Ժենյա Վաղինակի Յավրոյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1971 - 1976 թթ. ԵՊՀ, Կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժին

Գիտական աստիճան
1989 թ. Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու (կենսաքիմիա 03.00.04) ԽՍՀՄ ԲՈՀ Առնետի լյարդի կորիզային կառուցվածքների լիպիդային կազմը և փոխանակությունը հիդրոկորտիզոնի ազդեցության ներքո
2008 թ. դոցենտ (գիտական կոչում), ՀՀ ԲՈՀ

Աշխատանքային փորձ
1976 - 1977 թթ. Ավագ լաբորանտ ՀԽՍՀ ԳԱ Միկրոբիոլոգիայի ինստիտուտ
1977 - 1981 թթ. Ավագ լաբորանտ, ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժին
1981 - 1987 թթ. Կրտսեր գիտաշխատող ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժին
1987 - 2005 թթ. Ավագ գիտաշխատող, ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժին
2005 - 2008 թթ. Ասիստենտ և համատեղությամբ ավագ գիտաշխատող, ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժին
2008 թ-ից առ այսօր Դոցենտ և համատեղությամբ ավագ գիտաշխատող ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժին

Կարդացվող դասընթացներ
Կեսաբանության դասավանդման մեթոդիկա
Հորմոնալ կարգավորման մեխանիզմները
Մոլեկուլային էնդոկրինոլոգիա (գործնական)
Կենսաֆիզիկայի արդիական հիմնախնդիրները
Բնագիտության ժամանակակից կոնցեպցիաներ
Ժամանակակից հետազոտման մեթոդները կենսաֆիզիկայում (լաբորատոր)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մոլեկուլային կենսաբանություն, մոլեկուլային էնդոկրինոլոգիա, հակաուռուցքային դեղերի ազդեցության մոլեկուլային մեխանիզմերը, բջջային ազդանշանում, հորմոնալ կարգավորման մոլեկուլային մեխանիզմերը:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

zhyavroyan@ysu.am

Ժենյա Վաղինակի Յավրոյան

Դոցենտ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Կենսաֆիզիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գևորգյան Է.Ս., Յավրոյան Ժ.Վ.

Սննդամթերքի ֆիզիկաքիմիական հատկությունները | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ-Երևանի Համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2007, 112 էջ
 

Հոդված/Article

Zh. V. Yavroyan, N. R. Hakobyan, A. G. Hovhannisyan, G. A. Avagyan, E. G. Sargsyan, E. S. Gevorgyan

Cisplatin and estradiol separate and joint in vivo action on rat liver nuclear phospholipids content | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2019, 71 (1), 39-44 |

E. S. Gevorgyan, Zh. V. Yavroyan, N. R. Hakobyan, A. G. Hovhannisyan, E. G. Sargsyan

Cisplatin IN VIVO action on lipid content in nuclear matrix from rat brain cells | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2018, 3(70), էջ 33-37 |

E. S. Gevorgyan, Zh. V. Yavroyan, N. R. Hakobyan, A. G. Hovhannisyan, E. G. Sargsyan

In vivo action of cisplatin on lipid content in nuclear membranes from rat brain cells | Հայաստանի կենսաբանական հանդես: 2018, 70 (1), էջ 16-21 |

Gevorgyan E. S., Yavroyan Zh,V., Hakobyan N.R., Hovhannisyan A.G., Yavroyan Zh, V., Hakobyan N. R., Hovhannisyan A. G.

Alterations of lipid content in rat kidney nuclear membrane preparations after the in vivo action of cisplatin | Electronic journal of natural sciences. 2018, 1(30), 8-11 pp. |

E.S. Gevorgyan, Zh. V. Yavroyan, N. R. Hakobyan, A. G. Hovhannisyan, E. G. Sargsyan

Cisplatin in VIVO action on lipid content in nuclear matrix from rat kidney cells | Biological Journal of Armenia. 2017, 69, 3, 6-11 pp. |

Է. Ս. Գևորգյան, Ժ. Վ. Յավրոյան, Ն. Ռ. Հակոբյան, Ա. Գ. Հովհաննիսյան

Cisplatin in vivo influence on lipid content of chromatin on rat brain cells (Ցիսպլատինի in vivo ազդեցությունն առնետի ուղեղի բջիջների քրոմատինի լիպիդների պարունակության վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 22-26 |

E. S. Gevorgyan, Zh. V. Yavroyan, N. R. Hakobyan, A. G. Hovhannisyan, E. G. Sargsyan

Changes in sphingomyelin and phosphatidylcholine content in rat liver nuclear structures during the in vivo action of cisplatin | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2016թ․, 68(1), 16-19 էջ, Հայաստան |

Gevorgyan E. S., Yavroyan Zh. V., Hovhannisyan A. G., Hakobyan N. R., Sargsyan E. G.

