Ժենյա Վաղինակի Յավրոյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1971 - 1976 թթ. ԵՊՀ, Կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժին

Գիտական աստիճան
1989 թ. Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու (կենսաքիմիա 03.00.04) ԽՍՀՄ ԲՈՀ Առնետի լյարդի կորիզային կառուցվածքների լիպիդային կազմը և փոխանակությունը հիդրոկորտիզոնի ազդեցության ներքո
2008 թ. դոցենտ (գիտական կոչում), ՀՀ ԲՈՀ

Աշխատանքային փորձ
1976 - 1977 թթ. Ավագ լաբորանտ ՀԽՍՀ ԳԱ Միկրոբիոլոգիայի ինստիտուտ
1977 - 1981 թթ. Ավագ լաբորանտ, ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժին
1981 - 1987 թթ. Կրտսեր գիտաշխատող ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժին
1987 - 2005 թթ. Ավագ գիտաշխատող, ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժին
2005 - 2008 թթ. Ասիստենտ և համատեղությամբ ավագ գիտաշխատող, ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժին
2008 թ-ից առ այսօր Դոցենտ և համատեղությամբ ավագ գիտաշխատող ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժին

Կարդացվող դասընթացներ
Կեսաբանության դասավանդման մեթոդիկա
Հորմոնալ կարգավորման մեխանիզմները
Մոլեկուլային էնդոկրինոլոգիա (գործնական)
Կենսաֆիզիկայի արդիական հիմնախնդիրները
Բնագիտության ժամանակակից կոնցեպցիաներ
Ժամանակակից հետազոտման մեթոդները կենսաֆիզիկայում (լաբորատոր)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մոլեկուլային կենսաբանություն, մոլեկուլային էնդոկրինոլոգիա, հակաուռուցքային դեղերի ազդեցության մոլեկուլային մեխանիզմերը, բջջային ազդանշանում, հորմոնալ կարգավորման մոլեկուլային մեխանիզմերը:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

zhyavroyan@ysu.am

Ժենյա Վաղինակի Յավրոյան

Դոցենտ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Կենսաֆիզիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գևորգյան Է.Ս., Յավրոյան Ժ.Վ.

Սննդամթերքի ֆիզիկաքիմիական հատկությունները | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ-Երևանի Համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2007, 112 էջ
 

Հոդված/Article

Պ. Հ. Վարդևանյան, Մ. Ռ. Դարբինյան, Ժ. Վ. Յավրոյան, Լ. Ա. Մինասբեկյան

Изменение фосфолипидного состава ядерной мембраны и хроматина прорастающих семян пшеницы под действием факторов различной природы (Ցորենի ծլող սերմերի կորիզաթաղանթի և քրոմատինի ֆոսֆոլիպիդային կազմի փոփոխությունը տարբեր բնույթի գործոնների ազդեցության ներքո) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #1, էջ 96-102 (ռուսերեն) |

Gevorgyan E.S., Yavroyan Zh.V., Galstyan A.G., Demirkhanyan L.H.

Changes in the content of sphingomyelin and phosphatidylinositol in rat liver nuclear fractions After the in vivo action of hydrocortisone and insulin | Online Journal Biochemical Sciences.2006 1(1),8

Gevorgyan E.S., Demirkhanyan L.H., Hakobyan N.R., Artsruny I.G., Yavroyan Zh.V., Matinyan K.S.

Effect of insulin on rat liver nuclear membrane polyphosphoinositide composition | Vestnik MANEB, 2004, 9(8), p.195-198

Геворкян Э.С., Акопян Н.Р., Явроян Ж.В., Арцруни И.Г., Демирханян Л.О.

Действие эстрадиола на состав фосфолипидов хроматина клеток головного мозга крыс | Вестник МАНЭБ, 2004, т. 9, но. 8, стр. 195-198

Геворкян Э.С., Демирханян Л.О., Акопян Н.Р., Арцруни И.Г., Явроян Ж.В., Матинян К.С.

Действие инсулина на состав полифосфоинозитидов ядерных мембран клеток печени крыс | Вестник МАНЭБ, 2004, т. 9, но 8, стр. 191-194
1   2   3   4   5   6   7   8   9  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Zhenya V.Yavroyan, Nune R. Hakobyan, Agapi G. Hovhannisyan, Emil S. Gevorgyan

Antioxidant Enzyme Catalase Activity of Rat Kidney Cells Nuclear Fraction After the Cisplatin and Estradiol Separate and Joint Action | Albany 2019:The 20th Conversation. Journal of Biomolecilar Structure and Dynamics. 1 p.

Nune Hakobyan, Zhenya Yavroyan, Agapi G. Hovhannisyan, Emil S. Gevorgyan

Cisplatin and Estradiol Joint Action on Quantities of Rat Brain Chromatin Phospholipids | Albany 2019:The 20th Conversation. 1 p.

Hakobyan N. R., Yavroyan Zh. V., Gevorgyan E. S.

The sensitivity of choline inclusive lipids of rat brain and kidney chromatin to cisplatin in vivo action | 7th European Workshop on Lipid Mediators. 2018, 84

Nune Hakobyan, Zhenya Yavroyan, Emil Gevorgyan

Changes in polyphosphoinositides content in nuclear fraction of rat liver and thymus cells after the action of cisplatin | Nuclear structure and dynamics. 2017, p. P-052 |

Nune Hakobyan, Zhenya Yavroyan, Emil Gevorgyan

Alterations In Sphingomyelin:Phosphatidylcholine Ratio In Chromatin Preparations From Rat Liver And Thymus Cells After The Cisplatin In Vivo Action | ICSB INTERNATIONAL CONFERENCE SMART BIO. 2017, p. 37 |
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը