Ժորա Առաքելի Աչոյան
Կենսագրություն
Կրթությունը
1966 թ-ին Երևանի պետական համալսարան, երկրաբանական ֆակուլտետ, հիդրոերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության ամբիոն

Գիտական կոչում
1979 թ-ին Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու
Հորիզոնական դրենաժի չորացման և աղազերծման դերը աղուտ-ալկալի հողերի իրացման դեպքում

Աշխատանքի փորձը
2003 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ, երկրաբանության ֆակուլտետ, հիդրոերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության ամբիոն, դոցենտ
1980 - 2003 թթ. ՀՀ ջրային տնտեսություն` գլխավոր հիդրոերկրաբան, գլխավոր ինժեներ, տնօրեն
1983 - 1986 թթ. Կուբայի Հանրապետություն, գլխավոր հիդրոերկրաբան

Դասավանդվող առարկաները
Ջրաերկրաբանություն, մելիորատիվ ջրաոերկրաբանություն, ջրաերկրաբանական հետազոտությունների մեթոդներ

Մասնագիտական հետարքրքրություններ
Ջրաերկրաբանական արդի խնդիրներ, մելիորատիվ ջրաերկրաբանություն, ճարտարագիտական ջրաերկրաբանություն, ստորերկրյա ջրերի մոնիտորինգ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, իսպաներեն

Ժորա Առաքելի Աչոյան

Դոցենտ | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Երկրաֆիզիկայի, ճարտարագիտական երկրաբանության և ջրաերկրաբանության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Ժ. Ա. Աչոյան, Գ. Ա. Հակոբյան, Ա. Ա. Հակոբյան

Արարատյան գոգավորության վերընթաց քաղցրահամ ջրերի աղբյուրների ելքերի փոփոխության գնահատումը | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 35-39 |

Ժ. Ա. Աչոյան, Ա. Ա. Առաքելյան, Գ. Ա. Շահնազարյան, Տ. Ն. Բոյախչյան

Արծվանիկի պոչամբարից դուրս եկող հոսքաջրերը և դրանց արտանետման կետի տեղափոխման անհրաժեշտությունը | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2018, հ. 52, #2, էջ 88-94 |

Ժ. Ա. Աչոյան, Ա. Ա. Հակոբյան

Արարատյան դաշտի ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի վրա բնական և տեխնածին գործոնների ազդեցության գնահատումը | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 21-26 |

Ժ. Ա. Աչոյան , Ռ. Պ. Շահնազարյան

Կողբ գետի միջին հոսանքի վերողողատային տարածքում ստորերկրյա ջրարբի տեղամասերի ընտրման և հնարավոր ջրահանման մասին | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #3, էջ 8-11 |

Ժ. Ա. Աչոյան

Դիլիջան քաղաքի խմելու ջրի մատակարարման նպատակով Սպիտակաջուր գետակի հովտամասերի ստորերկրյա ջրերի օգտագործման հնարավորությունը | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2014 #3, էջ 19-24 |
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը