Ժիրայր Գեղամի Մարգարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1979 - 1982 թթ. ասպիրանտ, ԽՍՀՄ Գիտությունների ակադեմիա, Հաշվողական կենտրոն, Մոսկվա
1973 - 1978 թթ. ուսանող, Կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ, Երևան (դիպլոմ գերազանցությամբ)

Գիտական աստիճան
Ֆիզ. մաթ. գիտությունների թեկանածու
Թեմա` «Նոր գծային կոդեր և կոդեր հեռավորությունների տրված բազմությամբ»:
ԽՍՀՄ Գիտությունների ակադեմիայի Հաշվողական կենտրոն, Մոսկվա

Աշխատանքային փորձ
1989 թ-ից այժմ Դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի ամբիոնի դոցենտ, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ

Կարդացվող դասընթացներ
Հանրահաշիվ, Կոդավորման տեսություն. Սխալներ ուղղող կոդերի տեսություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
1. Սխալներ ուղղող կոդերի տեսության խնդիրների հետազոտում
2. Գրաֆների տեսություն
3. Մետրիկական խնդիրներ n-չափանի միավոր խորանարդում

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն` ազատ, Գերմաներեն` բառարանի օգնությամբ
Մասնագիտական անդամակցություն
Եվրոպական ինտեգրացիայի հասարակական կազմակերպության անդամ

Ժիրայր Գեղամի Մարգարյան

Դոցենտ | Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ - Դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Վ. Կ. Լեոնտև, Ղ. Լ. Մովսիսյան, Ժ. Գ. Մարգարյան

Code volume boundaries in the additive channel (Կոդի հզորության գնահատականներ ադիտիվ կապուղիների համար) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2012, #2, էջ 14–21 |

Վ. Կ. Լեոնտև, Ղ. Լ. Մովսիսյան, Ժ. Գ. Մարգարյան

Constant weight perfect and D-representable codes (Հավասարակշիռ կատարյալ և D-ներկայացվող կոդեր) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2012, #1, էջ 16–19 |

Ղ. Լ. Մովսիսյան, Ժ. Գ. Մարգարյան

О совершенных равновесных кодах (Կատարյալ հավասարակշիռ կոդերի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #2, էջ 21-23 (ռուսերեն) |

Ղ. Լ. Մովսիսյան, Ժ. Գ. Մարգարյան

Оптимальные множества в n-мерном кубе (Օպտիմալ բազմություններ ո-չափանի խորանարդում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #1, էջ 18-26 (ռուսերեն) |

Ժ. Գ. Մարգարյան

Коды с заданным множеством расстояний (Տրված հեռավորությունների բազմությունով կոդեր) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #3, էջ 20-24 (ռուսերեն) |