерджян, Х. С. Мартиросян, З. Н. Адамян, Р. С. Барсегян

Время-разрешенные спектры фотолюминесценции пористого кремния | Материалы IV Национальной конференции "Полупроводниковая микроэлектроника", Цахкадзор, май 29-31, с. 125-128, 2003

А З. Адамян, З. Н. Адамян, В. М. Арутюнян

Исследование возможности подавления влияния влажности при адсорбции дыма на поверхности полупроводника | Известия НАН РА, Физика, 36, 1, 32-43, 2001

А. З. Адамян, З. Н. Адамян, В. М. Арутюнян

Адсорбционный детектор дыма на основе тонкопленочного сенсора из металлооксидного полупроводника | Известия НАН РА, Физика, 36, 2, 88-93, 2001

З. Н. Адамян

Исследования полупроводниковых газовых сенсоров | Сборник статей, посвященный 25-летию радиофизического факультета ЕГУ, Ереван, ЕГУ, 63-67, 2001

В. М. Арутюнян, А. П. Ахоян, З. Н. Адамян, Р. С. Барсегян

Лазерная имплантация и диффузия магния в кремний | Журнал технической физики, 71, 2, 67-70, 2001

А. П. Ахоян, З. Н. Адамян, Р. С. Барсегян

Пленочные сенсоры паров э‎танола, полученные методом пульверизации с пиролизом | Материалы 3-ей Национальной конференции “Полупроводниковая ‎электроника”, Севан, Армения, 10-12 сентября, 130-134, 2001

Ю. А. Абрамян, З. Н. Адамян, В. М. Арут‏юнян, Ф. В. Гаспарян, С. Г. Мартиросян, К. Н. Кочарян

Малошумящий высокочувствительный радиометр | Изв. НАН РА и ГИУА, серия Технические науки, 54, 1, 141-147, 2001

V. M. Aroutiounian, Z. N. Adamyan, A. P. Hakhoyan, R. S. Barseghian, K. Touryan

Solar cells with porous silicon as antireflection layer | Proc. SPIE on Solar and Switching Materials, San-Diego, USA, 1-2 August 2001, 4458, p. 1-9, 2001

A. P. Hakhoyan, V. M. Aroutiounian, Z. N. Adamyan, R. S. Barseghian, T. P. Dolukhanian

Room temperature ethanol sensor based on SnO2 films | Proc. Int. Symp. on Environmental and Industrial Sensing, Boston, USA, 4576-39, pp. 227-233, 2001

З. О. Мхитарян, З. Н. Адамян

Низкочастотные шумы структур со слоем пористого кремния | Материалы 3-ей Национальной конференции “Полупроводниковая ‎электроника”, Севан, Армения, 10-12 сентября, 246-249, 2001

M. H. Azaryan, Z. N. Adamyan

Method and stand for investigation for parameters of porous semiconductors | Proc. of the second National Conf, Dilijan, Armenia, 21-24 May, p.237-41,1999

M. H. Azaryan, Z. N. Adamyan

The ponderomotor method of dielectrics investigation | Proc. of the first Nationa Conf. Semiconductor microelectronics, Dilijan, Armenia, 22-23 May, p.65-67, 1997

Адамян З.Н, Семерджян Б. О

О возможности использованная инжекционных фотодиодов для регистрации импульсного излучеия наносек-ундного диапозона | Материалы I национальной конференции. Дилиджан. – 1997, c. 4

Haroutiunian V.M, Adamyan Z.N, Semerjyan B. O.

Optical Double Beam Autobalance Gas Sensor's Photoelectric System Stability | Proceedings of the 5th International Meeting on Chemical Sensors. - 1994. - Rome, Italy, p. 4

Haroutiunian V.M, Adamyan Z.N, Semerjyan B. O.

Optical Gas Sensor with Photoelectric Receiver in Feedback Circuit | Proceedings of East Asia Conference on Chemical Sensors (EACCS'93). -1993. - Fukuoka, Japan, p. 6

Arutyunyan V.M, Adamyan Z.N., Barsegyan R.S, Semerdzhyan В.O., Melkonyan R.A.

Photosensitive structures based on silicon having deep centers, which have been irradiated with streams of fast electrons | Soviet Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences) (Izvestija Akademii Nauk Armyanskoi SSR, Fizika). 1990. v.25, issue 1. Allerton Press Inc, p. 6

Арутюнян В.М., Гаспарян Ф.В, Семерджян Б. О , Барсегян Р.С, Адамян З.Н.

Фотоприемник из компенсированного кремния | Каталог вузовских завершенных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, подлежащих внедрению. Мин высш. и средн. спец. образования. Арм. ССР. – 1990, c. 1

Арутюнян B.M, Адамян 3.H, Барсегян Р.С., Семерджян Б. О

Фоточувствительные структуры на основе кремния с глубокими центрами, облученные потоками быстрых электронов | Микроэлектроника и промышленная электроника. Межвузовский тематический сборник научных трудов. Изд. ЕрПИ, Ереван. – 1988, c. 4

M. H. Azaryan, V. M. Harytynyan, Z. N. Adamyan, R. S. Barseghyan, F. V. Gasparyan, B. O. Semergian, Z. H. Mchitaryan, S.V.Melkonyan

Fenomena in Silicon Photodiodes Doped with Zn and S | Infrared Pysics,1986, 26,5,p.267-272

М. Г. Азарян, З. Н. Адамян, В. М. Арутюнян, Г. А. Егиазарян

Исследование планарных магниточувсвительных структур с помощью топограмм электрического поля | Электронная техника, сер.2, Полупроводниковые приборы, вып.3(182), 1986.с.36-41

Haroutiunian V.M., Adamyan Z.N., Barseghyan R.S., Semerjyan B. O, Gasparyan F.V, Azaryan M.H, Mkhitaryan Z.H, Melkonyan S.V.

Phenomena in Silicon Photodiodes Doped with Zn and S | Proceedings of the III International Conference on Infrared Physics (CIRP3). Infrared Physics. - 1986. - Vol.26, N5, p. 6

М. Г. Азарян, З. Н. Адамян, В. М. Арутюнян, Д. К. Парсамян

Метод регистрации производной сигнала с сканирующего зонда | ПТЭ,1985,13 с.174-176

М. Г. Азарян, З. Н. Адамян, В. М. Арутюнян, Г. А. Егиазарян

Эксперименталъные наблюдения трансформации области с модулированной проводимостъю в планарных магнитодиодах в магнитном поле | 4 Всесоюзный симпозиум «Полупроводниковые магнитоуправляемые элементы и их применение». Абовян,1985г

М. Г. Азарян, З. Н. Адамян, В. М. Арутюнян

Установка для исследований магниточувстви-телъных структур в магнитном поле | 4 Всесоюзный симпозиум «Полупроводниковые магнитоуправляемые элементы и их применение». Абовян,1985г. Май

М. Г. Азарян, В. М. Арутюнян, З. Н. Адамян, Р. С. Барсегян, Ф. В. Гаспарян, З. О. Мхитарян

Флуктуационные явления в диодах из компенсированного кремния | Тез.докл.3 Всесоюзной конф. «Флуктуационные явления в физических системах», Вилънюс,1983,с.194-196

М. Г. Азарян, З. Н. Адамян, В. М. Арутюнян, С. Г. Мартиросян, В. О. Акунян

Емкостной зонд напряженности электрического поля | Тез.докл. Республик.конф. ученых по физике. Бюракан,1983.

М. Г.Азарян, З. Н. Адамян, В.М.Арутюнян, С.Г.Мартиросян

Метод измерения распределения напряженности электрического поля | Тез.докл. Республик.конф. ученых по физике. Бюракан,1983

М. Г. Азарян, З. Н. Адамян, В. М. Арутюнян

Исследование симметричных планарных структур из кремния, компенсированного цинком | ФТП, 1983, Т.17, в.2, с.193-197

М. Г. Азарян, З. Н. Адамян, В. М. Арутюнян

Импулъсное устройство для регистрации распределения напряженности электрического поля | В материале А.с.(СССР), 1129562А, с.5.08.83 г.

М. Г. Азарян, В. М. Арутюнян, З. Н. Адамян

Фотоприемники на основе симметричных структур кремния компенсированного цинком | Тез.докл. Республик. конф. «Фотоэлектрические явления в полупроводниках». Ужгород, 1979, с.9-10
 

Արտոնագիր/Patent

Հարությունյան Վ. Մ., Առաքելյան Վ. Մ., Վրնատա Մ., Ալեքսանյան Մ. Ս., Ադամյան Զ. Ն., Սայունց Ա. Գ., Շահնազարյան Գ. Է., Ֆիտլ Պրեմիսլ, Վլչեկ Յան, Կասպարյան Հ. Ս.

Ռազմական թունավոր ազդանյութերի ռեզիստիվ սենսոր | Էլեկտրոնիկա և ավտոմատիկա: 2018, 3160 А

Հարությունյան Վ. Մ., Առաքելյան Վ. Մ., Վրնատա Մ., Ալեքսանյան Մ. Ս., Ադամյան Զ. Ն., Սայունց Ա. Գ., Շահնազարյան Գ. Է., Ադամյան Ա. Զ., Խաչատուրյան Է. Ա., Ֆիտլ Պրեմիսլ, Վլչեկ Յան

Արդյունաբերական թունավոր նյութերի ռեզիստիվ սենսոր | Էլեկտրոնիկա և ավտոմատիկա: 2018, 3159 A
 

Թեզիս/Thesis

K. Hernadi, Z. Pallai, V. M. Aroutiounian, A. Z. Adamyan, E. A. Khachaturyan, Z. N. Adamyan, A. Magrez, L. Forro, Z. Nemeth

Synthesis and comparative characterization of SnO2-MWNT nanocomposite materials | Book of Abstracts of 26th Intern. Winterschool on Electronic Properties of Novel Materials: «Molecular Nanostructures», Kirchberg, Austria, 3-10 March, p. 59, 2012

V. M. Aroutiounian, A. Z. Adamyan, E. A. Khachaturyan, Z. N. Adamyan, K. Hernadi, Z. Pallai, Z. Nemeth, L. Forro, A. Magrez

Methanol and ethanol vapor sensitivity of MWCNT/SnO2/Ru nanocomposite structures | Proc. of the 14th Intern. Meeting on Chemical sensors (IMCS 2012), Nuremberg, Germany, May 20-23, pp. 1085-1088, 2012; Booklet of the 14th Intern. Meeting on Chemical sensors (IMCS 2012), Nuremberg, Germany, May 20-23, P1.7.10, p. 170, 2012

V. M. Aroutiounian, A. Z. Adamyan, E. A. Khachaturyan, K. M. Gambaryan, Z. N. Adamyan, V. M. Arakelyan

Development of program-controlled titania nanotube array formation technique | Proc. of the Seventh Int. Conf. on Semiconductor Micro- and Nanoelectronics, Tsakhcadzor, Armenia, July 3-5, 2009, pp. 168-171.

Haroutiunian V.M, Adamyan Z.N, Semerjyan B. O, Barseghyan R.S

50 MeV Electron Bunch Irradiation Stability of Silicon IR Sensing Structures | 1sl International Conference on Application of Critical technologies for the Needs of Society. - 1995. -Yerevan, Armenia, p. 1

Haroutiunian V.M, Adamyan Z.N, Barseghyan R.S, Semerjyan B. O, Melkonyan S.V

Photosensitive structures Based on Silicon Having Deep Centers, which Have Been Irradiated with Streams of Fast Electrons | Proceedings of the IV International Meeting on Sensors (Eurosensors VI). -1992.-San-Sebastian, Spain, p. 1