Ժենյա Վաղինակի Յավրոյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1971 - 1976 թթ. ԵՊՀ, Կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժին

Գիտական աստիճան
1989 թ. Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու (կենսաքիմիա 03.00.04) ԽՍՀՄ ԲՈՀ Առնետի լյարդի կորիզային կառուցվածքների լիպիդային կազմը և փոխանակությունը հիդրոկորտիզոնի ազդեցության ներքո
2008 թ. դոցենտ (գիտական կոչում), ՀՀ ԲՈՀ

Աշխատանքային փորձ
1976 - 1977 թթ. Ավագ լաբորանտ ՀԽՍՀ ԳԱ Միկրոբիոլոգիայի ինստիտուտ
1977 - 1981 թթ. Ավագ լաբորանտ, ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժին
1981 - 1987 թթ. Կրտսեր գիտաշխատող ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժին
1987 - 2005 թթ. Ավագ գիտաշխատող, ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժին
2005 - 2008 թթ. Ասիստենտ և համատեղությամբ ավագ գիտաշխատող, ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժին
2008 թ-ից առ այսօր Դոցենտ և համատեղությամբ ավագ գիտաշխատող ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժին

Կարդացվող դասընթացներ
Կեսաբանության դասավանդման մեթոդիկա
Հորմոնալ կարգավորման մեխանիզմները
Մոլեկուլային էնդոկրինոլոգիա (գործնական)
Կենսաֆիզիկայի արդիական հիմնախնդիրները
Բնագիտության ժամանակակից կոնցեպցիաներ
Ժամանակակից հետազոտման մեթոդները կենսաֆիզիկայում (լաբորատոր)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մոլեկուլային կենսաբանություն, մոլեկուլային էնդոկրինոլոգիա, հակաուռուցքային դեղերի ազդեցության մոլեկուլային մեխանիզմերը, բջջային ազդանշանում, հորմոնալ կարգավորման մոլեկուլային մեխանիզմերը:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

zhyavroyan@ysu.am

Ժենյա Վաղինակի Յավրոյան

Դոցենտ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Կենսաֆիզիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գևորգյան Է.Ս., Յավրոյան Ժ.Վ.

Սննդամթերքի ֆիզիկաքիմիական հատկությունները | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ-Երևանի Համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2007, 112 էջ
 

Հոդված/Article

E. S. Gevorgyan, Zh. V. Yavroyan, N. R. Hakobyan, A. G. Hovhannisyan, E. G. Sargsyan

In vivo action of cisplatin on lipid content in nuclear membranes from rat brain cells | Հայաստանի կենսաբանական հանդես: 2018, 70 (1), էջ 16-21 |

Gevorgyan E. S., Yavroyan Zh,V., Hakobyan N.R., Hovhannisyan A.G., Yavroyan Zh, V., Hakobyan N. R., Hovhannisyan A. G.

Alterations of lipid content in rat kidney nuclear membrane preparations after the in vivo action of cisplatin | Electronic journal of natural sciences. 2018, 1(30), 8-11 pp. |

E.S. Gevorgyan, Zh. V. Yavroyan, N. R. Hakobyan, A. G. Hovhannisyan, E. G. Sargsyan

Cisplatin in VIVO action on lipid content in nuclear matrix from rat kidney cells | Biological Journal of Armenia. 2017, 69, 3, 6-11 pp. |

Է. Ս. Գևորգյան, Ժ. Վ. Յավրոյան, Ն. Ռ. Հակոբյան, Ա. Գ. Հովհաննիսյան

Cisplatin in vivo influence on lipid content of chromatin on rat brain cells (Ցիսպլատինի in vivo ազդեցությունն առնետի ուղեղի բջիջների քրոմատինի լիպիդների պարունակության վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 22-26 |

E. S. Gevorgyan, Zh. V. Yavroyan, N. R. Hakobyan, A. G. Hovhannisyan, E. G. Sargsyan

Changes in sphingomyelin and phosphatidylcholine content in rat liver nuclear structures during the in vivo action of cisplatin | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2016թ․, 68(1), 16-19 էջ, Հայաստան |
1   2   3   4   5   6   7   8  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Nune Hakobyan, Zhenya Yavroyan, Emil Gevorgyan

Changes in polyphosphoinositides content in nuclear fraction of rat liver and thymus cells after the action of cisplatin | Nuclear structure and dynamics. 2017, p. P-052 |

Nune Hakobyan, Zhenya Yavroyan, Emil Gevorgyan

Alterations In Sphingomyelin:Phosphatidylcholine Ratio In Chromatin Preparations From Rat Liver And Thymus Cells After The Cisplatin In Vivo Action | ICSB INTERNATIONAL CONFERENCE SMART BIO. 2017, p. 37 |

Hakobyan N., Yavroyan Zh., Gevorgyan E.

Alterations in sphingomyelin:phosphatidylcholine ratio in chromatin preparations from rat liver and thymus cells after the cisplatin in vivo action | ONCOMETABOLISM. From Conceptual Knowledge to Clinical Applications. 2017, p. 87 |

Hakobyan N., Hovhannisyan A. M., Yavroyan Zh., Gevorgyan E.

Effect of Cisplatin on Rat Liver Nuclear Membrane Phospholipids as Integral Participants in Signal Transduction | 14th Euro Fed Lipid Congress. 2016, p. ANLI-002 |

Hakobyan N. R., Hovhannisyan A. G., Yavroyan Zh. V., Gevorgyan E. S.

Alteration in content of rat brain chromatin neutral lipids under the action of cisplatin | 6th European workshop on lipid mediators. 2016, p. 103 |
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը