Զինաիդա Սեդրակի Թոքմաջյան

Զինաիդա Սեդրակի Թոքմաջյան

Դոցենտ | Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ - Սոցիոլոգիայի տեսության և պատմության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Զինաիդա Սեդրակի Թոքմաջյան

Ազատազրկում, թե այլընտրանք | Ձեռնարկ, Երևան, «Հայաստան» հրատ. 2009, 72 էջ
 

Հոդված/Article

Zinaida Tokmajyan

Main Tendencies of Democratic Transformations in the Armenian Society within the Context of the Institutional Development (Ժողովրդավարական փոխակերպման հիմնական միտումները հայաստանյան հասարակությունում ինստիտուցիոնալ զարգացման համատեքստում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 134.5, Երևան 2011թ., էջ 33-39 |

Զ. Ս. Թոքմաջյան

Ինստիտուցիոնալ ժողովրդավարացման գործընթացները Հայաստանում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 149-151 |