Հայկանուշ Ռաֆայելի Հովհաննիսյան
Կենսագրություն
Հիմնական հետազոտական նախընտրություններ (փորձագիտական ոլորտներ)
արեգակնային էներգիայի ֆոտոէլեկտրաքիմիական փոխակերպում,
կիսահաղորդիչների և կիսահաղորդչային սարքերի ֆիզիկա,
նանոտեխնոլոգիաներ

Ընթացիկ հետազոտական նախընտրություններ
գազային տվիչներ

Կրթական կենսագրություն
1994 - 1999 թթ. - ԵՊՀ ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի ուսանող

Աշխատանքային և հետազոտական կենսագրություն
2000 - 2002 թթ. - ԵՊՀ ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի Կիսահաղորդչային նյութերի և սարքերի ֆիզիկայի գիտահետազոտական լաբորատորիա, ինժեներ,
2004 - 2007 թթ. - ԵՊՀ ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի Կիսահաղորդչային նյութերի և սարքերի ֆիզիկայի գիտահետազոտական լաբորատորիա, կրտսեր գիտաշխատող,
2007 - 2009 թթ. - ԵՊՀ ռադիոֆիզիկայի կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի և միկրոէլեկտրոնիկայի ամբիոն, ավագ լաբորանտ,
2009 թ.-ից մինչ այժմ ԵՊՀ ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի Կիսահաղորդչային նյութերի և սարքերի ֆիզիկայի գիտահետազոտական լաբորատորիա, կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի և միկրոէլեկտրոնիկայի ամբիոն, ավագ լաբորանտ

Լեզվական հմտություններ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Հայկանուշ Ռաֆայելի Հովհաննիսյան

Ավագ լաբորանտ | Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ - Կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի և միկրոէլեկտրոնիկայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

V. M. Arakelyan, V. M. Aroutiounian, G. E. Shahnazaryan, H. R. Hovhannisyan, H. Wang, J. A. Turner

Photoelectrochemistry of tin-doped iron oxide electrodes | Solar Energy, v. 81, pp. 1369-1376 (2007)

H. R. Hovhannisyan, V. M. Aroutiounian, V. M. Arakelyan, G. E. Shahnazaryan, H. Wang, J. A. Turner

Photoelectrochemisrty of tin-doped iron oxide electrodes | Solar Energy, v. 81, pp. 1369-1376, 2007

G. M. Stepanyan, V. M. Arakelyan, V. M. Aroutiounian, G. E. Shahnazaryan, H. R. Hovhannisyan

Photoelectrochemical production of hydrogen using metal oxide semiconductor photoelectrodes | International Scientific Journal for Alternative Energy and Ecology (ISJAEE), N 11(43), pp. 77-83 (2006)

G. E. Shahnazaryan, V. M. Arakelyan, V. M. Aroutiounian, G. M. Stepanyan, H. R.Hovhannisyan

Photoelectrochemical production of hydrogen using metal oxide semiconductorphotoelectrodes | International Scientific Journal for Alternative Energy and Ecology (ISJAEE),N 11(43), pp. 77-83 (2006)

H. R. Hovhannisyan, V. M. Aroutiounian, V. M. Arakelyan, G. E. Shahnazaryan, H. Wang, J. A. Turner

Photoelectrochemisrty of tin-doped iron oxide electrodes | Book of Abstracts 16th Intern. Conf. on Photochemical Conversion and Storage of Solar Energy (IPS-16), Uppsala , Sweden , W7-P-18, 2006