Ժաննա Վլադիմիրի Սարգսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1967 - 1972 թթ. Երևանի Պետական Համալսարանի, Քիմիայի ֆակուլտետ
1980 - 1983 թթ. ՀՀ ԳԱ Ընդհանուր և Անօրգանական Քիմիայի Ինստիտուտի հայցվոր

Գիտական աստիճան, կոչում
Քիմ. գիտությունների թեկնածու, դոցենտ - «Հիմնային ներկանյութերի հետ առաջացրած իոնական ասոցիատների ձևով թալիումի, ոսկու, սնդիկի և ռենիումի խառնուրդների էքստրակցիոն-ֆոտոմետրիկ որոշման նոր հնարավորություններ ուսումնասիրումը», Հազվագյուտ և ցրված մետաղների պետական ԳՀԻ, ք.Մոսկվա, 1984 թ.

Աշխատանքային փորձ
1972 - 1986 թթ ԵՊՀ և ՀՀ ԳԱ Ընդհանուր և Անօրգանական Քիմիայի Ինստիտուտի համատեղ, ԵՊՀ անալիտիկ քիմիայի ամբիոնին կից հազվագյուտ և ցրված էլեմենտների անալիտիկ քիմիայի լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող
1987 - 2002 թթ. ՀՀ ԳԱ Ընդհանուր և Անօրգանական Քիմիայի Ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող
1991 - 2014 թթ., Ա. Շիրակացու անվ. ճեմարանում հետազոտող ուսուցիչ
2008 - 2011 թթ. Ա. Շիրակացու անվ. ճեմարանի քիմիայի ամբիոնի վարիչ
2002 - 2005 թթ. ԵՊՀ Քիմիայի ֆակուլտետի Դեղագործական Քիմիայի ամբիոնի ավագ գիտաշխատող
2005 - 2015 թթ. ԵՊՀ Քիմիայի ֆակուլտետի Դեղագործական Քիմիայի ամբիոնի ասիստենտ
2016 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ ֆարմացիայի ինստիտւտի ֆարմքիմիայի և ֆարմակագնոզիայի ամբոնի դոցենտ
Գործուղում հազվագյուտ և ցրված մետաղների պետական ԳՀԻ, ք.Մոսկվա 1983 թ. հոկտեմբեր
Գործուղում հազվագյուտ և ցրված մետաղների պետական ԳՀԻ, ք.Մոսկվա 1984 թ. հունվար

Կարդացվող դասընթացներ
Դեղագրքային անալիզ
Ֆարմքիմիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Քիմիական տարրերի միկրոքանակների անալիզ, անալիզի լուսաչափական եղանակներ, դեղապատրաստուկների որակի վերահսկում և քանակական անալիզ, դպրոցում և բուհ-ում քիմիայի դասավանդման հիմնախնդիրները

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Քիմիա, թեստային առաջադրանքներ և խնդիրներ, 2009
Քիմիա, 10 թեստ, 2010
Քիմիա, պետական ավարտական և միասնական քննության ուղեցույցներ, 2008, 2009, 2010, 2011, 1012
Քիմիա, պետական ավարտական և միասնական քննությունների շտեմարաններ`I, I, II և III մաս, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 թթ

Լեզուներ
Հայերեն (կատարյալ), ռուսերեն (լավ), գերմաներեն (բառարանով)

Մասնագիտական անդամակցություն
«Կենսատեխնոլոգիական հայկական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպություն
Պատանի քիմիկոսների համահայկական մրցաշար (ՊՔՀՄ) ժյուրիի անդամ
Քիմիա, 7-րդ դասարանի դասագիրք, Երևան, 2013, մասնագիտական խմբագիր
Քիմիա, 8-րդ դասարանի դասագիրք, Երևան, 2014, մասնագիտական խմբագիր
Քիմիա, 9-րդ դասարանի դասագիրք, Երևան, 2015, մասնագիտական խմբագիր

Պարգևներ
Ա. Շիրակացու անվան ճեմարանի «Անբասիր ծառայությունների համար» մեդալ
«Լավագույն մարդիք, լավագույնները կրթության մեջ» միջազգային հանրագիտարանի մեդալ