Cisplatin in vivo action on lipid content in chromatin from rat kidney cells | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2016թ․, 68 (3), 12-18 էջ, Հայաստան |

Gevorgyan E. S., Yavroyan Zh.V, Hovhannisyan A. G., Hakobyan N. R., Sargsyan E.G.

Phospholipid Content in Rat Liver and Thymus Nuclear Matrix under the in vivo Action of Cisplatin | Electronic Journal of Natural Sciences. 2014, 1(22)

Gevorgyan E. S., Hovhannisyan A. G., Yavroyan Zh.V., Hakobyan N. R., Sargsyan E.G.

Cisplatin Action on Phospholipid Content in Rat Liver and Thymus Nuclear Membranes | Electronic Journal of Natural Sciences. 2013, v. 2(21), p.14-16

Gevorgyan E. S., Hovhannisyan A. G., Yavroyan Zh.V., Hakobyan N. R., Ghukasyan G.B.

In vivo Action of Cisplatin on Content of Neutral Lipids in Rat Liver and Thymus Nuclear Matrix | Biolog. Journal of Armenia, 2013, v.65, N3, p.85-88 |

Gevorgyan E. S., Hovhannisyan A. G., Yavroyan Zh.V., Hakobyan N. R., Sargsyan E.G.

Cisplatin in vivo Action on Content of Neutral Lipids in Rat Liver and Thymus Nuclear membranes | Biological Journal of Armenia, 2013, v.65, N2, p.99-103 |

Gevorgyan E.S. , Yavroyan Zh.V. , Hovhanisyan A.G., Hakobyan N.R.

in vivo Action of Cisplatin on Phospholipid Content in Rat Liver and Thymus Chromatin | Electronic Journal of Natural Sciences, July 2012, Vol2012, Issue 2, pp.3-6

E.S. Gevorgyan , A.G. Hovhannisyan , Zh.V. Yavroyan , N.R. Hakobyan

Content of neutral lipids in rat liver and thymus chromatinunder the in vivo action of cisplatin | Biological Journal of Armenia, 2012, 64(3), pp. 97-101 |

Gevorgyan E.S., Hakobyan N.R., Hovhannisyn A.G. , Yavroyan Zh.V.

Effect of cisplatin on neutral lipids and phospholipids composition of rat liver cells nuclear fraction | FEBS advanced lecture course, Yerevan, 20-26 February, 2011, 73 |

Gevorgyan E.S., Yavroyan Zh.V., Hakobyan N.R., Hovhannisyan A.G., Panosyan G.H.

Changes in content of neutral lipids in rat liver cells nuclear fraction after the cisplatin in vivo action | Electronic Journal of Natural Sciences; Jan 2010, Vol. 2010 Issue 1, p3-5

Gevorgyan E.S., Yavroyan Zh.V., Hakobyan N.R., Hovhannisyan A.G.

Changes in content of phospholipids in rat liver cells nuclear fraction after the cisplatin in vivo action | Biological Journal of Armenia, 2009,V. 61, N 4. P. 20-25

E.S. Gevorgyan, Zh.V. Yavroyan, N.R. Hakobyan, A.G. Hovhannisyan

Cisplatin action on phospholipid composition in nuclear fraction rat liver cells | Biological journal of armenia, 61(4), 2009, pp. 20-24 |

Минасбекян Л.А., Явроян Ж.В., Дарбинян М.Р., Вардеванян П.О.

Изменение в составе фосфолипидов ядерных субфракций проростков пшеницы под действием гиббереллина | Физиол. растений, 2008 т.55, N3, с.412-418

Gevorgyan E.S., Yavroyan Zh.V., Galstyan A.G., Demirkhanyan L.O.

Content of some phospholipid fractions in rat liver nuclei after the in vivo action of hydrocortisone and insulin | Electronic journal of natural sciences, Jan2008, Vol.2008 Issue 1, pp.18-24

Պ. Հ. Վարդևանյան, Մ. Ռ. Դարբինյան, Ժ. Վ. Յավրոյան, Լ. Ա. Մինասբեկյան

Изменение фосфолипидного состава ядерной мембраны и хроматина прорастающих семян пшеницы под действием факторов различной природы (Ցորենի ծլող սերմերի կորիզաթաղանթի և քրոմատինի ֆոսֆոլիպիդային կազմի փոփոխությունը տարբեր բնույթի գործոնների ազդեցության ներքո) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #1, էջ 96-102 (ռուսերեն) |

Gevorgyan E.S., Yavroyan Zh.V., Galstyan A.G., Demirkhanyan L.H.

Changes in the content of sphingomyelin and phosphatidylinositol in rat liver nuclear fractions After the in vivo action of hydrocortisone and insulin | Online Journal Biochemical Sciences.2006 1(1),8

Gevorgyan E.S., Demirkhanyan L.H., Hakobyan N.R., Artsruny I.G., Yavroyan Zh.V., Matinyan K.S.

Effect of insulin on rat liver nuclear membrane polyphosphoinositide composition | Vestnik MANEB, 2004, 9(8), p.195-198

Геворкян Э.С., Акопян Н.Р., Явроян Ж.В., Арцруни И.Г., Демирханян Л.О.

Действие эстрадиола на состав фосфолипидов хроматина клеток головного мозга крыс | Вестник МАНЭБ, 2004, т. 9, но. 8, стр. 195-198

Геворкян Э.С., Демирханян Л.О., Акопян Н.Р., Арцруни И.Г., Явроян Ж.В., Матинян К.С.

Действие инсулина на состав полифосфоинозитидов ядерных мембран клеток печени крыс | Вестник МАНЭБ, 2004, т. 9, но 8, стр. 191-194

Минасбекян Л.А., Явроян Ж.В., Дарбинян М.Р., Вардеванян П.О.

Сравнительные характеристики фосфолипидного состава ядерных субфракций зародышей злаковых при проростании | Физиол. растений, 2004 т.51, N5, с.784-789

Геворкян Э.С., Демирханян Л.О., Арцруни И.Г., Явроян Ж.В., Дерзиян Н.Г.

Сдвиги в составе полифосфоинозитидов ядерних структур клеток печени крыс при воздействии гидрокортизона и инсулина | Глобус науки, 2002, т.2, с.52-55

Э.С. Геворкян, Л.О. Демирханян, Ж.В. Явроян, И.Г. Арцруни, Н.Г. Дерзиян

Сдвиги в составе фосфолипидов ядерного матрикса клеток печени крыс при воздействии инсулина | Украинский биохимический журнал, 2001, т.73, N4, с.29-32

Gevorgyan E.S., Demirkhanyan L.H., Yavroyan Zh.V., Artsruny I.G., Derziyan N.H.

Phospholipid composition changes of rat liver cells nuclear matrix under insulin action | Ukrainian Bioch. J., Kiev. v.73,29-32

Э.С. Геворкян, Л.О. Демирханян, Ж.В. Явроян, И.Г. Арцруни, Н.Р. Акопян

Действие инсулина на состав фосфолипидов хроматина клеток печени крыс | Украинский биохимический журнал. 2001. Т. 73. н. 3, стр.51-54

Геворкян Э.С., Явроян Ж.В., Арцруни И.Г., Демирханян Л.О., Акопян Н.Р.

Действие гидрокортизона на состав полифосфоинозитидов ядерных мембран клеток печени и головного мозга крыс | Украинский биохимический журнал, 1999, т.71, N5. с.29-32

Gevorgyan E.S., Yavroyan Zh.V., Artsruny I.G., Demirkhanyan L.H., Hakobyan N.R.

Effect of hydrocortisone on polyphosphoinositides composition of rat liver and brain nuclear membrane | Ukrainian Bioch. J., Kiev. v.71, n. 5. p.29-32

Геворкян Э.С., Явроян Ж.В., Арцруни И.Г., Акопян Н.Р., Демирханян Л.О.

Действие эстрадиола на состав фосфоинозитидов ядерных мембран клеток головного мозга крыс | Украинский биохимический журнал, 1998, т.70, N 1. с.53-58

Геворкян Э.С., Арцруни И.Г., Явроян Ж.В., Акопян Н.Р., Демирханян Л.О.

Действие эстрадиола на состав фосфолипидов ядерного матрикса клеток головного мозга крыс | Вопр. мед. химии,1998, т.44, N 4. с.370-376

Gevorgyan E.S., Hakobyan N.R., Yavroyan Zh.V., Artsruny I.G., Demirkhanyan L.H.

