Ժակ Սամվելի Մանուկյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1998 - 2002 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ, բակալավր
2002 - 2004 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2004 - 2007 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու
Գիտական թեմա` Հայաստանի Հանրապետությունը ԱՊՀ ռազմաքաղաքական և սոցիալ-տնտեսական ոլորտներում (1995 - 2001 թթ.), 2007 թ.
Դոցենտ, 2010 թ.

Աշխատանքային փորձ
2006 թ-ի սեպտեմբերից ԵՊՀ Հայոց պատմության ամբիոնի ասիստենտ
2006-2013 թթ ԵՊՀ պատմության թանգարանի տնօրեն
2010 թ-ի սեպտեմբերից ԵՊՀ Հայոց պատմության ամբիոնի դոցենտ
2011 թ-ի սեպտեմբերից ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոնի դոցենտ
2013 թ-ի հուլիսից ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ

Կարդացվող դասընթացներ
Հայոց պատմության հիմնահարցեր, Հայաստանի միջազգային դրությունը հին և միջին դարերում, Հետխորհրդային տարածքի ինտեգրացիոն գործընթացները, ՀՀ հարաբերությունները հարևան պետությունների հետ, ՌԴ քաղաքականությունը Կովկասյան տարածաշրջանում:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայաստանի արտաքին քաղաքականության պատմությունը հին և միջին դարերում, Հայաստանի հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը, ինտեգրացիոն գործընթացները հետխորհրդային տարածքում:

Պարգևներ
ՀՀ ՊՆ «Վազգեն Սարգսյան» մեդալ

Լեզուներ
Ռուսերեն - ազատ, անգլերեն, թուրքերեն - բառարանով

zhak.manukyan@ysu.am

Ժակ Սամվելի Մանուկյան

Դեկանի տեղակալ | Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ - Միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ժ․ Ս․ Մանուկյան

Երևանի պետական համալսարանը Արցախյան գոյապայքարում (1988-1994թթ․ փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու) | ԵՊՀ հրատ., 2019, 428 էջ, Հայաստան, Երևան

Ժակ Մանուկյան

Տարեգրություն Երևանի պետական համալսարանի (1919-2019 թթ․) | Հայաստան, Երևան, 312 էջ, 2018, հայերեն

Г. Петросян, Ж. Манукян, В. Петросян

Образование во имя мудущего. Факультет международных отношений ЕГУ | Учебник, ЕГУ изд., 2015, 44 стр. |

Gegham Petrosyan, Zhak Manukyan, Vahram Petrosyan

Education for Future. YSU Faculty of International Relations | Booklet, Yr., YSU Press, 2015, 44 pages Education for Future

Գեղամ Պետրոսյան, Ժակ Մանուկյան, Վահրամ Պետրոսյան

Կրթություն հանուն ապագայի: ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ | Գրքույկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ, 2015, 44 էջ

Արամ Սիմոնյան, Ժակ Մանուկյան

Համալսարանականները Արցախյան պատերազմում | Գրքույկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ, 2011, 20 էջ

Արամ Սիմոնյան, Ժակ Մանուկյան

Երևանի պետական համալսարանը Արցախյան գոյապայքարում | ԵՊՀ հրատ, Երևան, 2011 թ., 256 էջ, ևս 14 էջ՝ ներդիր |

Ա. Սիմոնյան, Ժ. Մանուկյան

Երևանի պետական համալսարանի տարեգրություն | Խմբագրական աշխատանք, ԵՊՀ հրատ, Երևան, 2009 թ., 438 էջ
 

Հոդված/Article

Ժակ անուկյան

Գեղամ Պետրոսյան, Անդրկովկասը դիվանագիտական հորձանուտում. հայոց անկախ պետության կերտունը (1917 թ. փետրվար - 1918 թ. հունիս) | Բանբեր Երևանի համալսարանի: Միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն, N 1 (28), 76-79 էջ, 2019

Жак Самвелович Манукян

Политика Турции на Южном Кавказе и проблемы безопасности Республики Армения 1991-2007 гг. | ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ. ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ: Научно-практическая конференция, посвященная 22-летию независимости РА (17 октября 2013 г.)/ ЕГУ; Гл. ред.: Г. Петросян.- Ер.: Изд-во ЕГУ, 2014.- 166 с., стр. 91-107 |

Манукян Ж. С.

Нефтяная дипломатия Азербайджана и проблемы безопасности Республики Армения | Ось мировой политики XXIв. обострение борьбы за ресурсы в Азии и Африке, Центр стратегической конъюнктуры, Москва, 2012 г., 263-276 ст |

Մանուկյան Ժակ

Գեղամ Պետրոսյան. «Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ (1918 - 1920թթ.)» | (գրախոսություն) «Բանբեր Հայաստանի արխիվների», թիվ 2, ՀԱԱ հրատ., Երևան, 2011, էջ 147-152 |

Մանուկյան Ժ. Ս.

Հայաստանի Հանրապետությունը ԱՊՀ երկրների համագործակցության համակարգում (1991-2008թթ.) | Մագիստրատուրայի «Հայոց պատմություն» մասնագիտացամամբ դասընթացի ծրագիր, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2009թ., 16 էջ |

Մանուկյան Ժակ

Երևանի համալսարանի կազմակերպիչ հանձնաժողովի աշխատանքների մասին (1919թ. հուլիս) | «Բանբեր Հայաստանի արխիվների», թիվ 2, Երևան, 2009, էջ 72-77 |

Ժակ Մանուկյան

Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության ռազմաքաղաքական հարաբերությունները 1997-2001թթ. | «Դիզակ պլյուս» հրատարակչություն, էջ 54-62 Ստեփանակերտ 2009թ. |

Մանուկյան Ժակ

ՀՀ-ՎՈՒԱՄ փոխհարաբերությունները և Հարավային Կովկասի անվտանգության խնդիրները 1997 - 2006թթ. | Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, «Լրատու» գիտական հոդվածների ժողովածու, «Պոլիգրաֆ» ՓԲԸ, Ստեփանակերտ, 2008, էջ 25-33

Ժ. Ս. Մանուկյան

Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը և ԱՊՀ ինտեգրացիոն գործընթացները 1991-2001 թթ. | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (119), Երևան 2006թ., էջ 146-151 |

Ժ. Ս. Մանուկյան

Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը և ԱՊՀ ինտեգրացիոն գործընթացները 1991-2001թթ. | Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, էջ 146-151, Երևան 2006թ. |

Մանուկյան Ժակ

ՀՀ տնտեսական հարաբերությունների զարգացումը ԱՊՀ շրջանակներում 1995 - 2001թթ. | «Բանբեր Հայաստանի արխիվների», թիվ 2, Երևան, 2006, էջ 170-176 |

Մանուկյան Ժակ

Հայաստան - Բելառուս փոխհարաբերությունները ԱՊՀ շրջանակներում (1993 - 2003 թթ.) | «Կանթեղ», թիվ 1 (26), «Աստղիկ» հրատ., Երևան, 2006, էջ 221-229

Ժ. Ս. Մանուկյան

ԱՊՀ շրջանակներում կոլեկտիվ անվտանգության ձևավորման գործընթացները և Հայաստանը 1995-2001թթ. | «Հայկական բանակ», էջ 71-82, Երևան 2006թ. |

Մանուկյան Ժակ

Հայոց ցեղասպանության ճանաչման խնդիրը ՀՀ արտաքին քաղաքականության օրակարգում 1998-2002թթ. | Համազգային ուխտի վերանորոգման 90-ամյակ (1915-2005), «Ալիք», Թեհրան, 2005, էջ 47-50

Մանուկյան Ժակ

Հայ-թուրքական հարաբերությունները և Հայոց ցեղասպանության խնդիրները (1991-2002թթ.) | «Տարեգիրք» Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, էջ 64-78, Երևան 2005թ. |
 

Թեզիս/Thesis

Ժակ Մանուկյան

Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության հակահայկական ուղղվածությունը | Պատմություն և մշակույթ.ընդդեմ կեղծիքի և ոտնձգության, Հանրապետական գիտաժողովի հիմնադրույթներ, Երևան 2011. 4-6 մայիսի, էջ 66, 126 |