Որակավորման դասընթացներ
Ազգային կրթական ծրագիր «Կատարենք փոփոխություններ դասարանում» փետրվարի 2-6, 1998 թ., Սևան
Ազգային կրթական ծրագիր «Կատարենք փոփոխություններ դասարանում» ապրիլի 18, 1998թ., Երևան
Դպրոցական էկոլոգիական կրթություն. Հիմնախնդիրները և լուծման ուղիները: Ուսուցում – երկխոսություն: 6 հոկտեմբերի, 1998թ.
Ա. Շիրակացու անվան ճեմարանի մեթոդական սեմինարներ: 17 – 25 հունվարի, 2006 թ.,
Ինֆորմատիկայի գծով որակավորման բարձրացման դասընթաց 6.04.2004-14.04.2004թ., ՀՀ ԿԳՆ Ինֆորմատիկայի գծով կադրերի որակավորման բարձրացման և վերապատրաստման պետական ինստիտւտ
Семинар ЮНЕСКО по микронаукам для преподавателей, 11– 12 декабрь, 2007 г., Ереван
Ա. Շիրակացու անվան ճեմարանի հնգօրյա մեթոդական սեմինարներ: 17 – 25 հունիսի, 2008 թ.
ՀՀ ԿԳՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ: Ընթացիկ գնահատման մեթոդաբանություն, ուսուցիչների 4-օրյա վերապատրաստում: 2009, Երևան
Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա: Ա. Շիրակացու անվան ճեմարանի ավագ դպրոցի ուսուցիչների դասընթաց «ԱԻ և ՔՊ հիմնահարցերը», հունիսի 26, 2009 թ.
Ավագ դպրոցի ուսուցիչների վերապատրաստում ԿԱԻ, Երևան, 2013
Միջազգային բակալավրիատի և DP ծրագրերով դասավանդման Ա.Շիրակացու անվան ճեմարանի ուսուցիչների տարբեր մեթոդական սեմինարներ Երևան, 2012 - 2014 թթ.
Համակարգչային ուսուց- ման առանձնահատկությունները ՀՀ ԱԱ, 21-24 հուլիսի, 2014 թ.

Ժաննա Վլադիմիրի Սարգսյան

Քիմիական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Ֆարմացիայի ինստիտուտ - Ֆարմքիմիայի և ֆարմակագնոզիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Լիդա Սահակյան, Տարիել Ղոչիկյան, Համբարձում Խաչատրյան, Ժաննա Սարգսյան, Զեփյուռ Կարապետյան

Քիմիա. 2018 թ. Միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան | Ուս. ձեռնարկ: Զանգակ, 2017թ․, 384 էջ

Lombadze I., Sargsyan Zh., Simonyan S., Sahakyan L.

Experimental tasksolution as a method of teaching chemistry | Georgia Chemcal Journal 2015, 15, 1, pp. 146-150

Ժ. Վ. Սարգսյան

«Քիմիա» 10, Թեստ | Երևան, «Զանգակ», 132էջ, 2010

Ժ. Սարգսյան, Ժ. Գյուլբենկյան

Քիմիայի խնդիրների լուծումը որպես սովորողների վերացական տրամաբանության զարգացման միջոց | Բնագետ 2009, 4

Ժ. Վ. Սարգսյան

«Քիմիա», թեստային առաջադրանքներ և խնդիրներ | Երևան, «Զանգակ», 2009թ, 208 էջ
 

Հոդված/Article

Саркисян Ж. В.

Решение экспериментальных задач как способ повышения эффективности обучения химии | Children & Schools. 2017, 39, Issue 4(2), p. 1084-1093 |

Sargsyan Zhanna V.

Compositien and solvation chemic al problems with two correct answers | British Journal for the Philosophy of Science. 2017, 68, Issue 4(2), p. 1164-1172 |

Саргсян Жанна В.

Решение химических задач как один из способов повышения аналитического мышления учащихся | Электролиз водных растворов“ электролитов Educational Researcher, № 9 (2), v. 46, 2017, p. 821-831

Лида Саакян, Жанна Саркисян

Решение задач по химии с помощью неравенств | Educational Researcher, № 9 (2), v. 46, 2017, p. 641-647

Лида Саакян, Жанна Саркисян

Графический метод решения химических задач по теме: электролиз водных растворов электролитов | American Journal of Education” 123, № 4(2) 955-963, 2017 |
1   2   3   4   5   6   7  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Саакян Л. А., Саркисян Ж. В.

Матeматические способы решения расчетных задач по химии | Труды международной научной кофереции, 28 сен-тября-2 октября, 2015, Горис 187-189