Effect of estradiol on phosphoinositide composition of rat brain nuclear membranes | Ukrainian Bioch. J., Kiev. v.70, n 1. P.53-58

Gevorgyan E.S., Yavroyan Zh.V., Artsruny I.G., Akopyan N.R.

Effect of estradiol on phosphoinositides composition of rat brain synaptosomes | Vopr.Med.Khim. (Moscow), 41,5, p. 35-37

Gevorgyan E.S., Akopyan N.R., Artsruny I.G., Yavroyan Zh.V.

Effect of spermine on activity of protein kinases and on amount of cytosol estradiol receptors | Vopr.Med.Khim. (Moscow), 41, 3, p.41-43

Геворкян Э.С., Арцруни И.Г., Явроян Ж.В., Акопян Н.Р.

Действие эстрадиола на состав фосфоинозитидов синаптосом клеток головного мозга крыс | Вопр.Мед.химии,1995 N 5. с.33-37

Геворкян Э.С., Арцруни И.Г., Явроян Ж.В., Акопян Н.Р.

Действие спермина на активность протеинкиназ и на содержание рецепторов эстрадиола в клетках матки крыс | Вопр.Мед.химии,1995 N 3. с.41-43

Геворкян Э.С., Тадевосян Ю.В., Явроян Ж.В., Геворкян Г.А.

Действие гидрокортизона на фосфолипидный состав и активновсть некоторых ферментов метаболизма фосфолипидов в ядерных мембранах печени крыс | Биохимия, 1988, т.51, вып.10, с. 1630-1634

Геворкян Э.С., Явроян Ж.В., Паносян Г.А.

Нейтральные липиды ядерных мембран печени крыс при воздействии гидрокортизона | Укр.биохим.журн.1987, т.59, N5, с.87-90

Геворкян Э.С., Явроян Ж.В., Паносян Г.А.

Липидный состав ядерного матрикса печени крыс при воздействии гидрокортизона | Бюлл. Эксп.биол. и мед. 1987, СIV8, с.171-174
 

Թեզիս/Thesis

Zhenya V.Yavroyan, Nune R. Hakobyan, Agapi G. Hovhannisyan, Emil S. Gevorgyan

Antioxidant Enzyme Catalase Activity of Rat Kidney Cells Nuclear Fraction After the Cisplatin and Estradiol Separate and Joint Action | Albany 2019:The 20th Conversation. Journal of Biomolecilar Structure and Dynamics. 1 p.

Nune Hakobyan, Zhenya Yavroyan, Agapi G. Hovhannisyan, Emil S. Gevorgyan

Cisplatin and Estradiol Joint Action on Quantities of Rat Brain Chromatin Phospholipids | Albany 2019:The 20th Conversation. 1 p.

Hakobyan N. R., Yavroyan Zh. V., Gevorgyan E. S.

The sensitivity of choline inclusive lipids of rat brain and kidney chromatin to cisplatin in vivo action | 7th European Workshop on Lipid Mediators. 2018, 84

Nune Hakobyan, Zhenya Yavroyan, Emil Gevorgyan

Changes in polyphosphoinositides content in nuclear fraction of rat liver and thymus cells after the action of cisplatin | Nuclear structure and dynamics. 2017, p. P-052 |

Nune Hakobyan, Zhenya Yavroyan, Emil Gevorgyan

Alterations In Sphingomyelin:Phosphatidylcholine Ratio In Chromatin Preparations From Rat Liver And Thymus Cells After The Cisplatin In Vivo Action | ICSB INTERNATIONAL CONFERENCE SMART BIO. 2017, p. 37 |

Hakobyan N., Yavroyan Zh., Gevorgyan E.

Alterations in sphingomyelin:phosphatidylcholine ratio in chromatin preparations from rat liver and thymus cells after the cisplatin in vivo action | ONCOMETABOLISM. From Conceptual Knowledge to Clinical Applications. 2017, p. 87 |

Hakobyan N., Hovhannisyan A. M., Yavroyan Zh., Gevorgyan E.

Effect of Cisplatin on Rat Liver Nuclear Membrane Phospholipids as Integral Participants in Signal Transduction | 14th Euro Fed Lipid Congress. 2016, p. ANLI-002 |

Hakobyan N. R., Hovhannisyan A. G., Yavroyan Zh. V., Gevorgyan E. S.

Alteration in content of rat brain chromatin neutral lipids under the action of cisplatin | 6th European workshop on lipid mediators. 2016, p. 103 |

Акопян Н. Р., Явроян Ж. В., Оганесян А. Г., Саркисян Э. Г., Геворкян Э. С.

Чувствительность отдельных фракций фосфолипидов хроматина к леток мозга крыс к In Vivo воздействию цисплатина | 20-я Международная Пущинская школа-конференция молодых ученых «БИОЛОГИЯ-НАУКА XXI ВЕКА». 2016, стр. 102-103 |

Hakobyan N.R., Hovhannisyan A.G., Gevorgyan E.S. , Yavroyan Zh.V.

Cisplatin effects on nuclear neutral lipids of rat thymus cells | The 5th EMBO meeting advancing the life sciences, 2013, 21-24 september, Amsterdam, C 190 |

Оганесян А.Г., Акопян Н.Р., Геворкян Э.С., Явроян Ж.В.

Действие цисплатина на фосфолипидный состав фракции хроматина клеток тимуса крыс | Сборник тезисов 16-ой международной школы–конференции молодых ученных «Биология-наука XXI века» 2012, Пушщино. С.189 |

Gevorgyan E.S., Yavroyan Zh.V. , Hakobyan N.R., Hovhannisyn A.G., Khachatryan G.N.

Effect of cisplatin on content of phospholipids in rat liver chromatin fraction | Eur. Biophys.J. 8th EBSA Eurupean Biophysics Congress,Budapest,Hungary,23-27 august ,2011,P-153 |

Оганесян А.Г., Акопян Н.Р. , Хачатрян Г.Н., Явроян Ж.В., Геворгян Э.С.

Сдвиги в составе нейтральных липидов хроматина клеток печени крыс при in vivo воздействии цисплатина | Сборник тезисов 15-ой международной школы – конференции молодых ученных «Биология-наука XXIвека» 2011, Пушщино 18 – 22 апреля 2011 г.,с. 95 |

Hakobyan N.R., Gevorgyan E.S., Hovhannisyn A.G., Yavroyan Zh.V.

Effect of cisplatin on content of rat liver cells nuclear phospholipids | Cellular oncology. Desdren,Germany. March 17-19, 2010, v.32.n.3, p.119-B

Оганесян А.Г., Акопян Н.Р., Хачатрян Г.Н., Геворкян Э.С. , Явроян Ж.В.

Взаимосвязанные изменения количества холин-содержащих фосфолипидов в ядрах клеток различных тканей крыс при воздействии цисплатина | Сборник тезисов 14-ой международной школы – конференции молодых ученных «Биология-наука XXI века» 19–23 апреля 2010, Пушщино, с.165-166 |

Hakobyan N. R., Hovhannisyan A. G., Gevorgyan E. S. , Yavroyan Zh.V.

Rat brain cells nuclear phospholipids under the cisplatin action. 34th FEBS Congress | “Life`s molecular interactions”, Prague, Czech. Republic, 4-9 July, FEBS Journal., 2009, 276, p. 234

Оганесян А.Г., Акопян Н.Р., Явроян Ж.В., Хачатрян Г.Н., Геворгян Э.С.

Действие цисплатина на содержание нейтральных липидов ядер клеток печени и головного мозга крыс | Сборник тезисов 13-ой международ-ной пушщинской школы-конферен-ции молодых ученых, 28 сентября – 2 октября 2009. с.76 |

Hakobyan N.R., Yavroyan Zh.V., Hovhannisyan A.G., Gevorgyan E.S.

Cisplatin action on content of neutral lipids of rat liver and brain nuclei | Book of abstracts Albany 2009: The 16th conversation, June 16–20 2009, Journal of biomolecular structure and dynamics, volume 26, issue # 6, i-932, p.877 |

N. Hakobyan, A. Hovhannisyan, Z. Yavroyan, E. Gevorgyan

Rat brain cells nuclear phospholipids under the cisplatin action | The FEBS Journal, 2009, Volume 276, issue supplement s1, p. 234

Оганесян А.Г., Акопян Н.Р., Явроян Ж.В., Хачатрян Г.Н., Геворгян Э.С.

Сдвиги в составе фосфолипидов ядер клеток печени крыс после in vivo воздействия цисплатина | Сборник тезисов 12-ой международной школы – конференции молодых ученных «Биология-наука XXIвека»,Россия, г.Пущино, 10-14 ноября 2008, с.182 |